Foto: iStock
Tekst
Jørn Wad
Publisert
08.okt.2019

Byggebransjen er digitalt fragmentert

– Det kommer til å skje veldig mye spennende innenfor byggebransjen fremover. Men foreløpig er bransjen digitalt fragmentert, og det er mange som lurer på hvordan de skal komme videre.

Nathalie Labonnote er seniorforsker hos SINTEF, og hennes spesialområder er arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner. Hun er opptatt av at digitalisering bør tas mer i bruk av flere, men innser likevel at mange synes det er vanskelig å møte de digitale utfordringene som nå står i kø.

Bruk av data

Hva er det som gjør at selskaper og mennesker i byggebransjen er såpass tilbakeholdne med å digitalisere?

– De aller fleste innenfor bransjen bruker jo forskjellige digitale hjelpemidler og systemer i dag. Det er ikke det som er problemet. Men bransjen er veldig fragmentert. Det betyr at man blir sittende litt hver på sin tue med alle sine date, når mye kunne vært vunnet både for bransjen og for den enkelte bedrift dersom man hadde vært mer i stand til å dele de tilgjengelige dataene.

Betyr det at du mener at mange i byggebransjen kunne hatt mye å tjene på et digitalt samarbeide?

– Ja, og jeg tror at det kommer ganske snart. Det er bare snakk om bedre tilpasninger. Data finnes nemlig i dag mange steder, men det er bare ikke tilgjengelig i tilstrekkelig grad. Dersom man kunne få på plass et digitalt samarbeide, slik at bransjen kunne fått en økt tilgang til hverandres data og dermed gjort bruk av dem på en mye bedre måte enn i dag, ville alle tjent på det.

Effektivisering

Hvordan ville man tjent på det tror du?

– Det er liten tvil om at en økt bruk av digitale hjelpemidler ville ha effektivisert bransjen betydelig. Når man får på plass større og bedre dataløsninger, bedres effektiviteten også. Men det er altså et faktum at mange er tvilende, og til og med skeptiske til en slik tanke, sier Labonnote.

Men hvis alle hadde kunnet tjene på mer digitalisering, virker det rart at det skjer i så liten grad?

– Det jeg har sett, er at mange faktisk er redde for å sette i gang. Man innser kanskje at dette er veien å gå, men de vet ikke hva de skal gjøre, eller for den saks skyld hvordan de skal gjøre det. Verden er ikke slik at man er klar til å skifte forretningsmodell i morgen. Derfor tror jeg folk kommer til å prøve seg litt fram, forsøke noen nye måter å gjøre ting på, og kanskje noen nye produkter. Dersom det går bra, er grunnlaget lagt for mer radikale grep, slik som å endre forretningsmodell.

Hva kan en slik endring gå ut på?

– Dette vil jo være forskjellig fra bedrift til bedrift, men det kan for eksempel være at man går fra å levere produkter til å gå over til tjenesteproduksjon, forklarer hun. Plattformbaserteforretningsmodeller er også et spennende skifte fra tradisjonelle kanaler: Amazon, Airbnb og Facebook har forstått det lenge siden. Det blir spennende å se når byggebransjen kommer til å bryte med de tradisjonelle virksomhetene, påpeker hun.

Må komme

Men så lenge «alle» sitter på gjerdet, skjer det jo ingen ting heller?

– Nei, det er riktig. Svært mange er som sagt veldig skeptiske, og vet ikke helt hvordan de skal gripe saken an. Likevel tror jeg stadig fler innser at noe må skje, og det er nok flere som begynner å føle at toget er i ferd med å gå. Men så var det dette med hva de skal gripe fatt i da.

Tror du ikke det virker ganske radikalt for mange å skulle skifte forretningsmodell? Er det virkelig nødvendig?

– For å ta det siste først: Ja, jeg tror det vil være nødvendig for en del om de skal ha noe håp om å være like aktuelle i bransjen om noen år som de er i dag. Men jeg tror det er riktig at mange opplever det som veldig radikale endringer, og det er helt sikkert mange som ikke har tenkt tanken helt ut heller. Å endre forretningsmodell er ikke noe man gjør over natten, det vet jo de fleste. Samtidig er mitt råd til dem som lurer, at de kommer i gang med å forsøke seg litt fram. For utviklingen går svært raskt om dagen, og det vil ikke være lenge før man vil få føle konkurransen fra dem som allerede har grepet sjansen, og utnytter digitale løsninger til fulle. Byggebransjen har ennå tid, og de har ressurser til å kunne lykkes. Til og med data i massevis. Det som gjenstår, er å gripe de mulighetene som nå byr seg for å legge grunnlaget for en positiv fremtid, understreker Labonnote.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring