Illustrasjon: LINK Arkitektur
Tekst
Thor Lynneberg
Publisert
13.aug.2020

Horten videregående: Tok hele fylket i skole

Norges høyest miljøsertifiserte utdanningsbygg vinner priser, og er elsket av brukerne. Men Horten videregående har også vært en streng lærer for alle involverte

Nye Horten videregående er skoleeksempelet på fremtidens undervisningsbygg, heter det ubeskjedent hos Vestfold fylkeskommune. Den prisvinnende skolen stod klar denne høsten, og er med Breeam-NOR Outstanding Norges høyest miljøklassifiserte utdanningsbygg. I London vant skolen også BREEAM Awards i klassen for beste offentlige byggeprosjekt tidligere i år. Med andre ord har Vestfold Fylkeskommune sammen med Veidekke Entreprenør AS og samarbeidspartnere levert et bygg i verdensklasse. Det nye bygget er et plusshus på 18.000 m2, og ble reist på en fossilfri byggeplass.

– Dette har hevet kompetansen om bærekraftig bygging blant alle involverte; politikere og entreprenører, leverandører og hos oss som byggherre. BREEAN Outstanding var krevende. Det finnes ikke ett eneste produkt vi brukte som ikke ble grundig vurdert. Det ble stilt strenge krav, både til materialer og utførelse. Alle detaljer og løsninger som vi så langt hadde tatt for gitt og brukt ukritisk tidligere, måtte nå kvalitetssikres i henhold til miljøkravene, forteller byggeleder i Vestfold fylkeskommune Runar Bekkhus.

Har gitt ny kompetanse til alle

– Vi har dessuten hatt cirka 1.600 personer på befaring under oppføring, for å lære om det vi gjør og valgene vi har gjort. Entreprenør Veidekke har også vært veldig flinke til å stimulere lokalt næringsliv. Det var en politisk føring at lokalt næringsliv skulle få kompetanse. Det føler jeg meg trygg på at de både har fått og virkelig kjent på kroppen, for å si det slik, sier byggeleder Runar Bekkhus i Vestfold fylkeskommune.

Det startet med «et vekkelsesmøte» på fylkeshuset i 2915, hvor politikerne bestemte seg for at Vestfold skulle bli Norges grønneste fylke. Det ble vedtatt en langtidsplan, som blant annet fastslo en reduksjon i co2-produksjon på 40 prosent.

– Det ble det formelle tallet for hvordan vi skulle bli det grønneste fylket. Det ble dyttet rett inn i utlysningen for byggeprosjektet nye Horten videregående skole. I tillegg het det i utlysningen at vi ønsket oss fremtidsrettede og miljøriktige energiløsninger, uten å spesifisere nærmere hva de skulle være. Vi ønsket oss også utstrakt bruk av tre som byggemateriale.

Ni interessenter meldte interesse, og i «finalerunden» var det tre entreprenører som leverte tilbud.

– Vi avklarte mye med dem over flere måneder, og vi fikk veldig mye ut av den prosessen. Fylkeskommunen har bygget tre videregående skoler de siste årene, og Horten er den desidert billigste av de tre - til tross for at både ambisjonene og kvalitetene er langt høyere. Vi synes vi har fått veldig mye for pengene.

Totalbudsjettet var på 755 millioner kroner.

– Vi er ikke helt 100 prosent i mål ennå, men vi vet nå at vi kommer til å underforbruke. I tillegg sto bygget ferdig én måned før avtalt. Det er en suksesshistorie i seg selv. Teknisk byggeleder og jeg har fått være her i bygget i et halvt år etter åpning, for best mulig å tilpasse bygget til faktisk og praktisk bruk. Det er en stor fordel. Det gjør at vi ser hva som fungerer og hva som ikke gjør det.

Stor politisk vilje

– Vi hadde politikere som var utrolig foroverlent. De stimulerte oss. Det er ganske spesielt. Jeg har aldri tidligere vært med på et byggeprosjekt hvor både rådmenn og fylkesordfører frekventerer byggeplass stadig vekk. Det var nesten så vi snublet i interesserte politikere. Dette har altså betydd veldig mye for dem, og de rømte aldri fra noen beslutning.

Skolen er dimensjonert for 1.200 elever og 200 ansatte. I dag er det 1.100 elever der. I tillegg er det reist en tannklinikk i bygningen, med åtte behandlingsrom.

– Det har ikke vært noe sutring fra noe hold. Det har vært helt fraværende. Det er ikke vanlig. Vi opplever et voldsomt engasjement. Vi får tid og arbeidsro til å gjøre små justeringer og kjøre inn våre 113 ulike systemer. Brukerne støtter opp om det. Vi opplever en positiv holdning som jeg rett og slett ikke er vant til. Vanligvis er det mer støy, for å si det rett ut.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring