Foto: Bygg Reis Deg AS
Tekst
Lars Holm
Publisert
21.okt.2019

Bygg Reis Deg satser på å bidra til en mer bærekraftig fremtid for byggenæringen.

En kapasitetsøkning på nærmere 1000 kvadratmeter sørger for en større og bredere messe enn noensinne. Arrangøren forventer å dekke mer enn 19.000 kvadratmeter med over 500 utstillere. Med fokus på digitalisering og kunnskapsdeling skal messens besøkende gis ny input. Messens nyutviklede struktur gjør det enklere å få med seg faglig innhold fra A til Å.

Bygg Reis Deg foregår 16. - 19. oktober. Messa har foregått siden 1954, og er i år større enn noen gang tidligere.

— I år har man to hovedfokus: Å hjelpe flest mulig i det digitale skiftet, og presentere løsninger for å ta i bruk digitale verktøy slik at vi oppnår en raskere og mer bærekraftig utvikling av næringen, sier Bygg Reis Deg - arrangørene.

— Videre ønsker vi at byggenæringens forskjellige aktører og deres ansatte kan bruke messa som en kompetanseutviklingsarena gjennom Det Norske Byggemøtet.

Digital Arena

Bygg Reis deg ønsker å spre større kunnskap om de verktøy og muligheter som finnes for en mer effektiv og lønnsom byggenæring. Et av tiltakene er en grensesprengende Digital arena, som BIM Verdi har fått ansvaret for å skape.

— Dette er et område som skal bidra til økt kunnskap om Byggenæringens digitale veikart og hvordan dette kan lede aktørene i sine roller til å prestere bedre, sier arrangørene.

— Her bruker vi praktiske eksempler og seminarinnlegg for å dele kunnskap og erfaring.

Det norske Byggemøtet

Alle seminarer- og konferanser presenteres under Det Norske Byggemøtet. Målet er å utvikle Bygg Reis Deg fra å være utstillingsarena til en utviklingsarena for alle profesjoner i bedriftene i byggenæringen.

— Det Norske Byggemøtet er en møteplass for alle bransjer, roller og faser i byggenæringen, sier arrangørene. — Her er det åpent for utstillere og bransjeorganisasjoner til å arrangere egne innlegg som er nyttig for fellesskapet og som bidrar til felles kunnskap på tvers av fagområder. Et mål er også at dette bidrar til økt kunnskap om hvordan man kan ta i bruk dagens og fremtidens løsninger for å få mer effektive, lønnsomme og bærekraftige byggeprosjekt.

— I 2017 hadde vi egne arenaer for konferanser, dette ble litt frakoblet resten, så i år har vi valgt å innbake konferansestedene gjennom hele utstillingen.

Hovedkonferansene på scene 1 i hall A foregår bare en gang, mens seminarene på scene 2, 3 og 4 skal gjentas mer enn en gang i løpet av konferansen, slik at alle har mulighet til å få med seg viktig faglig innhold.

Ny og bedre struktur

Nytt av året er Bygg Reis Deg har tatt i bruk hall A som utstillingsområde. I tillegg er messa omstrukturert, slik at publikum tas gjennom byggeprosjektets forskjellige faser gjennom utstillingene, fra a til å.

– Eller fra A til E. Utstillingen starter i hall A. Her finner du gode rådgivere i tidlig fase som bidrar til best mulig planlegging og innsikt i forhold til gjennomføringen. I hall A finner du utstillere som har løsninger og digitale verktøy. Her finnes blant annet en egen byggesakskiosk som skal veilede både profesjonelle og forbrukere. Deretter blir besøkende ledet gjennom et bredt spekter av produkter og materialer på uteområdet og i hallene B, C og D. På slutten kommer en til Hall E som viser verktøy og maskiner en trenger for å utføre jobben, avslutter Bygg Reis Deg - arrangørene.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring