Meny
Konkurrerer om å bygge fremtidens bygg

Emner
Artiktektur, Bygg, Byutvikling, Eiendom

Publisert
26.April.2019

Konkurrerer om å bygge fremtidens bygg

En tomt i Fossumdumpa på Stovner er med i den internasjonale konkurransen Reinventing Cities. To team kjemper nå om å få utvikle tomten med innovative løsninger. Se forslagene fra finalistene.

Fremtidensbygg_Artikkelboks - 300x250Fremtidensbygg_Mobilplattform-480x300.png

Konkurransen krever at vinnerforslaget blant annet skal være innovativt med vekt på miljøvennlige løsninger. Prosjektet skal vise vei for fremtidens byutvikling, og det er fremtidens bygg som skal bli realisert på tomten i Fossumdumpa. Det er nå to team som kjemper om å få kjøpe og realisere fremtidens bygg på tomta på Stovner.

Tirsdag 23. april presenterte de to finalistene sine prosjekter for juryen. Finalistforslagene står nå utstilt på Stovner bibliotek til 7. mai. Den 22. mai blir vinneren kåret i Kulturkirken Jakob. Vinnerne får mulighet til å kjøpe og utvikle tomten i tråd med sitt forslag.

I tillegg til tomten i Fossumdumpa på Stovner, har Oslo kommune lagt inn en tomt i den nye Bygata på Furuset i den internasjonale Reinventing Cities-konkurransen. Denne tomten inngår i realisering av områdeprosjektet Furuset i FutureBuilt-programmet.

15 storbyer, 39 tomter

Oslo har sammen med i alt 15 storbyer lagt inn totalt 39 tomter i den internasjonale konkurransen Reinventing Cities. Teamene konkurrerer om å få kjøpe og utvikle sitt prosjekt på tomtene. I november 2017 ble private aktører invitert til å foreslå innovative bærekraftige prosjekter for de to eiendommene i Oslo. Det kom inn totalt 12 forslag – seks for hver eiendom. Nå står det igjen fire finalistteam som har levert inn hver sitt prosjektforslag – to team for hver eiendom. De to forslagene for Stovner-tomten skal nå vurderes av juryen, som fasiliteres av Norske arkitekters landsforbund (NAL). Juryen består av representanter fra bydelene, Klimaetaten, Plan- og bygningsetaten, private aktører og Reinventing Cities sekretariatet.

– Jeg gleder meg veldig til kåringen av vinnerne i mai og se hvilke innovative løsninger de ønsker å gjennomføre på tomtene. Vi har som mål å bli verdens første utslippsfrie by, og byggeprosjekter som satser på innovative klimavennlige løsninger er gode bidrag for å nå dette målet, sier Byråd for miljø og samferdsel Arild Hermstad.

– Konkurransen Reinventing Cities oppfordrer til nytenkning, og det er veldig spennende at Oslo kommune er med i konkurransen. Vi har i løpet av prosessen fått presentert mange gode eksempler fra teamene på innovative løsninger for byutvikling som kan brukes i hele verden, forteller Sjefingeniør Gard Skoe Fredriksen i Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Vektlegger bærekraft og innovasjon

– Konkurransen setter høye krav og kriterier til teamene som deltar, og jeg synes teamene har kommet med gode forslag til sambruk av arealer, sosiale møteplasser og bærekraftig energibruk og -produksjon, fortsetter Gard Skoe Fredriksen. Teamene blir, i tillegg til gjennomføringsevne, teamsammensetning og arkitektur, vurdert ut fra effekten og relevansen til de foreslåtte løsningene for å oppnå lavutslipp og bærekraft; som materialbruk, energiløsninger og nye grønne tjenester for eiendommen og nærmiljøet. Det er blant annet forslag om start-up labs, arbeidstrening, lokal dyrking og gjenbruk av bygningsmaterialer i stor skala.

Teamet RECIPE FOR FUTURE LIVING (Ineo Eiendom AS, Mad arkitekter, Landskap+ AS, Asplan Viak AS, Vill Energi AS, Léva Urban Design AS, Resirqel AS, Mad Communication AS, Deichman Bibliotek Stovner).
Teamet har kartlagt at folk fra Stovner er veldig stolt av stedet og de ønsker å utvikle et prosjekt som også skal få besøkende til å tenke at Fossumdumpa er kult og spennende. De foreslår blant annet å skape en kunnskapshub som tilbyr gratis kontorer og profesjonelle mentorer som skal inspirere og tiltrekke folk til Stovner. Prosjektet skal også bidra til å skape flere arbeidsplasser gjennom for eksempel arbeidsprogram for folk som har vært i fengsel. De ønsker også å skape en egen identitet på de enkelte byggene ved å gjenbruke forskjellige materialer fra bygg som skal rives i for eksempel Regjeringskvartalet, på Økern og Brobekk.

Teamet Reinventing the Village (Norske Helsehus AS, White Arkitekter AB, COWI AS, OSLO INTERNATIONAL HUB, Sopra Steria AS, IOTA Foundation, NORANERGY AS, SINTEF AS, Helseforetaket Incita AS).
Teamet ønsker å gjenskape de gode egenskapene fra landsbyen på Stovner. Med fokus på de viktige tingene i livet som felleskap, deling av kunnskap mellom generasjoner, god helse og trygghet. Prosjektet søker å motvirke ulikhetene som mange opplever i den moderne byen i dag, og som skaper frustrasjoner. Teamet mener at blant annet helse er en viktig utfordring. De søker derfor i prosjektet å tilrettelegge for at folk kan være i aktivitet, både inne og ute, samt bygge ned barrierer til å delta i sosiale aktiviteter.

– Konkurransen legger mye vekt på bærekraft og innovasjon som passer godt med det grønne skiftet vi ser i samfunnet i dag. Jeg synes det er veldig positivt at Oslo kommune har tatt utfordringen og deltar i konkurransen. Vi har en tverrfaglig og kompetent jury som nå skal vurdere forslagene fra de fire teamene, sier arkitekt mnal Kai Reaver fra NAL.

Vinnerne annonseres i mai

I tillegg til klimaløsninger, vektlegger konkurransen også sambruk og aktiviteter som gir verdi til nærmiljøet. Vinnerteamene annonseres i mai på Urban Future Global-konferansen, som er Europas største konferanse for bærekraftig byutvikling. Rundt 3000 engasjerte byutviklere fra hele verden kommer til Oslo 22.-24. mai. Det blir kåring av vinnerne for tomtene i Oslo, Madrid, Reykjavik, Milano og Paris den 22. mai i Kulturkirken Jakob. Vinnerteamene får muligheten til å kjøpe og utvikle eiendommene i tråd med deres prosjektforslag.

Les Også

DNB satser på grønn finansiering

– Vi er opptatt av å bidra til å dra eiendomsbransjen i en grønnere retning, og  på den måten bidra til «det grønne skiftet». Derfor vil vi i stadig sterkere grad se på en differensiering i finansiering, der «grønne» bygg relativt sett kommer bedre ut finansieringsmessig enn eldre eiendom med store påkostninger foran seg.

Les Også

Statsbygg: Vi bør bygge mindre enn før

Statsbygg har revidert sin miljøstrategi. Klima, sirkulærøkonomi og lokalmiljøet er Statsbyggs fremste miljøsatsinger. Fremtidens Byggenæring har sett på strategien – og endringene. En av konsekvensene bør være at det bygges mindre her i landet, sier toppsjefen i Statsbygg.

På Forsiden Nå

Eiendomsbransjen er teknisk konservative

– Eiendom som en aktivaklasse er preget av forholdsvis lav risiko. Av denne grunn har eiendomsbransjen vært trege med å ta i bruk teknologiske nyvinninger, ettersom innovasjon tilfører et risikoelement. Således skiller eiendomsbransjen seg fra entreprisebransjen, hvor bruken av teknologiske nyvinninger drives frem av et sterkt ønske om å øke bransjens forholdsvis lave marginer. Likevel blir entreprisebransjen ofte fremhevet som en bransje som er treg med å ta i bruk ny teknologi.

På Forsiden Nå

Det europeiske markedet bedres for arkitekter

Etter at det europeiske arkitektmarkedet nærmest lå nede etter finanskrisen, har vi sett god vekst i det siste. Dette er svært positivt, og gir også store muligheter for norske arkitektbedrifter. Men samtidig skal man være klar over at det også byr på en del utfordringer.

På Forsiden Nå

Regjeringen digitaliserer bolighandelen

– Regjeringen har lansert en rekke tiltak for forenkling, økt digitalisering og styrket IKT-sikkerhet, også i bygge- og eiendomsbransjen der vi har gjort grep for en mer effektiv tinglysing. Kartverket og Altinn har i samarbeid med flere markedsaktører etablert en løsning som i større grad gjør det mulig for banker og eiendomsmeglere å innføre heldigital eiendomshandel.

På Forsiden Nå

Hvordan bygge bærekraftige byer for fremtiden?

FN beregner at 68 prosent av verdens befolkning kommer til å bo i byer innen 2050. Bærekraftig byutvikling blir derfor enda viktigere i årene som kommer. Nå kommer verdens største konferanse om bærekraftig byutvikling til Oslo i slutten av mai.

På Forsiden Nå

Man må se på det store bildet

– Det finnes ingen enkle løsninger for å få ned klimagassutslippene i verden. Hverken i Norge eller andre steder sitter man på noen «mirakelkur» som vil fikse det hele. Vi må iverksette en masse enkeltgrep som i sum vil ha den ønskede effekten.