Foto: Drammen Eiendom KF
Publisert
20.okt.2021

Geotermos: Kandidat til Byggenæringens Innovasjonspris 2021

– I Drammen kommune ble det i 2011 etablert et områdeutviklingsprosjekt med navn Fjell 2020. Som en del av dette prosjektet ble det senere besluttet å bygge en ny skole på ca. 6000 m2 til erstatning for Fjell gamle skole og Fjell Arena på 4000 m2, som er et bygg med flerbrukshall, bibliotek m.m. Dette var ferdig i 2020. Drammen Kommunes Eiendomsforvaltning (DEKF), som gjennomførte prosjektet, hadde da en idé om å sette sammen flere avanserte teknologiske løsninger på en ny innovativ måte. Løsningen ble å produsere samt levere både kjøle- og varmeenergi til byggene, samtidig som man lagrer sommervarme til vinterbruk.

Drammen Kommune ved Drammen Eiendom KF med kandidaten «Bygningskompleks som produserer sommervarme for vinterbruk. (Geotermos)»

– Det ble det konstruert et termisk batteri i fjellgrunnen kalt GeoTermos, hvor sommervarmen fra sol og luft lagres i fjellgrunnen. GeoTermos består av 100 stk. 50 meter dype lagringsbrønner som er satt i ringer i en sirkel med relativt tett avstand. Til selve oppvarmingen benyttes to solvarmesystemer.

– Både bygningsmassen og GeoTermos er spesialdesignet for å fungere optimalt sammen, og i realiteten er systemet konstruert som et «gratis» kraftverk som skal levere 350 MWh varme til bygningene gjennom vinterhalvåret. I tillegg lades 94 randsonen i GeoTermos som da gir gratis kjøling av bygningene.

– Hvorfor er løsningen innovativ og nyskapende?

– GeoTermos er en ny innovativ modell for effektiv solenergiutnyttelse og integrasjon på tvers av energibærere som elektrisitet og termisk varme i kombinasjon med energilagring. GeoTermos skal levere varme til bygningen direkte, uten å måtte løfte temperatur via varmepumpen i vinterhalvåret. Varmepumpen vil kun være i drift i sommerhalvåret, og da med et lavt temperaturløft og god effektfaktor (COP).

– Det er valgt en miljøvennlig CO2 varmepumpe som er et relativt uvanlig valg til bygningsoppvarming, men som i realiteten har vist seg svært effektiv ved riktig drift. Konseptet benytter ikke overskuddsvarme fra avfallsforbrenning eller industrielle prosesser med dertil tilhørende distribusjonsnett slik flere nå planlegger, men kun gjennom av egenprodusert lokal energi. Dette betyr at løsningen kan benyttes lokalt overalt. Prosjektet er unikt og nyskapende i både nasjonal og internasjonal sammenheng. Det er en del av forskningsprosjektet RockStore, som har meget stor deltagelse fra mange forsknings- og universitetsmiljøer: (NORCE, NTNU, SINTEF, KTH, NMBU) samt partnere som NVE og Enova og flere representanter fra byggeiere og industrien forøvrig.

– Hvordan bidrar løsningen til en mer bærekraftig (miljø, økonomi, samfunn) og konkurransedyktig byggenæring med søkelys på klimaeffekt og sirkulær økonomi?

– Siden varmeenergien produseres ved bruk av en meget bærekraftig varmepumpe, som drives med det naturlige kjølemediet CO2, tar energi ut av sommerluften og benytter solenergi til drift av kompressorer, er det ingen klimautslipp. Og siden all kjøleenergi også hentes i GeoTermos, og varmesystemet benyttes til å distribuere kjøling, medfører det ingen behov for installasjon av kjøleanlegg med tilhørende klimautslipp. En betydelig del av energibruken i norske bygg er varmeenergi.

– Når denne varmeenergien kan produseres uten klimautslipp om sommeren, og dermed unngå å belaste nettet ved store effektbehov, vil GeoTermos være en viktig del av klimaomstillingen. Siden all varmeenergi hentes fra GeoTermos på kalde vinterdager reduseres effekttoppene og dertil behovet for ombygging og forsterking av netteiers distribusjonsnett, med de miljøbelastninger som det kan medføre. (Ref. monstermaster).

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring