Illustrasjon: GIEK
Emner
Publisert
17.des.2020

Bygger verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk

Når møbelprodusenten Vestre etablerer sin nye fabrikk «The Plus» i Norge neste år, er det med statlige GIEK i ryggen. GIEK stiller 148 millioner i garantier for lån til bygging og produksjonsutstyr. Den nye fabrikken på Magnor i Innlandet blir banebrytende, både arkitektonisk, teknologisk og i et miljøvennlig perspektiv.

«The Plus» er den største investeringen i norsk møbelindustri på flere tiår, og beslutningen om å bygge ble tatt midt under en pandemi og et økonomisk tilbakeslag verden ikke har sett siden 30-tallet.

Nye industriarbeidsplasser i Innlandet

– Dette prosjektet kunne simpelthen ikke vente. Vestre skal bevise at designdrevet ferdigvareindustri kan være en av motorene i omstillingen av norsk økonomi, og at det ikke trenger å være en motsetning mellom arbeidsplasser og miljø, forteller Jan Christian Vestre.

For Eidskog kommune vil etableringen føre med seg opptil 70 nye arbeidsplasser og verdiskaping til Kongsvinger-regionen. Næringsminister Iselin Nybø er glad for den nye fabrikken i Innlandet.

– Vi er glade for at en progressiv eksportør som Vestre har valgt å legge sin nye fabrikk til Norge og Magnor. Ønsket er å bidra til at flere industribedrifter gjør som Vestre, og derfor er det viktig at GIEK bidrar med garantier til slike investeringer. At fabrikken også blir et eksempel for bærekraftig produksjon til inspirasjon både i Norge og internasjonalt er avgjørende for den grønne veksten som Venstre og regjeringen satser på, sier Nybø.

Grønne bedrifter og prosjekter kan få bedre finansieringsvilkår

GIEK bidrar inn i finansieringen til byggeprosjektet med to garantier for lån fra Danske Bank til henholdsvis fabrikkbygget og til produksjonsutstyr og inventar, på til sammen 148 millioner kroner.

– Vi er stolte av å kunne bidra til at Vestre etablerer seg og skaper mange nye arbeidsplasser i Innlandet. At det i tillegg er et prosjekt med en så tydelig grønn profil, gjør det enda mer gledelig, sier Wenche Nistad, adm.dir. i GIEK.

– Det mange ikke er klar over er at positive bærekrafttiltak ikke bare kan gjør det enklere å få garanti fra GIEK, men også kan bidra til bedre betingelser fra banken, fortsetter hun.

Danske Bank, som er långiver i transaksjonen, bekrefter dette.

– Finansbransjen kan bidra til en mer bærekraftig utvikling gjennom blant annet å kanalisere midler i en grønnere retning. Finansiering av Vestres møbelfabrikk er nettopp et eksempel på hvordan vi er med på å realisere et prosjekt som bidrar til en mer bærekraftig utvikling, sier Kristin V. Kvåle, Head of Societal Impact & Sustainability i Danske Bank.

Vestres møbler produseres av miljøvennlige materialer og leveres med livstidsgaranti. «The Plus»-prosjektet mer enn oppfyller målene i Parisavtalen og reduserer klimagassutslipp med minst 55 prosent sammenlignet med et tilsvarende nytt industribygg, og reduserer levert energibehov med 90 prosent.

Fabrikken forventes å stå ferdig mot slutten av 2021.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring