Foto: Bygg Reis Deg
Publisert
20.okt.2021

Hanne Rønneberg hedret med Byggenæringens Ærespris 2021

Hanne Rønneberg fikk i dag tildelt Byggenæringens Ærespris 2021 under åpningen av boligmessen Bygg Reis Deg.

Det er styret i Bygg Reis Deg som hvert år deler ut Byggenæringens Ærespris til en person som har gjort noe ekstraordinært for næringen over tid, og som fremmer og bidrar til positiv utvikling for byggenæringen i Norge.

– Æresprisvinneren har betydelig internasjonal ledererfaring fra byggenæringen, og har vist forbilledlig lederskap og vilje til å dele kunnskap i sine ulike roller og verv. Hun har vært en viktig pådriver innen fagområder som har stor betydning for Norge og internasjonalt. I tillegg til å være svært faglig dyktig, har hun også gått foran i kampen om et større mangfold i byggenæringen, sier juryleder Trond Hagerud styreleder i Bygg Reis Deg.

Hanne har vært teknisk sjef i Norbetong og medlem av konsernledelsen i Skanska- et av verdens største entreprenørselskaper. Med base i Stockholm ledet hun blant annet Skanska sin globale grønne satsning.

I 2009 begynte hun i SINTEF Byggforsk som konserndirektør. I de neste 11 årene var hun sentral i utviklingen av Sintef Community. Et internasjonalt forskningsinstitutt og en kunnskapsformidler innen bærekraftig utvikling av bygg og infrastruktur.

Prisvinneren har vært en sterk leder og bidragsyter i realiseringen av Sintefs samfunnsoppdrag «Teknologi for et bedre samfunn».

Rønneberg har hatt en rekke verv av stor betydning innen forskning, som leder av fagstyrer i Norges forskningsråd, medlem av NHOs klimapanel og det regjeringsoppnevnte Strategisk Råd for Miljøteknologi.

Hun har også innehatt en rekke tillitsverv i byggenæringen blant annet som styreleder i Entreprenørforeningen, Norsk Betongforening og sitter i styret til Veidekke, Multikonsult og Undervisningsbygg KF.

Tidligere har prisen gått til Kjetil Trædal Thorsen (2019) og Tore Thorstensen (2020).

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring