Illustrasjon: Snøhetta
Publisert: 06.11.2019 

Klar bane for det som kan bli Norges største nullutslippsnabolag

Etter et tiår med venting har boligprosjektet Zero Village Bergen endelig fått ja. Prosjektet er pilotområde i forskningssenteret for nullutslippsområder (FME ZEN) i smarte byer, og vil bli et av Norges største nullutslippsområder for boliger. Zero Village Bergen skal ligge 16 km sør for Bergen sentrum, ved Ådland i Blomsterdalen.

ByBo AS er boligutvikler bak prosjektet, og med seg på laget har de bl.a. Snøhetta, BKK, Multiconsult og forskningssenteret for nullutslippsområder (FME ZEN) i smarte byer. Helt siden 2009 har de jobbet med planleggingen, og i september 2019 kom endelig tillatelsen fra Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

– Fylkesmannen i Vestland hadde innsigelser til kommunedelplanen, derfor sendte Bergen kommune saken til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for en endelig avgjørelse. Avgjørelsen ble positiv for Zero Village Bergen. KMD fremholdt spesielt at det var viktig at det skulle bygges et stort antall nullutslippsboliger, sier Thorbjørn Haug, prosjektdirektør i ByBo AS.

Et ambisiøst prosjekt

Zero Village Bergen er et ambisiøst prosjekt. Med sine 92 000 m2 og opp til 1000 boliger blir det Norges største nullutslippsområde når det står ferdig. Prosjekteringen starter i august 2020, med salg av første byggetrinn fra april 2022/23. Overlevering av første byggetrinn skal etter planen skje i 2023/2024.

Demonstrasjonsprosjekt for forskning på nullutslippsområder

Illustrasjon: Snøhetta

Som pilotområde i FME ZEN skal Zero Village Bergen vise vei i planleggingen av nullutslippsboligområder. Det innebærer blant annet å bygge energieffektive bygg med lavest mulig klimagassutslipp fra materialer, med livsløpsanalyse av bygninger (LCA) som en viktig forskningsmetode. LCA brukes for å vurdere miljøpåvirkningen av et bygg gjennom hele byggets levetid, fra produksjon av bygningsmaterialer til byggets endte levetid. Forskningssenteret skal også bidra med å velge et framtidsrettet energisystem som skal produsere mer ny fornybar energi enn det som forbrukes.

– Områdets utforming og løsninger skal bidra til å redusere klimafotavtrykk, men vi kommer også til å undersøke hvordan ZVB bør utvikle boligløsninger som er attraktive sett med framtidige beboeres øyne. Vi ønsker også å se på alternative transportløsninger som autonom transport, sier Judith Thomsen, forskningsleder i SINTEF og ansvarlig for pilotområdene i FME ZEN.

Miljøvennlige transportløsninger og et godt bomiljø er avgjørende

Foto: FME ZEN

Zero Village Bergen skal ligge 16 km sør for Bergen sentrum, ved Ådland i Blomsterdalen. Miljøvennlige transportløsninger både innad og ut fra området, i tillegg til nullutslippsboliger, er helt avgjørende for visjonen om null utslipp i området. Dette skal sikres gjennom et utvidet kollektivtilbud, gang- og sykkelstier som forbinder området til de største arbeidsplassene i Bergen, samt innovative løsninger innenfor mobilitet. For eksempel tilrettelegges det for elektromobilitet med solenergi til el-sykler og el-biler, samt bildeling.

Målet er at beboere i området skal ha et så godt transporttilbud at få eller ingen vil ønske å ha egen bil. I tillegg er det gåavstand til barnehage, butikk, work hub, skoler, Blomsterdalen bydelssenter, turområder og badeplass.

–  Zero Village Bergen skal tilrettelegges slik at bomiljøet og brukeropplevelsen med å bo i området blir unikt og attraktivt. Dette er det viktigste om man skal ha suksess med et fremtidsrettet boligområde, sier Haug.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring