Foto: Veidekke
Tekst
Gunn Iren Kleppe
Publisert
13.apr.2021

Født inn i byggebransjen

Jimmy Bengtsson overtok som konsernsjef for Veidekke ASA i september 2019. Her har han hatt et begivenhetsrikt første 1-1/2 år.

Vi intervjuet Bengtsson fra hans hjemmekontor. Under pandemien har han vært omfattet av reiserestriksjonene og hadde da sittet «fast» i Stockholm i tre uker:

– Du overtok stillingen etter Arne Giske i september 2019. Hva var det ved stillingen som tiltrakk deg?

– For meg var det et bra tidspunkt i livet. Jeg har et par «pojkar» som begynner å bli store, på 25 og 28. Jeg tenkte at skulle jeg ta en slik jobb så passet det bra nå. Jeg har vært i Veidekke siden januar 2014, så jeg kjenner til selskapet godt. Og jeg har vært del av konsernledelsen i tre år. Kombinert med Veidekke som et godt selskap var det en god ting i livet, svarer Bengtsson.

Stillingen krevde flytting til Oslo, i alle fall delvis, mens resten av familien bor i Stockholm, hvor han er født og oppvokst. Bengtsson kom opprinnelig til Veidekke fra Arcona i Stockholm, hvor han var deleier og CEO.

– Jeg hadde et veldig godt inntrykk av Veidekke. Sammen med hovedeier og grunnlegger i Arcona tenkte vi at det kunne være et bra neste steg. Om det var noen som Arcona skulle selge til, så var det Veidekke. Pluss jeg hadde en god «feeling» om kulturen i selskapet.

Heller best enn størst

– Hva har vært mest utfordrende siden du overtok som konsernsjef?

– Det første 1-1/2 året har vært mye mer hendelsesrikt enn jeg hadde trodd. Vi splittet selskapet, vi solgte eiendomsvirksomheten – en veldig stor forandring. Nå er vi et renodlet entreprenørselskap. Pluss vi har gjort strukturelle endringer, forteller han.

Foto: Veidekke

Det har vært stor forandring i Norge, hvor Veidekke Industri og Veidekke Anlegg er slått sammen til Veidekke Infrastruktur.

– Pluss vi har gjort en rekke andre ting suksessivt for å forbedre Veidekke. Oppå alt kom korona. Det har vært veldig hendelsesrikt men også veldig gøy.

– Er det noe spennende du skal ta fatt på fremover?

– Det er egentlig en fortsettelse av eiendomstransaksjonen vi gjør, svarer Bengtsson.

Nå er det fokus på nye Veidekke, støttet av en stor kontinuerlig forbedringskampanje.

– Det blir også større fokus når virksomheten blir konsentrert slik som nå. Det blir veldig spennende fremover. Vi er jo en skandinavisk aktør. Vi har så klart store ambisjoner, forteller han.

– Vi har lagt opp til en to-trinns «rakett». Veidekke hadde veldig svake resultater i 2018 og 2019. Det vi har veldig fokus på de neste to årene er å forbedre lønnsomheten, forbedre marginer. Vi har ingen ambisjon om vekst nå. Vi er heller best enn størst.

Klima og et seriøst arbeidsliv

– Hva tenker du om utfordringer og muligheter i bransjen?

– Bransjen står for en stor del av verdens klimagassutslipp. Derfor er vi en stor del av problemet, men også løsningen. Veidekke som en stor aktør har ansvar så vi utvikler oss i riktig retning. Det er jo ekstremt viktig og kommer til å bli enda viktigere. Fra å ha vært en miljøbevegelse blir det kommersielt, mener Bengtsson.

– Da gjelder det å være dyktig på det for å lykkes.

Han er også opptatt av et seriøst arbeidsliv og utenlandske selskaper opererer i det skandinaviske markedet som ikke følger regelverket.

– Det gjør at det blir skjevfordelt konkurranse. Pluss samtidig som det utgjør en stor del av arbeidskraften så har vi ganske stor ungdomsarbeidsløshet. Jeg synes vi burde satse på å utdanne vår ungdom, ikke bare innen IT men også som håndverkere.

Bengtsson synes arbeidsmarkedsspørsmålet må tas på alvor slik at alle arbeidere har gode levevilkår og de som opererer på markedet betaler skatt.

– Det hele må lede til en sunn og rettferdig konkurranse på markedet.

– Hvilke områder vil Veidekke fokusere på fremover? Hvilke står sterkest og hvilke ønsker dere å styrke?

– Vi fokuserer like mye på infrastruktur som bygg. Skal vi lykkes må vi også være en veldig god partner for kundene. Vi må ha kompetanse og kunnskap til å hjelpe kundene å forbedre sine prosjekter og siden gjennomføre, svarer Bengtsson.

Med involvering i tidlig fase kan man også hjelpe kundene bli bedre på klima.

– Vi må styrke kompetansen for å kunne bli det, også når det gjelder gode klimaløsninger.

80/20-regelen

– Hva bør det satses på innen bærekraft og teknologi, og hvor viktig er innovasjon?

– Klima har jo bredt perspektiv: alt fra gode materialvalg, til mindre bilbruk og mindre klimautslipp. Gjenbruk tror jeg vil vokse ganske sterkt, også innenfor vår bransje. Jeg tenker vi vil praktisere 80/20-regelen; vi må prioritere så vi gjør 20 % av de viktigste aktivitetene som skaper 80 % av forbedringene. Jeg tror det er viktig.

Og i kombinasjon med det, utnytte de fordelene som ligger i digitalisering. Både for klima og for å øke industrialiseringen, det vil si bli mer produktive. Digitalisering … skal kunne gjøre det mer effektivt å forvalte og drifte de produktene vi overlater til kundene. Jeg tror også at bransjen må bli mye bedre på å skape den digitale tvilling før vi setter i gang med å bygge. Da kan man prøve seg frem. Når man skal bygge fysisk, har man skapt bedre forutsetninger slik at man gjør alt bare én gang.

– Hvordan bør næringsbygg planlegges og bygges?

– Vi tror på det gode samarbeid. Når man skal planlegge næringsbygg tror jeg det er viktig at byggherre, konsulenter, entreprenør og alle rådgivere har god og ganske lang planleggingstid til sammen. Det vil si tidlig involvering. Vi må kunne gjøre det sammen. Under den perioden så presiserer og utformer man produktet, setter tidsplaner, kommer til enighet om kalkyler. Under en slik periode avdekker man også risiko, påpeker Bengtsson, så det blir mye større forutsigbarhet.

– Noen viktige momenter fra din karriere?

– Det er jo i de vanskelige situasjonene at man prøves. En lærerik periode var når jeg nylig hadde blitt sjef for Arcona. Jeg var der 1-1/2 år, og så ble det finanskrise. Det ble en veldig krevende periode etter det. Å lede et privateid selskap som Arcona gjennom en slik krise og komme gjennom med begge føttene på jorden, var både utrolig prøvende og utrolig lærerikt.

I slike kriser holder man ofte nedbemanning. Det er jo ikke det hyggeligste man gjør i slike situasjoner. Men man må tenke at man skaper konkurransekraft slik at det blir et godt selskap for de som fortsetter å jobbe der, pluss gjøre det man kan for at de som må gå får en god jobb annetsteds.

Astronaut og bygg

– Hvilken erfaring eller egenskaper har du mest nytte av i jobben?

Foto: Veidekke

– For det første så har jeg med hele min ryggsekk av erfaring. Jeg begynte å jobbe da jeg var veldig ung i min pappas selskap, en liten byggebedrift, forteller Bengtsson.

Her fikk han være med på alt mulig, og lærte å føle seg hjemme i miljøet. Siden utdannet han seg til sivilingeniør ved Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, og fortsatte så karrieren i byggebransjen. Før Arcona, der han var CEO fra 2007-2015, tilbrakte han 16 år hos Skanska.

– Jeg er jo en sånn en som bare har jobbet i byggebransjen. Jeg er nesten født inn i byggebransjen, ler han.

– Kan du si litt om karrierevalget?

– Når jeg begynte å jobbe som liten, syntes jeg det var moro. Så lenge man synes det er moro så er det naturlig å fortsette, svarer Bengtsson.

Den tekniske høyskolen i Stockholm hadde en linje der man lærte å bygge i rommet.

– Jeg tenkte astronaut og bygg på samme tid. Men så ble det aldri slik, fortsetter han, isteden ble det «vanlig» bygg.

– Hva er viktig når det gjelder ledelse?

– At man enkelt og tydelig kan kommunisere det man trenger. Pluss man må ha både strategisk og analytisk evne og gjennomføringskraft. Det å gi ansvar og tillit og mandat, å være tydelig på det, er viktig. Man må tenke på å skape entusiasme og trygghet, sier han.

– Lederskap handler ofte om hva skal vi oppnå men å la stå åpent hvordan få det til.

– Hva er nøklene til suksess?

– Det er jo mange mennesker som må samspille for å få det til. Man må skape felles forståelse og felles engasjement rundt mål. Det er jo basis for i det hele å få til det. Og så å sørge for gjennomføring ved å være tydelig om mål og la det stå åpent hvordan det skal gå til.

– Er det noe du brenner for?

– Det seriøse og gode arbeidslivet, å se til å få inn ungdom i bransjen, både menn og kvinner, og drive utvikling. Vår bransje er en viktig del av klimautfordringene. I bunn handler det om at vår framgang gir grunnlag for at man gir gode leveranser til kundene hver gang.

Ståpels

– Hva er mest givende i jobben?

– Jeg synes det er morsomt … når man er et team som jobber sammen og respekterer hverandre, bryr seg om hverandre og lykkes, da får man sånn ståpels.

– Hvordan får du dine beste idéer?

– Gode idéer får jeg sammen med andre i diskusjon. Jeg får veldig mye energi utav disse diskusjonene om hva som er viktig for oss.

– Hvordan takler du stress og balanserer jobb og fritid?

– Alle ting er jo ikke «jätteviktig» hele tiden, påpeker Bengtsson.

– Hvis man skal ta hver sak innover seg så blir ryggsekken for tung. Det er jeg ganske god på.

Og selv om dagene kan bli lange på jobb, når jeg kommer hjem så er jeg ganske god på å skru av jobben. Det beste er å forsøke å være nærværende i privatlivet når man er hjemme.

– Hva liker du å gjøre på fritiden?

– Vi har barn og vi har et barnebarn. Og jeg «tycker om» å være ute og mosjonere litt. Og så har vi hund, forteller Bengtsson.

Han liker også å kjøre bil på racerbane og utfor på ski, men er også glad i å lese.

– Jeg «tycker» faktisk om litt mer intellektuell utfordring, forteller Bengtsson, som synes temaer som universets begynnelse og Einsteins relativitetsteori er spennende.

– Hvordan ser fremtiden ut?

– For det første vil jeg sitere Arne Giske, han brukte å si at «vi har trukket to gevinstlotto: et er at vi lever i dette hjørnet av verden og det andre at vi får jobbe i Veidekke». Pluss jeg tenker at man får være optimist. Det kommer til å gå bra for Skandinavia og gå bra for Veidekke. Vi skal være med og styre Veidekke godt.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring