Foto: EON Element
Publisert: 21.feb.2022 

Første enebolig i Norge bygget etter de nye kravene til EUs taksonomi

Enebolig bygget for å kunne demonteres og kan i fremtiden ombrukes, er satt opp i Kristiansand. Det betyr at når dette huset en gang i framtida skal rives, så kan alle ytterveggene ombrukes til å lage et nytt hus av. Ytterveggene er en stor del av et bygg, derfor er de viktige å ta vare på. Dette er ombruk satt i system.

Ny yrkesgruppe

Om ikke så mange år, behøver vi ikke å rive hus, slik vi gjør i dag. Vi vil få et nytt yrke, som heter demontører. Dette yrket har som oppgave å demontere bygg og se hva som kan ombrukes eller resirkuleres. Denne eneboligen som nå er satt opp i Kristiansand kan demonteres. Alle ytterveggene består av elementer som er boltet sammen og som lett kan demonteres i små elementer.

Generiske byggeklosser

Elementene er et system som er basert på 30 eller 60 cm brede elementer. Disse er generiske og danner en komplett yttervegg med reisverksisolasjon. Elementene kan ombrukes til å lage et nytt hus. Det er so Lego med standard byggekloss-størrelser, der man kan bygge det meste. Generisk betyr simpelthen at elementene er standard, og ikke er laget til en kunde.

Spare strøm

Eieren av det nevnte huset fikk også lavere strømregning enn naboen. EON-huset er et lavenergihus. Det bruker vesentlig mindre strøm til å bli varmet opp, enn et standard-hus bygget etter TEK17- standarden.

Uten avfall

Når en bygger et vanlig hus i dag, så viser forskning at 20 prosent av innkjøpte materialer kastes. Dette genererer naturligvis en utrolig mengde søppel. Elementene produseres uren avfall og utnytter naturressursene maksimalt.

Klima-versting

Byggebransjen er en klima-versting. Hele 40 prosent av verdens utslipp av klimagasser kommer fra oppføring og drift av bygninger. Dette er et ansvar vi kjenner på, vi som er med på å reise disse byggene.

Miljøvennlige byggeklosser

Byggeklossene fra EON Element består av reisverk, isolasjon, vind- og dampsperre, og kommer i ulike bredder og høyder. Elementene boltes enkelt sammen til komplette vegger, klargjort for innvendig og utvendig kledning.

Norsk byggeteknisk standard

Skal du bygge eller kjøpe et nybygg i dag, så er det viktig å være klar over at TEK17 ikke er et kvalitetsstempel. Det er en teknisk forskrift, som sier hva som er minstekravet for å få et nybygg godkjent i Norge. Med andre ord, det sier hvor dårlig man kan bygge og på samme tid være innenfor gjeldende lovverk, sier Sivertsen.

Økonomi

Dette huset ble bygget uten at det kostet ekstra. Eieren valgte lavenergi generiske elementer som bygningsklosser i ytterveggene.

EU Taksonomi

EUs taksonomikrav til sirkulærøkonomi trer i kraft fra 1. januar 2023. Taksonomi-kravene vil føre til betydelige endringer i byggebransjen. Kravene er utformet slik at en vil vri markedet bort fra utvinning av råvarer og nyproduksjon av varer, til en sirkulærøkonomi hvor varer skal ombrukes, repareres, eller gjenvinnes. Energiforbruket til oppvarming av huset skal reduseres kraftig i forhold til dagens krav. Dvs. at husene skal blir nærme seg passivhus kravene.

Huset i Kristiansand oppfyller hovedkravene i EU-taksonomi.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur