Publisert
13.apr.2018

Konkurrerer for bærekraftig utvikling

I 19 av verdens storbyer skal Reinventing Cities skape forbilder på bærekraftig og innovativ byutvikling. Forlatte bygninger, parkeringsplasser og utfordrende tomter får nytt liv med klimavennlige løsninger. Oslo stiller med to av de 49 tomtene i Reinventing Cities – en internasjonal konkurranse for å utvikle morgendagens klimavennlige byer. Konkurransen arrangeres av nettverket C40 (Cities Climate […]

I 19 av verdens storbyer skal Reinventing Cities skape forbilder på bærekraftig og innovativ byutvikling. Forlatte bygninger, parkeringsplasser og utfordrende tomter får nytt liv med klimavennlige løsninger.

Oslo stiller med to av de 49 tomtene i Reinventing Cities – en internasjonal konkurranse for å utvikle morgendagens klimavennlige byer. Konkurransen arrangeres av nettverket C40 (Cities Climate Leadership Group), som knytter sammen over 90 av verdens største byer, representerer over 650 millioner mennesker, og en fjerdedel av den globale økonomien. Etter suksess med Reinventing Paris 2015 har C40 satt i gang denne globale konkurransen for å invitere verdens byer til å sette en ny standard for bærekraftig utvikling – og å finne fremtidens løsninger.

Spennet i tomtene som skal utvikles er stort, både i form og størrelse. Det største er i Dubai på 237 hektar, mens det minste prosjektet er Doria i Milano, på 610 kvm. Her har husrekken manglet en bygning siden 2. verdenskrig.

I Milano finner vi også Scuderie de Montel, en gammel veddeløpsstall i San Siro. Det 1,6 hektar store området inkluderer to historiske bygninger av nasjonal verdi, som må renoveres og gjøres tilgjengelige. Til tross for synlig forfall regnes anlegget som et av de viktigste eksemplene av Liberty-stil fra tidlig 1900-tall i Milano og alle endringer må godkjennes av myndighetene. Nye aktiviteter kan kobles til området, der man i dag finner sport, underholdning og grønne områder.

Kick off i januar, frist mai

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) gjennomfører konkurransen, som startet 16. november 2017. I januar ble Reinventing Cities offentlig lansert i Oslo. Hit kom arkitekt Philip Chiambaretta og utbygger REI, som begge gikk vinnende ut fra Reinventing Paris, forløperen til Reinventing Cities, for å fortelle om sine erfaringer med å delta i konkurransen. Første fase – interessefasen – løper frem til 31. mai.

– Til da skal deltagerne sette sammen tverrfaglige team og levere en overordnet plan for sitt konsept, sier sjefingeniør Gard S. Fredriksen i Oslo kommune

Oslo kommune legger to tomter inn i konkurransen, på Stovner og på Furuset. Furuset er kommunens forbildeområde innenfor FutureBuilt-programmet, som har som mål å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur. På Furuset skal det primært utvikles boliger. På Stovner står konkurransedeltagerne fritt til også å foreslå program og funksjoner.

På Furuset er flere prosjekter ferdigstilt, og flere er under planlegging. Eksempler er Verdensparken, gjenåpning av bekkeløp, og nye boliger i Karihaugveien.

Tomten som er satt av til konkurransen er på ca. 2000 kvm og ligger sentralt i den nye Bygata. Her skal det utvikles boliger.

Fossumdumpa – Eiendommen på Stovner – er den første delen av et større område som skal utvikles i løpet av de neste 20–30 årene. En ny svømmehall skal stå klar i 2020, i tillegg er det avsatt et område for boliger – samt en tomt på 10 000 kvm til denne konkurransen.

– Forslagene som kommer inn vil være med på å detaljregulere tomten, sier Fredriksen.

– Teamene får stor frihet når det gjelder utforming og bruksområder. Vi vil at de skal tegne ut muligheter som senere kan gjennomføres og som er i tråd med våre bærekraftmål, sier han.

Ambisiøse klimamålsettinger

Oslo kommune har allerede en av verdens mest ambisiøse klimamålsettinger, blant annet ved å jobbe for å redusere utslippene med 95 prosent innen 2030 og innføringen av et eget klimabudsjett. Oslo er også Europas miljøhovedstad i 2019, og grønn innovasjon og klimavennlig byutvikling er avgjørende for å nå våre ambisiøse klimamål.

Målet med Reinventing Cities er å frembringe nye, innovative klima- og miljøløsninger for utvikling av urbane eiendommer. Ambisjonen er nullutslipp og konkurransen fokuserer blant annet på energitilførsel og materialbruk, transport og økonomi.

– Tre team på hver tomt går videre til fase 2, hvor aktørene utvikler konseptene sine og legger inn bud på den aktuelle eiendommen. Vinnerne får anledning til å kjøpe og utvikle eiendommen i tråd med vinnerforslaget, forteller Fredriksen.

Vinnerne lanseres i januar 2019, som del av programmet for Oslo som europeisk miljøhovedstad.

– Vi håper dette skal gi mye innovasjon. At løsningene kan vise gode forbildeegenskaper, og at de er skalerbare og overførbare. Vi håper også at prosessen skal bidra til økt deling av kunnskap og vise til nye samarbeidsformer når det gjelder bygg og urban utvikling, sier Fredriksen.

Informasjon om kriteriene finnes i et eget konkurransereglement på C40s nettside.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring