Illustrasjon: Heldal Eiendom
Emner
Publisert
29.okt.2020

Et av Norges mest nyskapende og miljøvennlige boligprosjekt

Heldal Eiendom har fått 3,2 millioner i støtte fra Enova for å ta i bruk miljøvennlige og innovative energiløsninger i prosjektet Osundet i Øygarden utenfor Bergen.

– Dette blir et av Norges mest nyskapende og miljøvennlige boligprosjekt. Solcellepaneler skal kobles til smarte batterier for lagring og styring av energien. I tillegg får boligene avanserte varmepumper som utnytter bergvann for både oppvarming og avkjøling. Dette gjør boligene særdeles energieffektive, innleder Marie Therese Haukeland i Heldal Eiendom.

Hun forklarer at de 22 boligene vil stå ferdig vinteren 2021.

– Dette er helt klart vårt «grønneste» boligprosjekt. Boligene bruker naturens egne ressurser til både oppvarming og avkjøling, konstaterer Haukeland.

Lagrer solenergi på intelligente batterier

Jon Helsingeng leder energistyringsselskapet Eaton Norge som vil levere batteriteknologien. Han er imponert over planene til Heldal Eiendom.

– Med batterier vil overskuddet av solstrømmen lagres. Det bidrar til at man får utnyttet mer av egenprodusert solstrøm og at strømforbruket i området jevnes ut, noe som er med på å styrke stabiliteten til strømnettet i området, sier Jon Helsingeng.

Han påpeker at energilagring også kan brukes til å kjøpe strøm når prisene er lave, samt fungere som en reserve i tilfelle strømbrudd.

Helsingeng mener det er udiskutabelt at intelligente batterier i kombinasjon med fornybare-energikilder som vind og sol er fremtiden.

– Viktigheten av batterier med energistyring øker fordi samfunnet elektrifiseres mer og mer for hver dag som går. Biler, busser og ferger drives i økende grad av elektrisitet og stadig flere investerer i solceller. For at vi skal kunne erstatte fossilenergi med fornybarenergi er vi helt avhengig av gode lagrings- og styringssystemer, og ikke minst, fremoverlente utbyggere som tørr å ta i bruk teknologien, sier Helsingeng.

Henter varme fra bakken

VVS-bedriftene Anders O. Grevstad og Teknikon er hentet inn som eksperter for å realisere tre energibrønner. Kort fortalt borres et 200 til 250 meter dypt hull i bakken for hver av de tre energibrønnene. Disse henter opp bergvarme som varmer tappevann og gulv. Løsningen bidrar også til avkjøling om sommeren.

– Varmepumpene utnytter bergvann og gjør at man får igjen tre til fire ganger så mye energi som varmepumpen selv bruker, forklarer Fred Ove Wiik i Anders O. Grevstad.

Han forklarer at slike varmepumper ikke er vanlige i Norge:

– Omtrent 97 prosent av varmepumpene i Norge er luft til luft varmepumper. På Osundet utvikles det mer avanserte typer varmepumper av typen væske-vann. Det er en helt fantastisk løsning som dekker 80 til 90 prosent av behovet for oppvarming og varmt tappevann, sier Fred Ove Wiik i Anders O. Grevstad.

Flere eiendomsutviklere bør prioriterer miljøvennlige løsninger

Eiendomsselskapet fra Bergen har vært en fanebærer for miljøvennlige løsninger, og var den først private utbyggeren i Norge som kledde en fasade med solceller. I et annet prosjekt utenfor Bergen bruker Heldal Eiendom gjenbrukte Nissan Leaf batterier levert av Eaton for smart styring av energi, dette er første gang et nybyggprosjekt har denne teknologien.

Haukeland forklarer at kvadratmeterprisen i Øygarden utenfor Bergen er mye lavere enn i andre områder der Heldal Eiendom har tatt i bruk innovative og miljøvennlige løsninger. Derfor var det helt avgjørende å få støtte fra Enova til dette prosjektet.

Hun håper prosjektet vil inspirere og bidra til nyttig erfaring for også andre boligutviklere.

– Vi ønsker å flytte grenser og påvirke flere eiendomsselskaper til å tenke grønt. Teknologien og løsningene er allerede her. Bransjen må bare bli flinkere til å ta i bruk smarte energieffektive løsninger, avslutter Marie Therese Haukeland i Heldal Eiendom som for kort tid siden bygget et nytt hjem til sin familie med de samme løsningene som er planlagt for Osundet.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring