Illustrasjon: OBOS
Emner
Publisert
23.sep.2021

Hovedpartner i OBOS Living Lab

OBOS Living Lab på Vollebekk blir et levende laboratorium i fullskala der det skal forskes på fremtidens boliger. Beboerne i 34 leiligheter i seks etasjer skal teste ut nye teknologiske, sosiale og materielle løsninger. Veidekke har bygget laboratoriet og blir hovedpartner i prosjektet.

– Veidekke ønsker å være helt i front på boliginnovasjon, og vi tror at OBOS Living Lab kan bidra til å drive frem nye og bedre løsninger både for de som skal bo i leilighetene og selvfølgelig for oss som skal bygge dem. OBOS Living Lab gir oss en unik mulighet til å skaffe ny kunnskap gjennom testing og kommunikasjon med beboerne i leilighetene. Dette skal vi så bruke videre i nye boligprosjekter vi utvikler og bygger, sier avdelingsleder Kaare Gilhus for Bolig i Veidekke Bygg Oslo.

De fysiske rammene i laboratoriets seks etasjer skal kunne endres over tid, og det er ulike temaer i etasjene. Leiligheter kan slås sammen og fellesarealer kan endres både i størrelse og innhold. I de tre nederste etasjene skal ulike boformer testes med søkelys på fleksibilitet, deling og fellesskap. I de tre øverste etasjene skal beboerne i tidstypiske leiligheter teste blant annet smarthusteknologi, ulike tekniske løsninger for økt komfort og bærekraft samt nye boligtjenester.

– Laboratoriet gir oss en unik mulighet for å prøve ut nye løsninger i liten skala for så å kunne eskalere disse i større prosjekter senere dersom de er bærekraftige og vellykkede. Det er Veidekke som har bygget Living Lab og vi kjenner det jo på mange måter aller best. Da er det også helt naturlig for oss å være med på denne spennende reisen videre for å finne gode løsninger for framtidens boliger, avslutter Gilhus.

– Nå skal det bli utrolig spennende å komme skikkelig i gang. Det er bare noen uker til de første beboerne flytter inn. Dette skal bli et godt sted å bo for den entusiastiske gjengen som flytter inn, og samtidig en arena hvor beboerne skal være med å teste ut nye teknologiske, sosiale og fysiske løsninger. Vi er glade for å ha fått med oss Veidekke og flere andre gode partnere i dette prosjektet. Vi går alle sammen inn i dette med et åpent sinn og få svar. Målet er at løsningene vi skal utforske sammen skal bli viktige bidrag når framtidens hjem skal utvikles, sier Ingemund Skålnes, daglig leder for OBOS Living Lab.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring