Foto: EON Element
Tekst
Rita Tvede Bartolomei
Publisert
22.okt.2021

Er det mulig å bygge miljøvennlig, raskt og rimelig?

EON Element har utviklet et patentert byggesystem for yttervegger. De prefabrikkerte modulene gjør det mulig å bygge passivhus til samme pris som et standard TEK17-hus. Bygg kan også oppføres mye raskere enn med tradisjonell byttemetode.

– Vi har avfallsfri produksjon av bærekraftige produkter uten utløpsdato. I byggeperioden sørger vi for avfallsfri leveranse av elementer, som gir minst mulig belastning for montørene. I brukstiden gir hus bygget med våre moduler et godt innemiljø for beboere, med lavest mulig bruk av energi. For ettertiden sikrer vi en god håndtering av elementer, med 100 prosent gjenbruk og ombruk, sier daglig leder Kjetil Sivertsen til Fremtidens Byggenæring.

Mindre avfall og redusert oppvarmingsbehov

Som et resultat av miljøbesparelsen, så kan en entreprenør bygge et hus av passivhuskvalitet til samme pris som et TEK17-hus, forteller Sivertsen. Kjernen i systemet er generiske bygningselementer bestående av reisverk, isolasjon og vind- og dampsperre.

Foto: EON Element

– Eier vil få redusert oppvarmingskostnad med 70 prosent og kuldebroer elimineres. Energieffektiviteten ligger også i en 70 prosent reduksjon i oppvarmingsbehovet, sier han.

Dessuten gir bruk av modulene opp mot 50 prosent reduksjon i bruk av trevirke, og 20 prosent reduksjon i avfall.

– En annen, litt unik fordel er at elementene kan monteres ved nedbør. Estimert montasjetid per element er i tillegg kun 10 til 15 minutter, sier han.

God fuktkontroll: Gir mindre fare for sopp og skadedyr

Elementene boltes sammen med 10 mm bolter, som enkelt festes sammen i forborede hull, og danner en tett vegg: Så er de helt klare for kledning på inn- og utsiden.

– Siden vi har et spesielt dampsperresystem på utsiden av reisverket, så vil fukt i reisverk og isolasjon alltid elimineres. Dette hindrer at populasjoner av skadedyr oppstår, sier han.

Men god fuktkontroll bidrar også til et bedre innemiljø for beboerne i bygget.

– Rett og slett et allergivennlig og sunt inneklima, uten altfor fuktig luft eller muggsporer som kan være skadelige å puste inn, sier han.

Lavere utslipp: Under oppføring og bruk

Østfoldforskning har utført et miljøstudium av EONs bygningssystemer, der systemet ble sammenlignet med tradisjonelle passivhus.

– Konklusjonen deres ble at man får 25 prosent lavere CO2-utslipp under selve husbyggingen, men også 12 prosent reduksjon i utslipp når huset blir tatt i bruk, sier Sivertsen.

Foto: EON Element

Dersom resultatene fra Østfoldsforskning sammenlignes med resultatene for et vanlig TEK17-hus, så påpeker Kjetil Sivertsen at et EON Element-hus totalt har 70 prosent mindre oppvarmingsbehov, og et 70 prosent mindre CO2-fotavtrykk.

– Vår panteordning bidrar dessuten positivt til miljøet. Det er mulig å returnere store deler av et EON Element-hus; inkludert reisverk og isolasjon, sier han.

EON-modulene ble utviklet i 2013, og i tidsperioden frem mot 2018 ble beregninger og dokumentasjon utført og godkjent av NTNU, SWECO, Rejlers, Procon, Orbicon, Nordconsult og Østfoldforskning. Mellom 2018 og frem til 2019, ble norsk patent innvilget. Nå venter EON på å få godkjennelse på den internasjonale patentsøknaden.

– Vi har fått innvilget patent i Norge og Kina. Det er også søkt internasjonal patent i Canada og EU. Eurasia har mottatt positiv PCT-uttalelse, sier han.

Kan brukes i høyhus

Yttervegg-elementene kan ikke kun brukes til vanlige eneboliger og rekkeleiligheter, de kan også anvendes til ulike typer høyhus.

Foto: EON Element

– De henger da på yttersiden av betongen, med en overlappende struktur, men kan kun brukes med etasjeskiller i betong, sier Kjetil Sivertsen.

Han sier at prefabrikkerte elementer ikke er ensbetydende med null valgmuligheter.

– Om arkitekten skulle ønske å designe inn spesialløsninger, som det ikke finnes elementer til, så kan en snekker enkelt modifisere og endre spesialløsningene på stedet, sier Sivertsen.

Tidsbesparende montering: 20 timer i stedet for 160

Sivertsen trekker også frem en realistisk tidsbesparelse under bygging av en 160 kvadratmeters bungalow, som er 2, 4 meter høyt under taket, med 52 meter yttervegger som vil kreve 100 EON-elementer.

– Det vil kreve 2 snekkere som til sammen tar en 20 timers arbeidsdag. 12 minutter tar det å montere hvert element. Med tradisjonell metode vil tilsvarende bygning ta rundt 160 timer å oppføre, sier han.

For å møte økt etterspørsel etter miljøvennlige byggemoduler, har EON Element nettopp oppført en 1600 kvadratmeter stor produksjonshall. Kapasiteten er produksjon av opp mot 20 000 elementer i året.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring