Construction City klyngen diskuterer hva som må til for å møte fremtidens krav til næringsbygg. Illustrasjon: LINK Arkitektur/Axion Visuals
Publisert
24.jun.2021

Fremtidens næringsbygg

Hva må til for å møte fremtidens krav til næringsbygg?

LINK Arkitektur leder, sammen med AF gruppen, DNB, Cisco og SINTEF, arbeidet i næringsklyngen Construction City som skal kartlegge hva som må til for å møte fremtidens krav til næringsbygg.

Gjennom flere workshops deles kunnskap og innsikt fra klyngemedlemmene. Basert på anbefalinger og funn i workshopene sammenfattes viktige initiativer og veivalg bransjen står overfor. Arbeidet skal konkretiseres i et veikart som presenteres på Oslo Urban Week i september.

– Allerede før pandemien var det tydelig at arbeidsplassen var moden for endringer, basert på økt bruk av digitale møter, behov for mer fleksible arbeidsplasser, økt bruk av hjemmekontor og lav samtidighet, noe som har blitt enda tydeligere gjennom pandemien, sier Gerhard Linder, utviklingssjef for næringsbygg i LINK Arkitektur og prosjektleder og moderator for workshopene.

Noen av spørsmålene som berøres i workshops er: Hvordan skal bedriftene tilrettelegge for endrede ønsker og behov fra medarbeiderne? Hvordan design bygg som ivaretar fleksibilitet på arbeidsplassen, med for eksempel møte med fysisk og digital tilstedeværelse? Hvordan skal man utforme kontorbygg med tanke på mulig transformasjon til annen bruk i et 100 års perspektiv? Og hvordan bruke ny teknologi som f.eks sensorteknologi som verktøy til mer fleksible arbeidsplasser og lavere CO2 forbruk pr. ansatt med tilhørende miljøgevinst?

Workshopene er delt inn i følgende temaer:

  • Nettverkskontoret, hjemmekontoret m.m
  • Arbeidsplassen
  • Planlegging av bygg og leiearealer
  • Verktøy for smartere og klimavennlige bygg
  • Nye forretningsmodeller

Totalt deltar over tretti profilerte bedrifter fra Construction City klyngen i prosjektet som skal lede til et veikart for fremtidens næringsbygg og presumtivt ett innovasjonsprosjekt som det vil bli søkt støtte til. Resultatet skal legges frem på Oslo Urban Week 8. september.

Workshop # 2 avholdes 19. august, og alle deltagerne bli kreditert i sluttdokumentet.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring