Select Language
 • Afrikaans
 • Albanian
 • Arabic
 • Armenian
 • Azerbaijani
 • Basque
 • Belarusian
 • Bengali
 • Bulgarian
 • Catalan
 • Cebuano
 • Chichewa
 • Chinese (Simplified)
 • Chinese (Traditional)
 • Corsican
 • Croatian
 • Czech
 • Danish
 • Dutch
 • English
 • Esperanto
 • Estonian
 • Tamil
 • Finnish
 • French
 • Galician
 • Georgian
 • German
 • Greek
 • Gujarati
 • Haitian Creole
 • Hausa
 • Hawaii
 • Hebrew
 • Hindi
 • Hmong
 • Hungarian
 • Icelandic
 • Indonesian
 • Irish
 • Italian
 • Japanese
 • Javanese
 • Kannada
 • Kazakh
 • Khmer
 • Korean
 • Kurdish (Kurmanji)
 • Kyrgyz
 • Lao
 • Latin
 • Latvian
 • Lithuanian
 • Luxembourgish
 • Macedonian
 • Malagasy
 • Malay
 • Malayalam
 • Maltese
 • Maori
 • Marathi
 • Mongolian
 • Myanmar (Burmese)
 • Nepali
 • Norwegian
 • Pashto
 • Persian
 • Polish
 • Portuguese
 • Romanian
 • Russian
 • Samoan
 • Scots Gaelic
 • Serbian
 • Sesotho
 • Shona
 • Sindhi
 • Sinhala
 • Slovak
 • Slovenian
 • Somali
 • Spanish
 • Sudanese
 • Swahili
 • Swedish
 • Tajik
 • Telugu
 • Thai
 • Turkish
 • Ukrainian
 • Urdu
 • Uzbek
 • Vietnamese
 • Welsh
 • Xhosa
 • Yiddish
 • Yoruba
 • Zulu
Meny
[adrotate group="10"]
Byggebransjen kan kutte kostnader med 20 prosent innen 2021 Foto: Erik Burås / Studio B13 for Fremtidens Byggenæring

Emner
Byggenæringen


Tekst
Rita Tvede Bartolomei

Publisert
19.desember.2019

Byggebransjen kan kutte kostnader med 20 prosent innen 2021

Direktør for Bygg21, Sverre Tiltnes, sier målet ikke er urealistisk. Nå har det offentlig-private samarbeidet lansert den digitale veilederen byggelig.no som skal gi tips og råd til bedre samhandling på byggeprosjekter.

– Ved å ta i bruk beste praksis for samhandling mellom faggruppene, er det ikke urealistisk å få ned kostnadene på prosjekter med 20 prosent innen 2021. For å kunne gi alle involverte parter i en byggeprosess konkrete gode råd og tips har vi derfor lansert nettsiden Byggelig.no. Den er ikke ment å erstatte prosjekteringsverktøy, men skal være en nyttig veileder som ikke er for innfløkt og tidkrevende å sette seg inn i. Slik det er i dag klarer ofte ikke faggruppene å jobbe godt nok sammen og å forstå hverandre godt nok. Helt fra planleggingsfasen må investorer og bestillere lage føringer og mål på en løsningsorientert måte som entreprenørene forstår. Kun på den måten kan alle parter forstå hva man skal samarbeide om. Det må bygges tillitt, gjensidig respekt og forståelse. Det vi vet nå er at når samhandlingen ikke er god nok, da blir ikke byggene gode nok – som konsekvens blir byggekostnadene mye høyere, sier Sverre Tiltnes til Fremtidens Byggenæring.

Hvorfor Bygg21?

Foto: Erik Burås / Studio B13 for Fremtidens Byggenæring

Bygg21 er et offentlig-privat samarbeid mellom bygg- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter, som ble igangsatt i 2015. Bygg21 har sitt mandat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Bærekraftig forretningsvirksomhet og bærekraftige byggeprosesser har vært det overordnede målet med etableringen av Bygg21.

– Vår hovedmålsetning er å gjøre bygg- og eiendomsbransjen mer produktive og mer lønnsomme, samtidig som de da også blir mer miljøvennlige og bedre på samhandlingen: Bærekraft på alle nivåer. Vi har vært opptatt av å løfte frem det økonomiske og det sosiale aspektet i bærekraft, sier han.

Samhandling er derimot ikke det eneste fokuset for Bygg21: I 2017 og 2018 har 6 arbeidsgrupper hos Bygg21 jobbet med viktige områder relevante for bransjen: Næringens rolle i plan- og byggeprosesser, kunnskap om produktivitet og kostnadsutvikling, kvalitet og bærekraft, samhandling i byggeprosjekter, industrialisering av byggeprosjekter og kompetanse som konkurransefortrinn.

Foto: Erik Burås / Studio B13 for Fremtidens Byggenæring

– Som bransje må vi på alle områder løfte i flokk for å anvende beste praksis. Bransjen må bli mer industrialiserte og bli mer digitaliserte, sier Tiltnes.

Bygg21 har utarbeidet strategien «Sammen bygger vi fremtiden»: Mer enn 400 aktører fra bygg- og eiendomsnæringen, statlige myndigheter, forsknings- og utdanningssektoren har kommet med innspill til strategiplanen.

– I vårt strategiarbeid gjennom de siste årene kommer det klart frem at det er et helt klart potensial for å kutte kostnadene med 20 prosent. Men det må gjøres ved å iverksette beste praksis for produktivitet og for bærekraft, tilføyer han.

Nye tall: Norske byggekostnader fortsetter å øke

Ifølge tall fra Eurostat Construction Index har Norge den største økningen i Europa i byggekostnader for oppføring av bygg for forbrukermarkedet. Byggekostnadene har i gjennomsnitt økt 60 prosent innen EU de siste 20 årene. I Norge har økningen vært mer enn 120 prosent.

– Norge har de siste 20 årene har hatt en kostnadsøkning på oppføring av boliger som er uten sidestykke sammenlignet med andre europeiske land. Kostnadsøkningen bør bekymre både bransjen, myndigheter, investorer og sluttbrukerne. Ved bruk av beste praksis kan vi redusere kostnadene og levere kvalitetsboliger til fornuftige priser, sier Sverre Tiltnes.

Norske SINTEF Byggforsk anslår at det hvert år oppdages byggefeil på nyoppførte bygg i Norge. De beløper seg til rundt 5 prosent av de totale byggekostnadene.

– SINTEF har sine tall, men det er vanskelig eksakt å estimere antall feil og mangler på bygg, og hva det totalt koster i året. Likevel har skadestatistikk fra forsikringsbransjens Finans Norge, vist at antall feil og mangler på bygg ikke har gått ned de siste 20 årene. Det gjøres mye med våtroms-normer, forskrifter og sertifiseringer, likevel er de negative tallene en indikasjon på at forbedringspotensialet er stort. Norge har gode kvalitetsbygg, men kvaliteten til et bygg forringes om mye må rettes og utbedres. Å gjøre det riktig første gangen er derfor mest økonomisk bærekraftig, sier han.

Å skape forbedring i praksis med digitale verktøy

Foto: Erik Burås / Studio B13 for Fremtidens Byggenæring

Sverre Tiltnes sier Bygg21 har vært opptatt av å finne ut hvordan digitale verktøy kan få ned kostnadene og hvordan nytteverdien av digitalisering kan tas ut.

– Spesielt med tanke på digital vareflyt, mer industrialisert byggeprosess, og automatiserte plan- og byggesaker, sier han.

Helt konkret er det ofte i sammenheng med vareflyten ut til prosjektene at Bygg21 ser digitaliseringen ikke har kommet langt nok.

– Prosjektutvikling og gjennomføring er fortsatt veldig analogt. Det brukes Excel og PDF i materialanskaffelser. Flertallet av byggeprosjekter utvikles uten bruk av BIM. BIM er et verktøy for mer effektiv prosjektering, bygging og bruk og drift av bygget som med hell kan og må brukes av alle. Mange leverandører er heldigitale, men det er ofte ikke entreprenørene, sier Sverre Tiltnes.

Men det er i tillegg enda mer å hente ved å anvende digital teknologi for å effektivisere drift og energibruk i et bygg, forteller Tiltnes.

– Når rundt 40 prosent av ressursene som tas ut på verdensbasis brukes til å varme opp og drifte bygg, så sier det seg selv at smarte effektive bygg må bli økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftige, sier Sverre Tiltnes.

Dette er Bygg21s veiledere for bransjen

 • For å fremme god samhandling, og derved god kvalitet, økonomi og fremdrift, kan denneveilederen brukes som vedlegg til byggekontrakter.
 • For å redusere kostnadsnivået med 20 prosent, kan investorer og prosjektledere bruke denne veilederen for industrialisering og digitalisering.
 • For å sikre gode, bærekraftige bygg og områder kan utviklere bruke denne
Les Også

Usikkerheten øker for 250 000 ansatte

Regjeringens forslag til revidert budsjett øker usikkerheten for bedriftene og de ansatte byggenæringen. – Dessverre kom det få avklaringer på kommunenes økonomi, Husbankens lånerammer og andre tiltak som kunne økt etterspørselen til bygg og anlegg, sier Jon Sandnes.

Les Også

Byggebransjen trenger flere varslere

Statsbygg mottok seks varsler i 2019. Det er altfor lite og gjenspeiler ikke virkeligheten i bygg- og anleggsbransjen.

På Forsiden Nå

Signerer forpliktelse om nullutslipp

Et globalt initiativ samler selskaper i en felles forpliktelse om nullutslipp. ­– Citycon signerer forpliktelsen for å styrke vårt mål om å bli klimanøytrale innen 2030, sier Bill Engeness i Citycon.

På Forsiden Nå

Slik kutter Vill Urbanisme høye klimagassutslipp

Med en bærekrafts-rose og et stort engasjement for miljøvennlige valg, baner Vill Urbanisme vei for fremtidens bærekraftige byggesektor – ved god hjelp av ISY Calcus.

På Forsiden Nå

Statsbygg skal bygge et nytt Drammen tinghus

Statsbygg utlyser konkurranse om nytt Drammen tinghus som skal bygges på Gamle Kirkeplass 3 i Drammen. Det er nå utlyst en prekvalifisering av deltakere som er interessert i å inngi tilbud på totalentreprise med løsningsforslag for prosjektet.

På Forsiden Nå

Ni nye medarbeidere fra Norconsult VDC-sertifisert

Ni medarbeidere fra Norconsult mottok forrige uke VDC-sertifisering etter å ha gjennomført verdens største VDC-kurs i regi av NTNU og Stanford University, med 200 deltakere. Nå skal de benytte nyervervet kompetanse i tverrfaglige Norconsultprosjekter.

På Forsiden Nå

LINK designer ny videregående skole i Førde

LINK arkitektur har inngått avtale med Consto Bergen AS om å designe den nye videregående skolen i Førde for Vestland fylkeskommune. Samlet kontraktsverdi er 32 millioner kroner.