Foto: Jiri Havran
Publisert
25.sep.2020

Bøler bad klar for totalrehabilitering

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF har signert kontrakt med Viking Entreprenør AS om en omfattende rehabilitering av Bøler bad. Arbeidene er planlagt ferdigstilt sommeren 2021.

Rehabiliteringen av det populære og tradisjonsrike bydelsbadet, som har inntil 100 000 årlige besøk, omfatter blant annet et nytt stålbasseng og nødvendige oppgraderinger av garderobeanlegget, HC-tilpasninger og utvidelse av teknisk rom.

– Målet er å gi badeanlegget et kvalitativt løft, samtidig som man vil beholde mye av anleggets eksisterende planløsning og bevare byggets identitet forteller avdelingsdirektør Merete Hoff i Kultur- og idrettsbygg.

De mest omfattende endringene i bygget innebærer:

- Innsetting av nytt stålbasseng
- Ny romløsning for publikumsgarderober
- Utskiftning av tekniske anlegg
- Nytt og utvidet ventilasjonssystem
- Tilkobling til lokalt fjernvarmeanlegg
- Utvendig rehabilitering

Strenge miljøkrav har vært en sentralt del av konkurransen, med blant annet krav til utslippsfrie maskiner og miljøvennlig transport og leveranser til og fra byggeplass.

– Vi takker KID for tillitserklæring og ser frem til å levere vårt beste. Dette er et stort og spennende oppdrag for oss, miljøplanlegging og prosjekteringen er allerede i gang. sier Søren Christensen, daglig leder i Viking Entreprenør.

Kontrakten har en verdi på 53,5 millioner kroner eks. mva.

Bassenget er på 12,5m x 25m og er et varmtvannsbasseng på 32°C.

Fakta om badet:

• Badet sto ferdig i 1980 og bærer tydelig preg av omfattende slitasje, teknisk utdaterte anlegg, fuktproblematikk og luftlekkasje.

• Bygget er oppført på byantikvarens gule liste sammen med nabobyggene Bøler samfunnshus og Bøler bibliotek. Badet er i stil og materialbruk tilpasset nabobyggene slik at de tre bygningskroppene til sammen fremstår som et helhetlig bygningsmiljø.

• Byggherre: Oslo kommune ved Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

• Entreprenør: Viking Entreprenør AS

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring