Foto: Pixabay
Publisert: 12.06.2024 

Storkonferanse om nullutslipp i byggebransjen

Over 300 forskere fra 45 land deltar på konferansen om nullutslipp i byggebransjen, som avholdes i Oslo 19. til 21. juni.

– Temaet vekker stor interesse, da bygge- og anleggsbransjen er en av de største bidragsyterne til CO2-utslipp globalt, sier førsteamanuensis ved OsloMet, Mahdi Kioumarsi, som står i spissen for «Net-Zero Future 2024».

Konferansen tar for seg problemstillinger som er kritiske for å oppnå netto-null-energibygninger, og minimere det bygde miljøets karbonavtrykk.

Dette omfatter innovative løsninger, avanserte teknologier og bærekraftig praksis gjennom hele livssyklusen for konstruksjon, drift og rivning av bygg. Konferansen fokuserer spesielt på:

  • forberedelsesprosesser for null eller negativt karbonavtrykk.
  • robotkonstruksjonsteknologi for minimal forskaling og aktiviteter på byggestedet.
  • nytt strukturelt design for optimal ytelse med minst mulig materialbruk.
  • avansert tilstandsvurdering og helseovervåkingsstrategier for lengst mulig levetid.
  • innovativ livssyklusanalyse og policy for effektiv infrastrukturforvaltning.

Konferansen tar utgangspunkt i «Net-Zero Future»-prosjektet, som er en internasjonal allianse med forsknings- og utdanningsaktiviteter for karbonavtrykksreduksjon i det bygde miljøet, koordinert av OsloMet, og med støtte fra Norges forskningsråd.

Med i prosjektet er fagmiljøer fra Norge, Tyskland, India, Sør-Afrika og USA.

I tillegg til konferansen blir det også avholdt en ukes sommerskole for studenter og forskere i Oslo med tema knyttet til nullutslipp.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring