Logistikkleder hos JM Norge og sjåfør fra Skedsmo Bud & Vare er begge svært fornøyde med den nye leveringscontaineren. Foto: Cramo
Publisert
19.nov.2020

JM Norge har evaluert Cramo Leveringscontainer

JM Norge er en av Norges største boligleverandører og deres forretningsidé er å bygge boliger som oppfyller individuelle behov i dag og i fremtiden. Prosjekt Bergerløkka på Vestre Billingstad er et spennende boligprosjekt som ferdig utbygd vil telle ca. 570 leiligheter. Byggingen er godt i gang og innflytting i første byggetrinn har allerede startet.

Logistikkleder i JM Norge, Morten Trosterud og Cramo har samarbeidet om en pilot som omfatter en egen leveringscontainer med programvare tilkoblet. Cramo Leveringscontainer er utstyrt med en ny type lås og med digital teknikk er det mulig for leverandørene å melde fra til JM når leveransen er gjort.

Effektivt

Cramo Leveringscontainer har to dører, en på hver sin langside. Ved å plassere containeren i gjerdet rundt prosjektet skapes en sluse der en dør vender ut mot gaten og en dør vender inn mot byggeplassen. Med dette kan transportøren når som helst på døgnet, og uten å forstyrre pågående arbeid, åpne containeren og levere bestilt gods inn i hyllene. Så snart leveransen er utført får bestiller en melding på mobilen via en app.

– Det hele er veldig effektivt og sikkert, sier Morten Trosterud.

– Nå får den som har bestilt gods full kontroll på hva som er levert og til hvilken tid, og kan selv bestemme når varene skal hentes i containeren. Det er også tidseffektivt for sjåførene som kommer med varene. De slipper å lete rundt på byggeplassen etter riktig person som skal kvittere ut varen, og i tillegg er heller ikke mange andre engasjert i å finne denne personen. Her kan det gå bort mye tid! Vi opplever også at varene til slutt kanskje settes på et mer eller mindre egnet sted og nye personer må i gang med å lete. Vi eliminerer bort både svinn, ødelagt gods og tidstyver ved å få levert rett i containeren, sier Morten.

Besparelser

Over 50 % av alle leveranser til byggeplasser er levering av mindre gods. Hvert godsmottak der noen fysisk må møte transportøren tar ca. 20 minutter. Ett prosjekt tar imot mellom 40-100 mindre leveranser pr måned. Tar man utgangspunkt i en gjennomsnittlig timelønn for en arbeidsleder kan en regne med at slike leveranser koster mellom 100.000 – 280.000 kr i året. Legger en til risiko for materialsvinn og dobbelbestillinger er kostnaden enda høyere.

Sikkert

– På prosjektet Bergerløkka har det til ganske nylig kun vært JM som har fått levert varer til Cramo Leveringscontainer. Dette ønsker vi å utvide til at samtlige underentreprenører (UE) også tar i bruk containeren, sier Morten Trosterud. Vi hadde bl.a. et elektrikerfirma som spesifikt spurte etter en måte å få leveringer til byggeplassen på nattestid, ettersom de nå er svært presset på tid i prosjektet. Dette løste vi enkelt med Cramo Leveringscontainer. Leveringer på kveld/ natt gjør at de slipper å møte transportør, samt at varen er da klar for å hentes ut på morgenen og gutta kan gå rett i gang med jobben. Ved at flere bestiller varer levert på denne måten får vi en betydelig reduksjon i antall biler som kjører inn på byggeplassen. Dette har både et sikkerhetsaspekt og et miljøaspekt ved en bedre trafikksituasjon og mindre tomgangskjøring, understreker Morten.

Mens vi besøker prosjektet, kommer det to leveranser til containeren. Den første sjåføren roser løsningen opp i skyene, og støtter Mortens ønske om å få med alle UE på dette. Sjåføren forteller at de har ca 40 ulike containere de leverer til på natten inne på prosjektet – med tilsvarende antall nøkler å holde kontroll på!

Den neste leveransen kommer fra Cramo selv via deres transportør. Sjåføren logger seg inn på appen, åpner låsen med en digital engangsnøkkel for akkurat denne leveransen – og legger varen på plass i hyllen. Så snart leveransen er registrert avsluttet går det en melding til bestiller som kan hente varen når han har tid. Eller oppdraget kan delegeres videre til en annen person om en vil.

– Jeg ser ikke annet enn positivt med å ha Cramo Leveringscontainer på prosjektet vårt, og konklusjonen for denne piloten er at vi ønsker flere i bruk på andre prosjekt som JM skal i gang med, avslutter Morten Trosterud.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring