HR-direktør i Mestergruppen i Norge, Jenny Mollung. Foto: Skjalg Bøhmer Vold/Mestergruppen
Publisert: 09.03.2023 

Byggebransjen trenger mangfold

Mestergruppen jobber med byggevarehandel, huskjededrift og eiendomsutvikling. Konsernet er opptatt av å rekruttere flere kvinner for å oppnå mangfold.

– Å ha en mangfoldig arbeidsstyrke som inkluderer begge kjønn fører til økt innovasjon og kreativitet, samt bedre arbeidsmiljø og resultater. I dag har vi ca. 25 prosent kvinner i Mestergruppen og vi jobber videre med å øke kvinneandelen. Dette er en spennende bransje, og vi trenger at både jenter og gutter søker yrkesfag for å sikre mangfold, sier Mestergruppens konsernsjef, Mikkel Sandvik.

HR-direktør i Mestergruppen, Jenny Mollung, forteller at Mestergruppen har satset på kvinnelige ledere de siste årene:

– I rekrutteringsprosesser går vi aktivt ut for å oppfordre flere kvinner til å søke jobb hos oss. Byggevarer og bolig- og hytteproduksjon er virksomhetsområder hvor vi har behov for flinke folk. Spesielt har vi satset på kvinnelige ledere.

Hos medlemsbedrifter ser man også en positiv trend.

– Noe som er ekstra positivt er at vi i løpet av de siste årene ser at det har kommet flere medlemsbedrifter med kvinneligere eiere og ledere, sier Mollung.

Fire kvinner i konsernledelsen

I konsernledelsen til Mestergruppen er det 40 prosent kvinneandel. Fire av de ti som sitter i konsernledelsen er kvinner: HR-direktør Jenny Mollung, CFO Jannicke Helle, CDO Nina Brekke Øktedalen og VD for Mestergruppen Sverige, Karin Eriksson.

I Sverige har Eriksson vært VD siden 2017.

– For meg er det selvfølgelig å ivareta mangfold i min egen virksomhet. Til tross for at vi opererer i en tradisjonell mannlig bransje, så består den svenske ledelsen i dag av ca. halvparten kvinner og jeg er glad for at konsernledelsen har samme fordeling. Det er viktig at vi som representanter for virksomheten er gode forbilder og speiler hele samfunnet, avslutter Eriksson.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring