Foto: NorDan
Inge Fosselie
Publisert: 02.02.2024 

Energieffektive dører og vinduer skaper bedre inneklima

Det er penger å spare på å velge energieffektive dører og vinduer til nye og eldre bygg. Man reduserer strømforbruket og sparer penger. Ikke nok med det: Klimagassutslippene reduseres, og det trenger vi om vi skal nå målet om å redusere klimagassutslippene med 50–55 prosent innen 2030, sammenlignet med nivået i 1990.

Byggenæringen står for rundt 40 prosent av energiforbruket i Norge. Det har skjedd mye i utviklingen av effektive vinduer og dører, som viser at det kan bidra godt til å redusere energiforbruket. Men byggenæringen er en konservativ bransje, og det betyr at det kan ta lengre tid før vi er der vi skal være.

Utfordringen

– Det som er utfordringen i Norge spesielt, er at vi har sakket akterut i forhold til våre nordiske naboer, sier markedsdirektør Johannes Rasmussen ved dør- og vindusprodusenten NorDan.

Han mener lovverket er for svakt og at vi mangler insentiver for den store ROT-sektoren; rehabilitering, ombygging og tilbud.

– Nye bygg står for om lag 1 prosent av den totale bygningsmassen årlig. Det er en selvfølge at vi stiller strenge krav til nybygg. Men vi har ikke lykkes med å stille tilsvarende krav til rehabiliteringsmarkedet som utgjør mer enn 60 prosent av markedet for dører og vinduer.

– Vi henger etter når det er snakk om å velge moderne vindusteknologi til eksisterende bygg. Det betyr at halvparten av vinduer som blir levert i Norge har for dårlig isolasjon, understreker Rasmussen.

Løsningen

Teknologien er for lengst på plass, produksjonen også, det gjenstår bare å ta skrittet fullt ut.

Rasmussen mener dette er en lavthengende frukt å plukke:

– Den mest miljøvennlige energien er den vi ikke bruker. Hvis du går fra to- til trelags glass, oppnår du en betydelig effekt. Hovedgrunnen til at mange ikke gjør det, er fordi trelags glass koster noe mer en tolags. Paradoksalt nok er merkostnaden minimal, og alle beregninger tilsier at merkostnaden spares inn på kort tid gjennom redusert strømforbruk, sier han.

I NorDan har det blitt arbeidet aktivt med å unngå å selge tolags glass til vinduer og dører siden 1999.

– Vi har kommet et godt stykke på vei, i og med at 80 prosent av alt vi leverer til det norske markedet er vinduer og dører med trelags glass. Det er fortsatt et stykke arbeid igjen å fylle, men med aktivt klima- og energifokus skal vi klare en ytterligere økning, lover Johannes Rasmussen.

Han mener tidspunktet nå er gunstig for at myndighetene bør gå inn med tydeligere og enklere støttetiltak for investering i energieffektive vinduer og dører innenfor ROT-sektoren. 

Lars Gullbrekken, forskningsleder ved SINTEF Community, peker på at det har skjedd mye på vindusfronten den senere tid.

– Trelags glass i vindu er blitt mer og mer standard, og det er jo bra, fordi de isolerer vesentlig bedre enn tolags glass og gir betydelig bedre inneklima og bo-komfort.

Han minner samtidig om at vi har å gjøre med en konservativ bransje som liker å gjøre det man har gjort i mange år.

Energiregnskap

Det stilles strenge energikrav til vinduer og dører i nybygg i byggteknisk forskrift (TEK17) fra Direktoratet for byggkvalitet.U-verdi eller varmegjennomgangskoeffisient er et mål som angir varmeisolerende evne til en bygningsdel. Jo lavere U-verdi, jo lavere varmetap.

– Et moderne vindu med trelags glass har et varmetap to-tre ganger lavere enn et vindu fra 1970- eller 80-tallet, forklarer Lars Gullbrekken.

Han understreker at det er fullt mulig å ha vinduer med enda lavere U-verdi. Da snakker vi større fastkarmer med beste trelags glassrute.

Både Gulbrekken og Rasmussen understreker at det er liten prisforskjell på tolags og trelags glass, selv om det er lett å forstå at mange velger det billigste uten å tenke på konsekvensene.

– Men strengere energikrav fra EU kommer jo, og det vil betyr en oppjustering, mener Rasmussen.

– Hvis bare dagens krav for nybygg ble oppfylt, også innen ROT-sektoren, hadde vi gjort et betydelig fremskritt. Det er ikke noe hokuspokus, vi må bare huske på at vi må komme i gang nå, understreker markedsdirektøren hos NorDan.

Forskeren på sin side er klar på hva som er best å gjøre nå:

– At alle sammen når de bygger eller rehabiliterer byggene sine bruker den beste teknologien som finnes og velger vindu som har trelags glass. Det skulle nesten ikke være lov å gjøre noe annet, det burde være obligatorisk, understreker Lars Gullbrekken ved SINTEF Community.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring