Publisert
09.mar.2020

Fra avfall til arkitektur

Når Architect @ Work går av staben 25-26 mars er det avfall og arkitektur som står i fokus.

Materialutstillingen vil ha en høyaktuelt tema: WASTELAND – Fra avfall til arkitektur.

WASTELAND er en utstilling som viser hvordan vi kan få en bærekraftig utvikling i bygg- og anleggsbransjen. Utstillingen viser hvordan aktører på tvers av næringslivet kan bidra til å nå Norges klimamål om å redusere CO2-utslipp og skape flere arbeidsplasser gjennom bærekraftig byutvikling. WASTELAND viser også hvordan avfall, gjennom oppsirkulering, kan få en høyere verdi enn i sin opprinnelige form.

Architect @ Work har hentet inn en rekke aktuelle personer til å snakke om nettopp denne tematikken.

Onsdag 25. mars 2020

12:00Sirkulær Økonomi – Kan vi utforme fremtidens samfunn med dagens avfall??

Ditte Lysgaard Vind – Lendager TCW

Norge bygger ca. 28.000 hjem og 3.360.000 m² næringsbygg hvert år. Alt tyder på at denne trenden vil fortsette siden befolkningen vil øke til 6 millioner innen 2040, og stadig flere flytter til tettsteder og storbyer. Med en slik urban utvikling kommer også store miljøskader. Omtrent 15 % av Norges totale CO2-utslipp i dag kommer fra bygg- og anleggsbransjen. Her står vi overfor en utfordring. Hvordan kan vi sikre boliger til alle samtidig som vi reduserer klimaavtrykket vårt betraktelig? For de aller fleste blir ressurser til slutt til avfall. Men hva om vi begynte å se på avfall som en ressurs?
15:00Tør å tenke gammelt
Erik Ege & Esbjörn Kjell – DARK arkitekter
DARK Arkitekter jobber om dagen med et av Oslo kommunes mest ambisiøse gjenbruksprosjekter. Esbjörn Kjell og Erik Ege kommer for å snakke om hvordan de inspireres av gamle prosjekter for å løse sine nye, og hvordan vi som arkitekter og samfunn kan løse våre nye problemer ved å tenke gammelt.
17:30Transformasjon fra forlatt sykehus til yrende grønn bydel

Øyvind Neslein – NIELSTORP+

Fredrikstad gamle sykehus ble nedlagt i 2014. Området ligger nær jernbane og annen offentlig transport. Nasjonal retningslinjer etterspør tett utnytting i slike områder. Her utvikles nå prosjektet Cicignon Park, der deler av sykehusets bygningsmasse gjenbrukes og konverteres til boliger. Andre deler rives og utvikles til ny bydel.

Vi utvikler et prosjekt der vi legger vekt på rommene mellom bygningene, og på sol og trivsel i de sosiale møteplassene som torgallmenninger og grøntarealer. Der beboerne kan drive urbant landbruk både i parsellhager, i felles veksthus eller i private vinterhager og blomsterkasser tilknyttet hver leilighet. Kvartalsstrukturen i den omkringliggende bydelen Cicignon føres inn i prosjektet. Det etableres en solrik, sentral plass med kaféer og servicetilbud. Takene har grønne oppholdsarealer og felles takvandring fra bygg til bygg.

Cicignon Park utvikles i samarbeide med NMBU og det EU støttede forskningsprosjektet SiEUGreen. Forskningsresultatene skal implementeres i full skala i Cicignon Park. Fra svartvann blir det produsert biogass som varmer veksthuset. Overskuddsenergi lagres i borehull for senere bruk. Gråvann renses lokalt i bio-våtfilter. Stormregn og overvann håndteres lokalt. Pågående forskning på vekstmetoder for urbant landbruk vil bli implementert i vinterhager, veksthus og parsellhager.

Vi legger vekt på å kombinere god arkitektur med grønne verdier i et prosjekt som integreres i Fredrikstad by.

Torsdag 26. mars 2020

12:00Interiørarkitektens dilemmaer
Trond Ramsøskar - Ramsøskar Interiørarkitekter AS
Bærekraft, gjenbruk og sirkulærøkonomi er nå blant de mest fremtredende temaene på designarenaen. Møbelprodusenter og forhandlere gjør varighet, holdbarhet og gjenbruk til hjørnesteiner i varemerkene sine.  Interiørarkitektene har et stykke vei å gå, men det er på høy tid at sirkulær-tankegangen får gjennomslag også i vår prosjektering. Vår rolle er å drive holdningspåvirkning og å anbefale bærekraftige konsepter og løsninger i prosjektene våre. Når vi skal ta dette ansvaret, møter vi en rekke dilemmaer. Trond Ramsøskar vil gjennomgå disse og komme med forslag til løsninger.
13:30Architects, don't waste your Instagram efforts (engelsk)
Christian Trampedach – Restless Architecture
 "Architects, don't waste your Instagram efforts" is a lecture exploring the potentials of Instagram as a branding tool for architects. The speaker, Christian Trampedach, has founded and grown the Instagram-page @restless.arch to be one of the strongest in the world with more than 1.5 million architecture-enthusiastic followers. Throughout his >>Restless<< journey on Instagram, Christian has accumulated great knowledge and best- practices targeted the architecture industry. The lecture will therefore present a practitioner's view – specific to the industry- uncovering the do's and don'ts of branding through Instagram.
15:00Waste Not, Want Not - Architectural Reuse and the Haptic Way (engelsk)
Tomas Stokke – Haptic Architects
Tomas will talk about the working methodology of Haptic Architects, The Haptic Way. The principle of Waste Not, Want Not is embedded into the practice culture. We see waste, whether of building materials, ideas or concepts, as a resource for future use.

Tomas will discuss how waste and reuse is used as a creative tool in the design and delivery of some of Haptics key projects. Architects produce a phenomenal amount of ideas and designs that never happen, how can a good idea be reused? How do you design buildings and interiors that last, to avoid future waste? How can existing buildings, structures and materials be reused and given a new lease of life?

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring