Emner
Publisert
15.jun.2018

Det benyttes takstoler uten CE merke

Norske Takstolprodusenters Forening ser med undring på at offentlige og private byggherrer benytter ulovlig produserte takstoler. I henhold til byggevareforordningen er det lovpålagt å CE merke bygningsprodukter der det foreligger en harmonisert produktstandard. For takstolproduksjon er denne standarden NS-EN 14250, noe som gjør det i strid med norsk lov å distribuere takstoler uten CE merke. […]

Norske Takstolprodusenters Forening ser med undring på at offentlige og private byggherrer benytter ulovlig produserte takstoler.

I henhold til byggevareforordningen er det lovpålagt å CE merke bygningsprodukter der det foreligger en harmonisert produktstandard.

For takstolproduksjon er denne standarden NS-EN 14250, noe som gjør det i strid med norsk lov å distribuere takstoler uten CE merke. For å tilfredsstille kravene for CE merking skal det i henhold til NS-EN 14250 utføres en tredjepartskontroll av produsentens produksjonskontroll.

Norske Takstolprodusenters Forening har som krav at medlemmene har CE-sertifikat og arbeider kontinuerlig for å produsere kvalitetsprodukter til et stadig mer krevende marked.

– Det er ansvarlig foretak som skal påse at det foreligger tilstrekkelig produktdokumentasjon, - før produkter bygges inn. Foreningen ser med undring på at det både i offentlig og privat regi lages plassbygde takstoler, som ikke er CE-godkjent. Spesielt beklagelig er det at det offentlige, som har tilsynsmyndighet benytter seg av slike tjenester. Det er også beklagelig at bedrifter innen byggeindustrien produserer takstoler uten CE-godkjenning. «Vi produserer til egne bygg» hevdes det, men det er jo like fullt ulovlig!

– Så byggherrene må se til at det benyttes takstoler med CE-stempel, som henviser til produksjonsbedriften.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring