Foto: Bravida
Emner
Tekst
Thor Lynneberg
Publisert
06.jan.2021

Greenhub: Rask respons på sparkesykkel

Bravida leverer tekniske tjenester via elektriske sparkesykler. Responstiden er raskere, og kostnaden for kundene går ned.

I oktober lanserte installasjons- og serviceselskapet Bravida konseptet GreenHub, som gir miljøvennlige servicetjenester til kunder i sentrum av Oslo. I tillegg til miljøeffekten får kundene raskere responstid og bistand fra et tverrfaglig team, forteller regiondirektør for service i Oslo hos Bravida, Dag Vidar Kvernbråten.

– GreenHub er en del av utviklingen i Oslo spesielt, med de utfordringene vi har her i byen med færre parkeringsmuligheter, vanskeligere tilkomst, utgifter til bomring og mye reisetid. Målet er å redusere disse ulempene, og bedre responstiden for våre kunder. I tillegg vil dette også redusere utslipp av CO2, i forbindelse med transport til og fra.

Ser muligheter i en «ny» by

Kvernbråten forteller at GreenHub handler om å se mulighetene i markedet, fremfor begrensingene.

– I Oslo snakker vi i dag om bilfrie soner. Det blir redusert fremkommelighet med bil. Det gjør at vi synes Greenhub-konseptet passer godt inn akkurat nå. Miljø og bærekraft blir stadig viktigere. Vi ønsker å være en del av den positive utviklingen i den forbindelse. Vi har spurt oss selv hvordan vi kan gjøre denne utviklingen til noe positivt.

– GreenHub tilbyr de tjenster vi også ellers tilbyr i Bravida. Det betyr tjenester innen alle tekniske fag, alt som gir bygninger liv. Forskjellen er at vi gjør det i nærhet til kunden. Dette handler om hvordan vi bruker våre ressurser. Det er i vår næring et underskudd på faglærte ressurser. Da vil vi gjerne få mest ut av de ressursene vi har. Hvis 15 teknikere bruker en halvtime hver til og fra grossisten hver eneste dag - fordi de skal hente deler - utgjør det fort 20 til 25 prosent av disse faglærte folkenes arbeidsdag. De bruker all denne tiden på å sitte i kø, og passere bomringer. Dette er i tillegg tid kundene betaler for. Det er mye bedre å bruke så mye som mulig av denne tiden ute hos kunden, der vi skaper verdier.

Tekniker på sykkel

Alle som jobber i GreenHub vil bruke elektriske sparkesykler eller lastesykler. Slik reduserer de både oppdragstid og utslipp.

– Det begynner å bli godt med alternative transportmidler. Vi har kjøpt inn ti sparkesykler, og fem sykler. I tillegg har vi bestilt tre lastesykler. Sparkesyklene er i drift, særlig på korte oppdrag – der vi ikke trenger så mye mer enn hva du får med deg i sekken. Videre har vi noen sykler med en verktøykasse foran. Der kan teknikeren laste opp inntil 150 kilo. Disse syklene er godt egnet på oppdrag hvor vi trenger litt mer materiell og verktøy, sier Kvernbråten.

I løpet av november kommer også lastesyklene på plass, som kan frakte inntil 500 kilo.

– Dette er sykler tilsvarende typen som også Posten bruker, hvor du kan ha med enda mer verktøy og utstyr. Det er viktig for eksempel for våre kjøleteknikere, som vanligvis har behov for litt mer verktøy enn hva en elektriker har på små oppdrag.

– Til vanlig går takstameteret fra det øyeblikket teknikeren setter seg i bilen. Så skal teknikeren gjennom bomringer, og finne en parkeringsplass. Etterpå må han eller hun finne frem til kundens lokasjon. Med GreenHub har vi i snitt en responstid på 12 minutter. Det betyr at vi vil være på plass før en eventuell konkurrent har fått parkert bilen.

Stor stas - internt og eksternt

Kvernbråten forteller at ledelsen var litt engstelige i starten av prosjektet for at de ansatte ikke nødvendigvis ville være så begeistret for å gi slipp på servicebilen. Slik er det imidlertid ikke blitt. GreenHub vekker interesse og begeistring.

– De ansatte liker dette. Vi har hatt folk både internt og eksternt, som har søkt seg til vårt nye miljøvennlige kontor for tekniske tjenester. De ønsker å jobbe der. Det er blitt en magnet. Det drar folk til seg. Ansatte har bedt om å få bytte arbeidssted til GreenHub, og vi har også mottatt søknader eksternt.

GreenHub kommer også miljøet til gode.

– Vi har regnet oss frem til et redusert utslipp på drøyt 20 tonn CO2 årlig, fordelt på de 15 teknikerne som jobber her. Nå jobber vi med grønnere varetransport og leveranse av materiell. Der er vi ikke helt i mål ennå, men vi jobber med våre grossister for å sørge for bærekraft også der. Tidligere i år kjøpte vi et selskap som heter Energibygg. De driver blant annet med rådgivning, og kan bistå med energikartlegging, energibehov og andre ting. Sammen med de tekniske løsningene våre, mener vi at vi er godt skodd for å hjelpe våre kunder til å bli mer miljøvennlige. Målet er å redusere energibehovet – også der ute hos kundene.

– Oppkjøpet av Energibygg gjør at vi kan tilby våre kunder en bærekraftig og miljøvennlig pakke. Vi gjør allerede vår del - gjennom å redusere utslipp, energibruk og avfall på byggeplassene. Samtidig kan vi gjøre mer i bygg, sammen med våre kunder. Det er definitivt der vi ser det største potensialet. Skal byggenæringen nå nullutslipp i 2030, er vi nødt til å gjøre investeringer i allerede eksisterende byggemasse. I tillegg må nye bygg reises på en smart og miljøvennlig måte. Med Energibygg kan vi tilby en totalpakke.

Flere GreenHubs på vei

– Vi håper på åpning av en ny hub i Oslo allerede i løpet av neste år. Det er bare innen ring 1 drøyt 6 millioner kvadratmeter næringseiendom. Det er med andre ord definitivt plass til flere GreenHubs i hovedstaden. Vi har fått en positiv respons i markedet, og vi er i dialog med flere kunder allerede. Detaljene er ikke klare ennå, men det er spennende konsepter.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring