Foto: Erik Burås / Studio B13 for Fremtidens Byggenæring
Tekst
Thor Lynneberg
Publisert
28.nov.2019

Digitalisering: – Vi må samspille, på samme noter

Byggenæringen utgjør en gjeng gatemusikanter, som delvis mangler gehør. Det vi trenger er å bruke noter og musisere på samme vis, mener BIM-nestor Lars Chr. Christensen.

Alle snakker om digitalisering for tiden, også i byggenæringen. Her skal det investeres. Men det må gjøres med omtanke, og det må komme med en forståelse for hva det innebærer av muligheter og endringer i måten vi tenker og gjør ting på – et digitalt skifte, hevder seniorrådgiver i multiBIM Lars Chr. Christensen.

Foto: Erik Burås / Studio B13 for Fremtidens Byggenæring

– Skal vi få til digital integrasjon, må vi standardisere. I byggenæringen er vi ennå ikke kommet til denne erkjennelsen skikkelig og bredt, merkelig nok.

Christensen liker språklige bilder. Det kommer godt med når du også underviser studenter ved NTNU. Lars har 37-års fartstid med digitalisering i byggebransjen, og like lenge har han ventet på digitaliseringen i næringen – som en venn av ham, Einar Skjørten i Multiconsult, varslet allerede i 1983.

Nye takter på byggeplassen

Men nå skjer det noe. Så fort vi er ferdige med det Lars kaller «klatting», altså kun ta i bruk en app her og der, i stedet for å tenke integrering, flyt og optimalisert samarbeid mellom alle på byggeplassen, vil det gå for full musikk i Norges viktigste fastlandsnæring.

– Byggherren har sine klatter, rådgiverne, entreprenørene og leverandørene har sine egne. Kanskje snakker maks 10 til 15 prosent av disse appene og programvarene sammen. Programvaren må bygge på åpne standarder, og dele på data i mye større grad.

Hvis ikke det blir litt som å skryte av et dyrt stereoanlegg, mens musikken suger.

Foto: Erik Burås / Studio B13 for Fremtidens Byggenæring

– ISO 19650 er en ny standard for informasjonsforvaltning i byggeprosessen. Den går nettopp utover dette steroanlegget en byggeplass kan være, og fokuserer på informasjon og kvalitet – eller musikken, om du vil.

Må presse frem nye løsninger

– Digitalisering skjer på flere nivåer. La oss si at du er elektriker. Du har gjerne en app med tilgang til ordre, en til oppslagsverk, en for å registrere avvik, en for timeregistering, en for digital kjørebok, en for bestilling, en for vernerunde, en for FDV dokumentasjon. Stopper vi på dette nivået, blir det bare «klatt-digitalisering». Du tar i bruk apper som i liten grad snakker sammen. Da blir det fragmentert og lite sammenhengende, og det gir opphav til mange feil.

– Med gode integrerte digitale løsninger kan også små og mellomstore elektrikerbedrifter snu seg fort rundt – og vinne kunder.

Prisgitt det svakeste ledd

Er strekket i næringen et problem? At noen kan mye om Building Information Modelling (BIM), for eksempel, mens andre ikke har begynt?

– Det er et strekk i byggenæringen. I fjor hadde jeg sånn cirka 30 deltakere på et lederkurs, og blant dem var det kun 7 av 30 som kjente til BIM. Det er altså et veldig tydelig skisma i næringen. Det snakkes om et digitalt klasseskille i BAE-næringen. Skille mellom de som ikke vet, og de som både vet og bruker er økende.

Foto: Erik Burås / Studio B13 for Fremtidens Byggenæring

– Det svakeste leddet blir avgjørende. Et byggeprosjekt er en slags «engangsfabrikk». Du skal designe et produksjonssystem, som skal resultere i et byggverk. Hvis det i teamet er stor strekk i forståelsen for – og bruk av – digitale verktøy, blir det også et stort strekk i prosjektet. Gjennomføringen blir ikke optimal.

Små aktører kan gjøre det stort

– Samtidig er det slik at alle kan bli gode på dette. I Alta er det flere mindre lokale entreprenør, som er veldig langt fremme når det gjelder digitalisering. Bare å lage noen små «digitale sandkasser», hvor de ansatte kan lære maksimalt med minst mulig kost, kan gi dem unike konkurransefortrinn. Særlig er dette avgjørende i mindre områder, hvor strekket i digitaliseringsfeltet er enda større.

Hva tjener næringen på at aktørene digitaliserer virksomheten?

– Vi mangler digital summetone mellom alle appene, informasjon flyter ikke som vann i springen eller strøm i veggen. Digitalisering sees dessverre på som en konkurransefaktor og ikke hygienefaktor. Det er litt trist, fordi digitalisering handler om integrasjon – digitalisere sammen. God og rettidig informasjonen muliggjør bedre samhandling og beslutningsprosesser. Og godt samspill menneske, teknologi og prosess er det som virkelig skaper verdi for kunden – og penger i kassa.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring