Den nye passasjerterminalen på nye Bodø lufthavn slik den er fremstilt i forprosjektet. Illustrasjon: Avinor/Norconsult/LPO/Archus
Publisert: 26.04.2024 

HENT tildelt milliardkontrakt på Nye Bodø lufthavn

Avinor har tildelt kontrakten for å bygge passasjerterminal og enkelte andre driftsbygg på Nye Bodø lufthavn, til HENT AS. Det var etter en lang og grundig evalueringsprosess og sterk konkurranse fra to andre entreprenører, at HENT vant kontrakten. Dette er den siste store kontrakten som tildeles i dette prosjektet, og har en ramme på 2,4 milliarder kroner (2021-kroner).

Tre ulike aktører leverte tilbud i konkurransen og HENT var den aktøren som oppnådde den høyeste poengscoren i den grundige evalueringsprosessen. Selskapet tildeles derfor kontrakten som entreprenør for terminal og enkelte andre driftsbygg på nye Bodø lufthavn. Kontrakten som er tildelt, er en totalentreprise med samspillskontrakt. Dette innebærer at HENT og Avinor sammen skal detaljere prosjektet og har som mål å bli enige om endelig utforming og kostnad for bygningsdelen av det.

– Denne tildelingen er det siste viktige skrittet mot realiseringen av den nye lufthavnen i Bodø. Det var hard konkurranse mellom tre kompetente og dyktige tilbydere, men det var HENT som leverte det totalt sett beste tilbudet målt mot tildelingskriteriene. Nå ser vi frem til å starte samarbeidet med HENT om å bygge en ny, moderne og fremtidsrettet terminal med et regionalt særpreg, sier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss.

Grundig og kvalitetssikret prosess

Tildelingskriteriene, som oppgitt i konkurransegrunnlaget, baserte seg på vurderinger av kategoriene pris, oppgaveforståelse og tilbudt prosjektorganisasjon.

– HENT har tilbudt det nøkkelpersonellet som gjennom en grundig og kvalitetssikret evalueringsprosess er vurdert best egnet for gjennomføringen av denne delen av prosjektet. De har beskrevet hvordan de skal gjennomføre prosjektet på en tillitsvekkende måte, og har en reflektert og realistisk tilnærming til hvordan prosjektet skal arbeide for å redusere det samlede klima- og miljøavtrykket fra byggingen, sier konsernsjefen.

Signering av kontrakten vil skje umiddelbart etter at klagefristen utløper. Da går kontrakten inn i første fase, som er en optimaliseringsfase. Her jobber Avinor og entreprenøren sammen for å finne de beste løsningene for neste fase. Når Avinor som byggherre blir enig med entreprenøren om målpris for den delen av prosjektet denne kontrakten omfatter, vil kontrakt for selve byggingen inngås og bygging settes i gang. Den foreløpige tidsplanen har som målsetning at byggingen av terminalbygget skal starte senest 1. april 2025.

Siste store kontrakt

Dette er den siste av de to store kontraktene i prosjektet, og har en ramme på 2,4 milliarder kroner (2021-kroner). Den andre store konkurransen om å få bygge flyside, rullebaner og flyoppstillingsplasser ble tildelt Peab Anlegg AS i juni i fjor. Her er forberedende arbeider i full gang. Det er også denne entreprisen som har ansvaret for å grave byggegropen for den nye terminalen, noe som krever god koordinering og samarbeid mellom alle aktørene i prosjektet.

Den nye lufthavnen skal etter planen stå ferdig og åpne for kommersiell trafikk i løpet av 2029/2030. Kostnadsrammen er på 7,2 milliarder kroner (2022-kroner), hvor Avinor bidrar med 2,6 milliarder mens resten finansieres av staten og et lokalt bidrag fra Bodø kommune og Nordland fylkeskommune.

Fakta om prosjektet Ny lufthavn Bodø:
 • Lufthavnen vil etter planen åpne for operativ drift i 2029 og ha offisiell åpning i løpet av 2029/2030
 • Kapasiteten på den nye terminalen vil være 2,3 millioner passasjerer i året
 • I byggeperioden vil anslagsvis 350 firmaer være involvert og 3 000 arbeidere sysselsettes
 • 3,5 millioner kubikkmeter fjell og løsmasser skal flyttes – dette tilsvarer rundt
  1 400 olympiske svømmebasseng
 • 650 000 kvadratmeter skal asfalteres – noe som tilsvarer i underkant av 100 fotballbaner
 • Terminal og driftsbygg på nye Bodø lufthavn blir til sammen på 25 000 kvadratmeter, noe som er fem ganger større enn gulvarealet i Oslo Spektrum
Fakta om samspillsentreprise:
 • Avinor har vurdert og valgt totalentreprise med samspillsentreprise med og målpris som beste kontraktsstrategi for bygging av ny lufthavn i Bodø.
 • Samspillsentreprise innebærer tidlig involvering av entreprenørkompetansen i prosjektet.
 • I første fase av prosjektet vil entreprenøren og Avinor gjennom samspillet optimalisere tekniske løsninger og anleggsgjennomføring.
 • Optimaliseringen skal resultere i en omforent målpris for utbyggingsprosjektet.
 • Når Avinor som byggherre enes med entreprenør om målpris, vil fase 2 påbegynnes, som er selve byggingen.
 • Samspill tilrettelegger for at usikkerhet i prosjektet blir behandlet og kvantifisert mellom partene, før pris settes og bygging starter
 • Samspill vil tilrettelegge for god brukermedvirkning, som for Avinor betyr redusert kvalitetsrisiko.
 • I sum forventes samspillet å resultere i kostnadseffektivitet og innovasjon i både løsningsvalg og gjennomføring.
Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring