Foto: Glamox
Publisert: 06.10.2023 

GK skal bytte ut 34 000 lysarmaturer på Universitetssykehuset Nord-Norge

GK har vunnet en kontrakt med en potensiell verdi på 50 millioner kroner, som innebærer å bytte ut eksisterende lysarmaturer med mer miljøvennlige LED-armaturer på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN HF) i Tromsø.

− Størrelsen på dette prosjektet gjør det til en veldig spennende jobb for oss. Utskiftingen skal utføres i alle sykehusets bygninger. For å unngå at arbeidet påvirker tjenestene og kapasiteten til helseinstitusjonen settes det høye krav til gode arbeidsprosesser og et tett samarbeid med UNN HF, sier regionsdirektør i GK, Tom Harald Markussen.

GK har gjennom to og et halvt år hatt en rammeavtale med UNN HF i Tromsø. Avdelingsleder i GK, Mads Brelum, tror GKs erfaringer med helseinstitusjonen blir viktig.

− Arbeidet krever at vi er løsningsorienterte, fleksible og effektive, særlig i områder der det er pasienter.

Avtalen innebærer en utskiftning av opptil 34 000 lysarmaturer, til en estimert maksverdi på 50 millioner kroner, inkludert materiell. Kontrakten med Sykehusinnkjøp HF ble signert i juli 2023 og varer frem til juli 2025, med opsjon på inntil to års forlengelse.

Nye EU-krav skal fase ut lysstoffrør

De nye LED-armaturene kommer blant annet fra leverandøren Glamox, og vil kunne redusere mengden elektrisitet som brukes til belysning med 69 prosent. LED-armaturene skal installeres i alle sykehusets bygninger, inkludert avdelinger, pasientrom, personalrom, toaletter, kontorer, teknisk rom og sykepleierboliger. En ny EU-forskrift som krever utfasing av lysrør som inneholder kvikksølv fra 2023 har vært en utslagsgivende faktor for bestillingen.

− Det er en stor mengde lysarmaturer som må skiftes ut. Ved å gjennomføre en totalutskiftning fremfor å vente til de enkelte lysene går, er det først og fremst mulig å planlegge for en effektiv prosess, forklarer Brelum.

Universitetssykehuset Nord-Norge er en av de første helseforetakene i landet til å gjennomføre en slik massiv utskiftning. Avdelingslederen, berømmer helseinstitusjonen for å være tidlig ute.

− Lysrørene som nå fases ut er de mest vanlige, og vi ser de i alt fra kontorer, sykehus, industri, skolebygg og i hjemmet. I tillegg til å bruke mer energi enn LED-lys, inneholder de kvikksølv som er svært helse- og miljøskadelig. Vi merker at etterspørselen etter utskiftninger lysrør er økende, og applauderer alle som tar ansvar for en bærekraftig utvikling og trygg utskiftning.

Prosjektet startet opp 1. september.

− I tiden fremover vil vi ha mellom to og seks elektrikere i arbeid på sykehuset, og vi starter opp i fløyer som ikke er pasientkritiske for å innarbeide gode rutiner, avslutter Brelum.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring