Foto: Eaton
Emner
Publisert
06.apr.2021

Eaton lanserer sin «Buildings as a Grid»-satsning og kjøper elbil-ladeselskapet Green Motion

Energistyringsselskapet Eaton lanserer en omfattende pakke av maskinvare, programvare og tjenester som kan forvandle bygninger til energisentraler. Satsningen kalles «Buildings as a Grid» og skisserer opp en fremtid der bygg kan samhandle og støtte strømnettet.

– For å lykkes med elektrifiseringen av Norge må bygg samhandle med strømnettet. Vår teknologi legger til rette for at fornybare energikilder og intelligente energilagringssystemer i bygg kan fungere som en ressurs i strømnettet. Det medfører at toppene i strømforbruket kan kuttes, noe som vil redusere behovet for investeringer i strømnettet, samt kutte energikostnader for byggeiere, sier Jon Helsingeng som leder Eaton i Norden.

«Buildings as a Grid»-satsningen for elektrifiseringen av bygg har blitt vesentlig forbedret etter oppkjøpet av Green Motion SA i Sveits – en ledende designer og produsent av maskin- og programvare for lading av elektriske kjøretøy. 

 – Eaton og Green Motion former et ideelt partnerskap for å møte utfordringene knyttet til den raske adopsjonen av elbiler. Eiere av næringsbygg kan nå håndtere utfordringene knyttet til elbillading på en pragmatisk og fleksibel måte, sier Francois Randin, grunnlegger og administrerende direktør i Green Motion.

Han støttes av Helsingeng:

– Med oppkjøpet utvider vi vår portefølje med en rekke topp moderne elbil-ladere, samt tilhørende programvare for fakturering og administrasjon, sier Helsingeng.

Målet med «Buildings as a Grid»-satsningen er å bedre energiflyten i bygg, redusere energikostnader og skape nye inntektskilder for eiere av bygg. For bygningseiere kan Eaton, ved å administrere bygningens energisystem som et strømnett, forvandle anleggene til energisentraler som styrer eksisterende elektrisk infrastruktur og planlegger for fremtidige energibehov på en bedre måte. Det er dette selskapet mener med «Buildings as a Grid».

Hvis eiere av bygninger i stedet velger en ad hoc-tilnærming og installerer elbil-ladere i eksisterende infrastruktur, risikerer de å oppleve vanskeligheter med energistyring og kostnader for oppgradering av nettet når kapasiteten må økes for å imøtekomme nye behov. Dette kan skje raskt, da overgangen til elbiler stadig øker: Salget av elbiler i Europa økte med over 140 prosent i 2020 til tross for Covid-19, og antall elbiler på verdensbasis ventes å stige fra 8,5 millioner i 2020 til 116 millioner i 2030*.

Eaton sin «Buildings as a Grid»-tilnærming består av tre systemer: Elbil-lading, energistyring og kraftfordeling; Disse systemene sikrer at bygningseierne kan overvåke og optimalisere energiutnyttelsen på en sikker måte. De tre systemene gjør det følgende:

Elbil-ladesystem: Dette er nettilkoblet maskin- og programvare for elbil-lading som støtter dynamisk lading og prising.

Energistyringssystem: Dette øker robustheten i bygningers elektriske infrastruktur, og støtter det økende behovet for kapasitet til elbil-lading ved å sørge for fleksibilitet på etterspørselssiden. Dette oppnås gjennom at systemet styrer energiflyten mellom eksempelvis elbil-ladere, energilagringssystemer, solcelleinvertere, varmepumper og varmtvannstanker på en intelligent måte.

Kraftfordelingssystem: styrer elektrisk kraftfordeling og gir beskyttelse.

Eaton kan hjelpe bygningseiere med både design og optimalisering av bygningers elektriske systemer, samt drift og vedlikehold.

Bygningseiere og operatører opplever et økende behov for å overvåke og optimalisere energiforbruket når de utvider med mer elektrisk last, som elbiler og nye energikilder, samt systemer for å mellomlagre energi. Eaton sin programvare for energistyring optimaliserer tilkoblede komponenter i henhold til ulike brukerbestemte mål, eksempelvis for å redusere kostnader og karbonfotavtrykket, eller for å maksimere forbruket av fornybar energi.

Kombinasjonen av energilagring og energistyringsprogramvare har flere fordeler:

  • Det kan tas i bruk uten den kostbare tekniske utviklingen som ofte er knyttet til nettoppgraderinger.
  • Det lar brukerne lagre energi i perioder med lavere priser.
  • Systemet kan lagre egengenerert fornybar energi fra eksempelvis solceller.
  • Rimelig strøm som lagres kan brukes når etterspørselen er høyest, slik at man sparer penger ved å «kutte toppene» i strømforbruket.
  • Å kutte effekttoppene er med på å redusere belastningen på strømnettet, og vil derfor kunne være et viktig bidrag for å redusere investeringer i strømnettet.

Energistyringsprogramvaren er «limet» i systemet som håndterer fornybare energikilder, ladesystemer for elbil, byggets eget energiforbruk og energilagringsenheter. Det hjelper eiere av bygninger med å overvåke energiutnyttelsen i bygningene og kontrollere energikomponentene på en sikker måte, basert på byggets økonomiske eller forretningsbestemte behov, mål og bærekraft.

Eatons «Buildings as a Grid»-tilnærming er en pragmatisk, cybersikker, fleksibel og skalerbar løsning for bedrifter, arbeidsplasser og borettslag, der elbil-lading med flere brukere må balanseres for å fordele strømbelastningen effektivt.

– Etter oppkjøpet av Green Motion har vi det mest omfattende og helhetlige tilbudet innen energistyring av bygg. Vår «Buildings as a Grid»-satsning hjelper eiere av bygg med å ta i bruk fornybare energikilder og adressere utfordringer knyttet til elektrifiseringen av transport og varme. Satsingen hjelper eiere av bygg med å ta en viktig rolle i overgangen til et energisystem med en stor andel av fornybare energikilder. Elektrifiseringen av transport og varme vil føre til nye krav for strømnett verden over. Modeller fra BloombergNEF viser at kostnader knyttet til oppgraderinger av strømnett kan reduseres gjennom energilagring. For å muliggjøre dette må myndigheter sette i verk et transparent fleksibilitetsmarked, sier  Fabrice Roudet, leder for energilagring og elbil-lading i EMEA for Eaton.

* 2020 Electric Vehicle Outlook Report, BloombergNEF. 

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring