AF Gruppen har fått oppdraget med å innvendige arbeider på sengebygget på det nye sykehuset i Drammen. Illustrasjon: Link Arkitektur/Ratio Arkitekter/Bølgeblikk
Publisert: 21.jul.2022 

Innstilt til enda et oppdrag på nytt sykehus i Drammen

AF Gruppen er av Helse Sør-ØST RHF innstilt som entreprenør for utførelse av entreprise Innvendige arbeider Sengebygg. Arbeidet utføres som en hovedentreprise. Avtalen har en verdi på 158 MNOK ekskl. mva.

Avtalen omfatter utførelse av innvendige vegger, himlinger, overflater og dører til sengebygget på nytt sykehus i Drammen.

Oppstart av arbeidet er april 2023 med ferdigstillelse april 2024.

– Vi er godt i gang med flere entrepriser på sykehuset i Drammen. Dette er en anerkjennelse av den kompetansen og erfaringen vi har opparbeidet gjennom flere oppdrag med sykehus og helsebygg. Vi ser frem til å ta fatt på et nytt oppdrag og fortsette det gode samarbeidet med Helse Sør-Øst, sier Tormod Solberg, konserndirektør i AF Gruppen.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring