Foto: Christoffer Engstrom/Unsplash
Publisert: 08.07.2024 

Forventer kraftig konkursøkning i eiendomsbransjen

Det globala data- og analysefirmaet Dun & Bradstreet utarbeider kvartalsvis prognoser for konkursrisiko de kommende 12 månedene. Prognosene for andre kvartal viser at estimert antall konkurser ligger 7 prosent høyere sammenlignet med samme periode i fjor, og 12 prosent høyere enn gjennomsnittet de siste tre årene. Eiendomsbransjen, og særlig eiendomsforvalterne, kan rammes kraftig.

– Vi ser at konkursrisikoen fortsetter å øke på tvers av ulike bransjer, ikke bare i bransjer med historisk lave marginer, men også i de store, mer kapitalintensive bransjene. Dette er en økning sammenlignet med samme periode for fjoråret, og med prognosen for første kvartal 2024. Det gir et tydelig bilde av at den svake utviklingen i norsk økonomi fortsetter å prege næringslivet, sier Gustav Lundberg, analytiker i Dun & Bradstreet Norge.

Konkursrisikoen, representert ved andelen estimerte konkurser i forhold til totalt antall foretak, ligger rett over 1,2 prosent. Det er en økning på 4.6 prosent sammenlignet med samme periode 2023.

– Den svake kronekursen og høye renten påvirker de fleste industrier negativt. Vi ser likevel noen unntak av bransjer som nyter godt av svak krone og høye råvarepriser, eksempelvis olje og gass, sier Lundberg.

Eiendomsforvaltere i hardt vær

Hittil i 2024 har antallet konkurser innen eiendom økt med 35 prosent. Trenden ser ikke ut til å snu med det første. Analysen viser en sterk økning i konkursrisiko blant eiendomsselskaper med økende kostander og synkende resultater over tid.

– Innenfor omsetning og drift av fast eiendom forventer vi å se en økning i konkurser på 12 prosent sammenlignet med samme periode 2023. Prognosene våre viser at 348 bedrifter innenfor omsetning og drift av fast eiendom vil slås konkurs i løpet av de neste 12 månedene. Spesielt eiendomsforvaltere vil påvirkes negativt av den økonomiske usikkerheten og den kraftige renteøkningen. Dette, i kombinasjon med lavere etterspørsel og generell verdireduksjon på kommersielle eiendommer i Norge, vil føre til store utfordringer fremover, sier Lundberg.

Vedvarende inflasjonspress gjør at rentenedsettelser ikke kan forventes før slutten av 2024, eller til og med til begynnelsen av 2025.

– Finansieringsvilkårene vil sannsynligvis forbli stramme en stund til, noe som påvirker eiendomsbransjen som er høyt belånt, sier Lundberg.

Høy konkursrisiko i Akershus

Etter andre kvartal 2024 er Akershus det fylket med den største prosentvise økningen i konkursrisiko, sammenlignet med gjennomsnittet for samme periode de siste tre årene.

– Vi ser en nær 20 prosent økning i estimerte antall konkurser i Akershus sett mot snittet de siste tre årene. Prognosen vår fra tidligere i år, har indikert at Akershus stikker seg ut som fylket med høyest konkursrisiko, sier Lundberg.

Slik kan bedrifter redusere risikoen for konkurs

Det er mange eksterne faktorer som påvirker konkursrisikoen, og som ligger utenfor bedrifter sin kontroll. Beslutningstakerne må fokusere på de faktorene de kan påvirke.

– Det er viktig å sikre bærekraftige leverandørkjeder, ha god kontroll på kundene og sørge for rettidig betaling for å opprettholde en sterk kontantstrøm. Samtidig er det alltid viktig å identifisere nye kunder og markeder, og være oppmerksom på endringer i etterspørselen fra eksisterende kunder, sier Lundberg.

Om analysen :

Resultatet er produsert basert på Dun & Bradstreet sin bedriftsdatabase per 2024.05.31. Analyser gjelder norske aksjeselskaper (AS), ekskludert nye selskaper uten negative aktuelle hendelser som ikke har levert sitt første regnskap. Sammenligningen er gjort mot juni 2023.

Prognosen for konkursrisiko er basert på data om kredittverdigheten til norske aksjeselskaper, kombinert med historiske data om konkursrisiko for ulike negative hendelser.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring