Foto: Plenum Design
Publisert
23.jun.2021

Dette er finalistene i Gnist

Gnist er en idédugnad for Distrikts-Norge og en konkurranse om å levere de beste konseptene for utvalgte kommuner, som i år har vært Vang, Lebesby og Lund. Til fristen 7. juni hadde det kommet inn 22 forslag, og nå har juryen landet på seks spennende konsepter som går videre til finalen.

Finalistene får nå 150 000 kroner hver til videre utvikling basert på innspill fra juryen og i tett dialog med kommunene og fylkeskommunene. Blant de seks finalistene vil det til slutt bli valgt ut én vinner for hver kommune. Vinnerne offentliggjøres på Nordic Edge Expo den 21. september.

De seks finalistene i Gnist-programmet er:

Lebesby kommune

Utfordring: Lebesby har som ambisjon å bli Norges første digitale tilflyttingskommune. Kommunen ønsker innovative forslag på nye, digitale måter å få til økt dialog og samhandling med innbyggere - både med dem som allerede bor og jobber i kommunen, men også med dem utenfor kommunen som kan være en viktig ressurs i utviklingen av fremtidens Lebesby.

Finalist: Lebesby 2.0
Team: CEK Studio og Rambøll
Beskrivelse: Forslaget består av tre elementer. En digital samhandlingsplattform som utvikles sammen med mulige brukere – lokale innbyggere og fraflyttere. En fysisk møteplass og som fungerer som et led mellom den digitale og den fysiske verden. Og et lystårn som en symbolsk installasjon og landemerke for å representere den digitale tilstedeværelsen i Lebesby.
Juryen sin begrunnelse: Kombinerer digital og fysisk møteplass, spennende og innovativ kobling. Høyt ambisjonsnivå og god forståelse for utfordringen/oppgaven. Positivt med trinnvis utvikling i samråd med innbyggerne.

Finalist: Modulbygda
Team: Plenum Tjenestedesign og Lab Nord-Norge
Beskrivelse: En arena for innovasjon, utvikling, sosialisering, oppdagelse og utforskning. Gjenbruk av containere for en modulær og teknologisk bygd som kan skape mer liv og synliggjøre Lebesbys gode stedskvaliteter, og i tillegg motvirke boligmangelen i kommunen.
Juryen sin begrunnelse: Veldig positivt med åpen, trinnvis utvikling. Spennende, nytenkende, og viser tydelig kobling mellom steds- og næringsutvikling. Tar utgangspunkt i lokal kontekst – omfattende involvering av/dialog med innbyggere.

Lund kommune

Utfordring: Lund kommune har både en stolt historie av håndverkstradisjoner og høyteknologiske hjørnesteinsbedrifter som opererer på verdensmarkedet. Men de vil gjerne beholde og utvikle kompetansen i kommunen, og få flere innbyggere som velger å bli boende. Lund kommune ber næringslivet om hjelp med å lage nyskapende konsepter for hvordan de kan engasjere både næringsliv og innbyggere i samfunnsutviklingen, og etablere nye møteplasser som kan styrke innovasjonskraften i kommunen.

Finalist: Parken
Team: Nadine Ramsberg og Janne Norheim, designere, Lene Regine Sørskår, designer/praktisk pedagogikk, Jan Erik Jacobsen, pedagogisk fagansvarlig og Eivor Vik, arkitekt MNAL/produktutvikler
Beskrivelse: Parken er et møtestedskonsept – et sted for utforsking og nyskaping, for rekreasjon og aktiviteter, og for bare å treffes og være sammen. Her skal de yngste få fritt spillerom til selvvalgte fritidsaktiviteter, imens de litt eldre skal ha alle fasiliteter for å kunne lage sin egen arbeidsplass.
Juryen sin begrunnelse: Utviser god forståelse for oppgaven. Sterk kobling til veikartet, og tverrfaglig team som favner både steds- og næringsutviklingsperspektivet. Stort fokus på innbyggerinvolvering. Positivt med bærekraft og gjenvinning som bærende elementer i forslaget.

Finalist: Moi Tech Hub
Team: Nordan, OBOS, Arkit og AMS
Beskrivelse: En arena for teknologisk utvikling, innovasjon og idemyldring for kommersielle aktører, men også vertskap for teknologiske studier. Arenaen inneholder flere elementer, blant annet Youth Tech, en kodeklubb for barn og unge i alle aldrer som er interessert i å lære mer om koding.
Juryen sin begrunnelse: Stor gjennomføringskraft og sterk lokal forankring. Tar utgangspunkt i lokale premisser, behov og muligheter. Spennende muligheter for ny næringsutvikling, innovasjon og verdiskaping i Lund kommune.

Vang kommune

Utfordring: Vang kommune er ikke redd for å tenke nytt og kreativt. Men for at Vang skal være en kommune hvor folk har lyst til å jobbe og bo også i fremtiden, vil de satse på å skape et levende og attraktivt sentrum. De er derfor på jakt etter gode ideer og modeller for bolig- og næringsutvikling, som dekker behovene til både innbyggere, næringsliv og besøkende – og som samtidig bygger på og fremhever en tydelig stedsidentitet.

Finalist: Klynga på Klokkarhaugen
Team: Eirik Høyme Rogn, Trine Grann, Endre Vik, Sigrid Skjerdal, Marius Waagaard og Torbjørn Tryti
Beskrivelse: Samlokalisering av bedrifter som bygger på og videreutvikler erfaringene fra eksisterende kontorfellesskap. Fleksible boliger i sentrum, hvor både eksisterende og ny bygningsmasse i sentrum får viktige funksjoner som møteplasser.
Juryen sin begrunnelse: Tverrfaglig team som tar i bruk spennende, innovative metodikker for å løse Vang sin utfordring. Konkret og helhetlig forslag, som samtidig har en veldig lokal tilnærming.

Finalist: Rein mat i sentrum
Team: Sør arkitekter, Mat & Fat og Telemarksforskning
Beskrivelse: De sentrale elementene er en uformell, åpen og inviterende møteplass som midtpunkt i et levende sentrum, et lett tilgjengelig utsalg av lokale matskatter – ikke minst lokalt reinkjøtt – samt nytt innehold i tomme bygg.
Juryen sin begrunnelse: Konkret og innovativt prosjekt med god forankring i Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn. Tverrfaglig team. God forståelse for Vang sin utfordring, og i tillegg potensial for skalering.

Juryen består av følgende personer:

Mona Handeland/Preben Woll Bostad, Distriktssenteret
Sølve Fauskevåg, Innovasjon Norge
Anne Romsaas/Heidi Melby, KS
Tina Rebecca Hov-Gylthe, Forskningsrådet
Randi Torvik/Stian Øksnes, Siva
Siri Holmboe Høibo, DOGA

Hege Johansen, Lebesby kommune
Toril Svendsen, Lebesby kommune
Kjersti Rosanoff Aronsen, Troms og Finnmark fylkeskommune

Marit A. Kvam, Vang kommune
Vidar Eltun, Vang kommune
Wibeke Børresen Gropen, Innlandet fylkeskommune

Siv Kristin Egenes, Lund kommune
Olav Hegdal, Lund kommune
Heidi Skifjell, Rogaland fylkeskommune

Hva er Gnist:

Gnist er et innovasjonsprogram for distriktskommuner som vil bygge kompetanse og utforske nye samarbeidsmodeller for å fremme utviklingen av fremtidens attraktive, bærekraftige og tilpasningsdyktige lokalsamfunn.

Gnist-programmet er et samarbeid mellom DOGA, Nordic Edge, Distriktssenteret, Innovasjon Norge, Siva, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), KS, Travers og Urban Space Lab.

DOGA og Nordic Edge inviterte høsten 2020 til en innovasjonskonkurranse med mål om å løse utfordringer i norske distriktskommuner, og samtidig fremme bærekraftig steds- og næringsutvikling med utgangspunkt i lokale forutsetninger og muligheter.

I innovasjonskonkurransens første fase ble Lebesby, Lund og Vang sine utfordringer valgt ut, basert på kriterier som innovasjonspotensiale, engasjement og mulighet for skalering. I konkurransens andre fase inviterte vi bedrifter og andre aktører til å komme med innovative forslag på hvordan utfordringene kan løses.

Norconsult er engasjert til å drive følgeforskning og metodeutvikling for å bidra til kompetansebygging og skalering. Følgeforskningen finansieres av DOGA, Distriktssenteret samt fylkeskommunene Innlandet, Rogaland og Troms og Finnmark.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring