Foto: Torbjørn Tandberg
Publisert: 28.03.2023 

EU reviderer regelverket for byggevarer – byggenæringen og forskningsmiljøene kan nå bidra

Direktoratet for byggkvalitet vil samarbeide med aktører som kan gi innspill til revisjonen av det tekniske regelverket for byggevarer.

Byggevareforordningen fastsetter regler for omsetning og markedsføring av byggevarer i EU og EØS-området. EU har satt i gang en prosess for revisjon av byggevareforordningen. Revisjonen skal sikre et velfungerende indre marked for byggevarer og sørge for at vi når målene for det grønne og digitale skiftet.

Parallelt med dette har EU også startet en prosess med å gjennomgå tekniske spesifikasjoner for byggevarer som omfattes av byggevareforordningen. Dette arbeidet gjøres parallelt, men uavhengig av revisjon om byggevareforordningen, og skal resultere i nye tekniske spesifikasjoner.

– Den norske byggenæringen importerer mye fra det indre markedet, samtidig som Europa er et stort marked for våre hjemlige produsenter. En revisjon av regelverket innebærer uansett endringer for oss i Norge. Akkurat nå har vi muligheten til å påvirke hvilke krav som skal stilles til byggevarene, og jeg håper at næringen deltar veldig aktivt i arbeidet, sier direktør Per-Arne Horne i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

Oppstart av arbeidsgrupper

Det er et omfattende arbeid å gjennomgå alle de tekniske spesifikasjoner og produktgruppene er derfor satt opp i prioritert rekkefølge.

– Vi ønsker å etablere et samarbeid med bransjen og andre interessenter i Norge for de ulike produktgruppene, og ha innledende møter i arbeidsgruppene allerede denne våren. Dette er ikke en fulltidsjobb, men innebærer å lese seg opp på enkelte områder og dele kunnskap og erfaring. Fordelen med å bidra er muligheten til å påvirke utforming av kravene i en tidlig fase og samtidig skaffe seg et nyttig nettverk i Norge og internasjonalt, sier Martin Schreck, sjefingeniør i DiBK.

Direktoratet ønsker nå personer som kan delta i de norske arbeidsgruppene for:

 • Prefabrikkerte betong- og lettbetongprodukter
 • Metallbaserte konstruksjonsprodukter
 • Armerings- og spennstålprodukter til betongkonstruksjoner
 • Vinduer, dører, porter, skodder og bygningsbeslag
 • Sement, kalk og andre hydrauliske bindemidler
 • Isolasjonsprodukter/sammensatte isolasjonssystemer
 • Bærekraftig miljø
 • Farlige stoffer
Fakta om revisjonsarbeidet:
 • Arbeidet med å gjennomgå de tekniske spesifikasjoner for byggevarer skjer i samarbeid med nasjonale myndigheter, og kalles CPR Acquis.
 • Mer informasjon om arbeidet med produktgrupper .
 • Hovedoppgavene til de europeiske arbeidsgruppene (CPR Acquis):
  • Foreslå en struktur for harmoniserte tekniske spesifikasjoner på et overordnet nivå, f.eks. testmetoder, vesentlige egenskaper, klasser og nivåer og produktkrav.
  • Utvikle definisjoner av omfanget til produktgruppen.
  • Vurdere om det bør opprettes flere undergrupper eller om man bør samarbeide med en annen undergruppe.
Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring