Illustrasjon: Grindaker Landskapsarkiteter
Publisert: 09.02.2024 

Første spadetak for Økern ungdomsskole, flerbrukshall og barnehage

Oslobygg KF har startet byggingen av Økern ungdomsskole, flerbrukshall og barnehage. Skolen skal stå ferdig til skolestart 2027 og vil ha plass til 840 elever, 144 barnehagebarn og flere idretts- og kulturaktiviteter.

– Skoleanlegget får høy arkitektonisk kvalitet og et lekent uttrykk som signaliserer at det er et skolebygg, både inne og ute. Vi legger også til rette for å bruke anlegget til kulturaktiviteter, så det skal bygges både en kultursal og et uteamfi som kan brukes til teaterforestillinger og konserter, sier byråd for Kultur og næring Anita Leirvik North.

Flerbrukshallen vil være et supplement til Løren idrettspark som ligger rett nord for området. Hallen blir delvis nedgravd i bakken, og godt integrert i terrenget. Aktivitetssal for dans, tre spilleflater og tribune for 250 personer inngår i den nye flerbrukshallen. Barnehagen vil ha et stort uteområde med lekeapparater og natur.

Et viktig skoleprosjekt for Oslo kommune

– Dette er et stort og viktig prosjekt for byen vår. Vi trenger flere skoleplasser for barn og unge i bydelen, og dette blir en ungdomsskole som gir elevene både et godt læringsmiljø og et variert fritidstilbud, sier byråd for Utdanning Julie Remen Midtgarden.

Byggene skal være utformet som «bygg som landskap». Det betyr at landskapet er dratt inn, rundt og over deler av bygningene, slik at de fremstår som en del av parken. Dette betyr at barna kan bevege seg over, gjennom og rundt anlegget på et landskap som er utformet som park. Skolen i parken vil skape et grønt og levende miljø for både brukerne og beboerne i området.

– Vi i Oslobygg er glade for å være i gang med nok et stort og viktig byggeprosjekt for byen vår. Vi ser frem til å jobbe godt sammen med vår entreprenør for å realisere et unikt og moderne skoleanlegg som legger til rette for stor grad av sambruk, sier administrerende direktør i Oslobygg Eli Grimsby.

Oppdraget med oppføring av en ny ungdomsskole med flerbrukshall og barnehage er tildelt Veidekke. Et av mange kriterier de leverte godt på var bruk av elektriske utslippsfrie maskiner.

Om prosjektet:
 • Oslobygg KF har startet opp byggearbeidene for ny ungdomsskole, flerbrukshall og barnehage på Økern torg. Skolen skal stå ferdig til skolestart 2027.
 • Ungdomsskolen vil få åtte paralleller og skal ha plass til totalt 840 elever. Flerbrukshallen får tre spilleflater, tribune for 250 personer og aktivitetssal for dans. Barnehagen vil ha kapasitet til 144 barn.
 • Skolen skal ta imot elever fra Refstad og Løren skoler. Bydel Bjerke har også behov for flere barnehageplasser, så en ny barnehage inkluderes også som en del av anlegget.
 • Det samlede arealet for ny ungdomsskole, barnehage og flerbrukshall vil utgjøre cirka 17 000 kvadratmeter BTA. Det skal opparbeides utearealer på terreng, dekke og takflater på til sammen ca. 12 000 kvadratmeter.
 • Oslo kommunes kostnadsramme er for skole, barnehage og flerbrukshall er 2 650 millioner kroner inkludert mva.
 • Oslo kommune eier tomtene som utgjør Økern torg. Det skal også bygges park og boliger på tomten. Arbeidet med disse planene er komplekst og har mange avhengigheter, men alle involverte kommunale aktører samarbeider for å effektivisere prosessene. De ulike aktørene og rollene i prosjektet er:
  • Oslobygg KF (OBF) er byggherre og ansvarlig for bygging av ny ungdomsskole, flerbrukshall og barnehage på bestilling fra Utdanningsetaten. OBF er også utfører av omlegging av veier og VA-anlegget gjennom Vann- og avløpsetaten (VAV).
  • Utdanningsetaten (UDE) er bestiller av skole og flerbrukshall. Byråd for oppvekst og kunnskap bestiller barnehage gjennom UDE.
  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY)er kommunens grunneier og forvalter tomten. EBY er ansvarlig for midlertidig utleie og salg av eiendom til boligutvikling.
  • Bymiljøetaten (BYM) bygger park.
Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring