Foto: Pixabay
Publisert: 22.05.2024 

EPD-integrasjon i BIM: Byggebransjens digitale skifte for en mer bærekraftig praksis

I dagens verden er digitalisering en uunnværlig nøkkel for å forme en grønnere fremtid. Med stadig økende krav til miljødeklarasjoner blir EPD (Environmental Product Declaration) avgjørende for ethvert selskap. Norsk Wavin har tatt et banebrytende skritt ved å integrere EPD-er i sitt BIM-system. Dette forenkler ikke kun selve EPD-prosessen, men sikrer også at kritisk miljøinformasjon er tilgjengelig gjennom hele bygningens levetid (LCA).

Håkon Hauan, administrerende leder for EPD Norge og styreleder i ECO-plattform, med snart 10års erfaring på feltet ser han en tydelig endring i diskursen:

– EPD et objektivt dokument som viser miljøpåvirkningen til et produkt eller en løsning basert på internasjonale, standardiserte metoder og indikatorer. EPDen er verifisert av en pålitelig uavhengig og godkjent tredjepart. Den har økende innvirkning på beslutninger og kan i mange tilfeller være helt avgjørende for kontrakter verdt flere millioner til milliarder av kroner. Uten troverdige dokumenter risikerer du å bli anklaget for grønnvasking, noe som kan føre til alvorlige konsekvenser, inkludert bøter og rettssaker. Det holder ikke med tomme løfter, og vi ser et stort skift i utviklingen hvor bedrifter nå konkurrerer også på miljø istedenfor kun pris, funksjonalitet og design.

Hauan framhever automatisering og digitalisering som essensielt for å effektivisere EPDsystemet:

– For å bli mest mulig effektivt og brukervennlig må prosessen digitaliseres og automatiseres slik at den kan brukes fra tidlig fase til etablering og avslutning. Digital miljødokumentasjon må brukes sømløst gjennom hele verdikjeden.

Wavin vil framover inkludere EPDer i BIM, Building Information Modeling, som er en konkret handling for å digitalisere og tilgjengeliggjøre EPDer.

– Wavin er stolt av å være den ledende produsenten som sømløst integrerer EPD-data i BIM-objekter for Revit, og tilbyr dem kostnadsfritt til partnerne våre, forteller Oleksandra Furman, Digitaliserings- og bærekraftssjef Wavin Norge.

EPD er en nødvendighet

Med nye miljødirektiver og klimaavtaler stilles det stadig høyere krav til produsenter, hvor EPD spiller en særdeles viktig rolle.

– Uten miljødeklarasjon kan du i noen tilfeller i dag ikke engang tilby et produkt. Det er så og si umulig å selge et produkt uten EPD og dette vil bare forsterkes fremover. EPD må ses i sammenheng og er avgjørende for å integrere livssyklusperspektiv, sirkulær økonomi, sertifiseringer og offentlige anskaffelser. I dag har alle virksomheter en form for bærekraftstrategi, og EPD er et viktig verktøy for å fylle denne strategien med konkret innhold, forteller Hauan og fortsetter:

– EPD gir objektive data om et produkts miljøpåvirkning uten å vurdere det som godt eller dårlig. Med fokus på globale bærekraftsmål og avtaler som Parisavtalen, er EPD essensielle verktøy for å måle, overvåke og redusere miljøavtrykket til produkter. De gir innsikt i status, fremdrift og måloppnåelse, og er avgjørende for å oppnå miljømål.

EPD i BIM – uunngåelig for en grønn fremtid

Utviklingen for EPD er teknologisk, særlig da teknologien både kan effektivisere, senke kostandene og redusere tidsbruk, alt til gode for produsenter og hjelpe brukerne.

– Teknologisk utvikling er kritisk, spesielt gjennom standardisering, automatisering og digitalisering. Standarder sikrer enhetlig kommunikasjon, mens automatisering sparer tid og ressurser, spesielt med økende miljøkrav. Digitalisering muliggjør skalerbarhet og effektiv håndtering av store datavolum, forteller Hauan.

Furman supplerer:

– Byggebransjen har gjennomgått en betydelig digital transformasjon, og overgangen til digitale teknologier er avgjørende for mer bærekraftige praksiser, hvor integrering av BIM med miljødata blir viktig. Ved å utnytte Revits muligheter, integrerer Wavin EPD-data i BIM-objekter, og sikret nøyaktig representasjon av miljøegenskaper som LCA-data for produkter fra steg A1-D (Cradle to Gate) og Sum A1-A3 (produktsteg) i integrerte BIM-familier for Revit.

Med EPD integrert i BIM vil det også gi oversikt gjennom hele bygningens LCA, fra byggestart til eventuelt rivning hvor ombruk og gjenbruk er viktige nøkkelord.

– Digitalisering av miljødokumentasjon er essensielt og må integreres effektivt i BIM-verktøy. Dette muliggjør bruk i alle faser av et byggeprosjekt, fra tidlig planlegging til ferdigstillelse og rivning – hvor EPD kan hjelpe med å vurdere hva som kan ombrukes og gjenvinnes. Ved å automatisere og digitalisere prosessen, kan man identifisere miljøavvik tidlig og opprettholde oversikt gjennom hele prosjektet. En digital tvilling er drømmen, og BIM-integrasjon er nøkkelen til å oppnå dette, avslutter Hauan.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring