Foto: Scott Blade/Unsplash
Publisert: 04.06.2024 

Konkursnedgang på 7 prosent i mai – eiendom går imot trenden og øker kraftig

Mai viser en samlet konkursnedgang på 7 prosent, sammenlignet med samme måned året før. Konkurstallene markerer en nedgang i samtlige bransjer, bortsett fra eiendomsbransjen, hvor antall konkurser fortsetter å øke markant.

I mai 2024 ble 366 bedrifter slått konkurs. Det er en 7 prosent nedgang fra mai 2023, da antallet konkursrammede bedrifter var 392. Konkurstallene for mai legger seg over de lave nivåene vi så under pandemien, men under nivåene vi så før pandemien og i 2023.

Helligdagene i mai kan delvis forklare nedgangen. Med færre arbeidsdager, blir også færre konkurser registrert.

Aggregerte tall for de siste 12 månedene viser likevel oppgang på en 3 prosent i antall konkurser, sammenlignet med året før.

– Vi ser at konkurstallene varierer fra måned til måned. I april så vi en kraftig oppgang i antall konkurser. Mai måned viser derimot en svak nedgang. På aggregert nivå de siste 12 månedene ser vi at konkurstallene er økende. Denne trenden støtter Dun & Bradstreets prognoser, sier Kari Mette Almskog, administrerende direktør i Dun & Bradstreet Norge.

Markant økning i eiendomsbransjen

Konkurstallene for mai viser en nedgang i samtlige bransjer, med unntak av eiendomsbransjen. Eiendomsbransjen viser en oppgang på 100 prosent til sammenligning med mai året før.

Kari Mette trekker frem makroøkonomiske årsaker til at eiendomsbransjen er hardt preget av konkursene.

– Eiendomsbransjen er høyt belånt, og rammes hardt av den høye styringsrenten. Den svake kronekursen fører til høye importpriser, som også påvirker eiendomsbransjen, sier Almskog.

Hittil i 2024 ser vi en nedgang i konkurser i majoriteten av bransjene fra fjoråret. Eiendom, engro/agentur, andre og detaljhandel er bransjene som øker, med en oppgang på 27, 13 og 12 og 1 prosent.

– Engro/agentur rammes i likhet med eiendomsbransjen hardt av høye importpriser. Vi ser også at konkursrisikoen forplanter seg på tvers av bransjene, og det er nok derfor tallene også er stigende for bransjen andre, sier Almskog.

Flest konkurser i Finnmark hittil i år

I mai var det 39 bedrifter i Innlandet som måtte stenge dørene. Det er en prosentvis økning på 117 prosent til sammenligning med mai 2023. Innlandet blir dermed fylket med høyest prosentvis økning i mai 2024.

– Tre av de største konkursene i landet i mai, målt i omsetning, holdt til i Innlandet. De opererte alle tre innenfor bygge- og anleggsvirksomhet, og den største av dem, Bolig Partner AS, ble stiftet så tidlig som i 1993, sier Almskog.

Så langt i 2024 ser vi at konkursene øker i 9 av 16 fylker. Fylket som har størst prosentvis økning er Finnmark, hvor antall konkurser har økt med 82 prosent. Etter følger Innlandet, Vestfold og Nordland med 36, 15 og 13 prosent økning.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring