Publisert
29.nov.2017

Fortsatt full fart forover

– Det er ingen grunn til å være pessimist, hverken kortsiktig eller på litt lengre sikt. Det ser ut til å bli minst like stor investeringslyst i tiden som ligger foran oss, som det har vært den siste tiden. Dog med et lite unntak i produksjonen av boliger i 2019-2020. Samfunnsøkonom Kjell Senneset er seniorøkonom […]

– Det er ingen grunn til å være pessimist, hverken kortsiktig eller på litt lengre sikt. Det ser ut til å bli minst like stor investeringslyst i tiden som ligger foran oss, som det har vært den siste tiden. Dog med et lite unntak i produksjonen av boliger i 2019-2020.

Samfunnsøkonom Kjell Senneset er seniorøkonom ved Prognosesenteret, og det er all grunn til å beholde det gode humøret, slår han fast. Det finnes ikke mørke skyer i horisonten, så langt han kan se.

Hyggelige prognoser

– Det ser ut til å være bare hyggelige prognoser så langt øyet kan se. Det skyldes nok til en viss grad det litt underlige scenarioet vi har bak oss, nemlig at tidene har vært ganske trange en stund, men at næringslivet – i alle fall dem som ønsker å bygge nytt – tilsynelatende ikke har oppdaget dette. Dessuten bygget det offentlige stadig mer. Dermed ble det ikke nevneverdig nedgang i investeringene i 2015 og 2016, når jo konjunkturene beviselig pekte nedover.

– Hvorfor bygget ikke næringslivet mindre?

– Vel, i grunne er det jo litt pussig: Vanligvis er næringslivet skikkelig på hugget når det skjer endringer i konjunkturene, men det skjedde ikke i samme grad denne gangen. Det er derfor jeg sier at næringslivet ikke ser ut til å ha «oppdaget» at det burde ha skjedd en nedgang i investeringslysten, og dermed skjedde det da heller ikke. Det er jo veldig positivt både for byggenæringen og de fleste andre av oss, humrer han:

– Denne optimismen i næringslivet har nok bidratt til at vi både har og ser ut til å få ganske gode tider i byggenæringen både på høstparten i år og langt inn i 2018. Men det er også et annet forhold som er viktig å ta med seg i vurderingen, og det er at offentlig sektor i denne perioden har vært opptatt av å behandle byggesaker raskere, legge ut tomter og så videre. Dermed har man fått en god sirkel, og den vil i alle fall fortsette inn i neste år, tror han.

– Hvordan har så dette slått ut i praksis?

– Jo, den kraftige økningen i boligbyggingen vi har sett, kommer jo delvis av dette. I tillegg har vi det faktum at det var en skrikende mangel på nye boliger i pressområdene, og det ble rikspolitisk viktig å få gjort noe med dette. Det har nå skjedd, gjennom sterke signaler fra sentralt hold. Dette får vi si har smittet over på kommunene, som igjen har bidratt med det de kan og skal gjøre for å få en hyppigere boligbygging på plass.

– Får man solgt alle disse nye næringsbygg og boliger?

– Når det gjelder næringsbygg, så er de fleste av dem satt i gang av de som skal bruke dem selv. Men når det gjelder boliger er mitt absolutte inntrykk at de selges unna. Som jeg var inne på, har det jo vært en stor mangel på boliger ganske lenge nå, forklarer han.

Etterspørsel

– Og etterspørselen ser ikke ut til å stanse?

– Overhode ikke. Nå ser vi at både boliger og næringsbygg settes i gang i stort monn, men det vil nok bli satt i gang litt færre boliger neste år og i 2019 enn i år. Når det er sagt, må jeg ile til med å si at produksjonen av boliger nok kommer til å bli like høy i 2018 som den har vært i 2017, siden mye av det som er blitt i gangsatt i år, ikke vil være ferdigprodusert før i 2018. I 2019 kan det bli litt lavere, men likevel høyere enn i 2016, slår han fast.

– Så for byggenæringens vedkommende tror jeg også neste år kommer til å se lovende ut. Så får vi se hva 2019 kan komme til å bringe. Som sagt er det nesten pussig at næringslivet ikke bremset sin satsing i årene 2015-16, men det skjedde altså ikke. Og så lenge næringslivet fortsatt er optimistisk, er det jo ingen ting som tyder på en lavere aktivitet. Også næringslivet vil etter det vi har bragt på det rene, være rede til å øke heller enn minske sin satsing på nye bygg neste år, slår han fast.

««Så lenge næringslivet fortsatt er optimistisk, er det jo ingen ting som tyder på en lavere aktivitet.»»

- Kjell Senneset

– Tro du at nedgangen i 2019-2010 kommer til å bli bratt?

– Det er såpass langt fram at jeg nødig vil si for mye om dette. Kanskje nettopp fordi det er så langt frem, kan det jo hende at utviklingen endrer seg til det bedre, og at også igangsettingen av boliger tar seg opp. Men som kjent er det en relativt lang prosess som skal på plass før man kan legge ut nye boligtomter eller for den saks skyld sette i gang store prosjekter, så det ville forbause meg om vi ser den samme aktiviteten i 2020 som vi har sett i år, sier han ettertenksomt.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring