Foto: HiKOKI
Lars Holm
Publisert: 22.01.2021 

Bærekraft i byggenæringen: MFTs nye pakkelinje gir økt bærekraft i byggenæringen

Den nye pakkelinjen for MFT – småpakkprodukter gir HiKOKI Power Tools nye muligheter til å oppnå økt bærekraftighet som produsent for byggenæringen. I samarbeid med Maxbo er de med på Plastløftet og dermed forbedret gjenvinnbarhet og bidrag til økt sirkulærøkonomi.

Krav om bærekraftige løsninger i byggenæringen stilles i stadig større grad fra myndighetene og sluttbrukerne. Byggherrene videreformidler disse kravene til aktørene innen næringen, som entreprenører, byggevarehandelen og til slutt produsenter. HiKOKI Power Tools foretar nå en større endring i MFT, varemerket deres for skruer og festemidler, for å bidra på sin måte til at næringen oppfyller disse kravene.

– Endringen medfører at vi bygger nye maskiner for emballering av våre MFT - småpakkprodukter ved vår fabrikk i Polen sier Eli Wahlstrøm, Nordisk Marketingdirektør i HiKOKI Power Tools.

Foto: HiKOKI

– Vi er i full gang med utbyggingen, og målsettingen vår er å ha de nye produktene på markedet i april 2021. Dette medfører at vi bruker mer miljøvennlige og gjenvinnbare materialer. Forest Stewardship Council (FSC) er en av skogbruksorganisasjonenes bærekraftsertifiseringer. Vi går bort fra plast og over til pappkartong med FSC-sertifisert materiale.

– Den nye pakkelinjen i produksjonslokalene våre medfører at vi skal produsere opp 440 produkter før vi sender dem ut på markedet. For å gjøre det enklest mulig for de andre aktørene beholder vi pakningsstørrelsene slik at dagens varenummer kan beholdes. Med denne endringen unngår vi unødvendig bruk av plast og vi reduserer plastforbruket med 7 tonn per år. Dette er starten på en reise HiKOKI Power Tools skal ut på – i 2022 målsetter vi en årlig plastreduksjon på hele 70 tonn.

Plastløftet påvirker til samhandling

Byggevarekjeden Maxbo har vært samarbeidspartner for MFT under utviklingen av dette. Sammen har aktørene skapt en arena for informasjonsutveksling der man gir hverandre innspill og det settes verdi på hva som fungerer.

I Maxbo har vi en bærekraftstrategi som fokuserer på sirkulærøkomomi, energieffektivitet og sosialt ansvar, sier Heidi Lyngstad, Miljøssjef i Løvenskiold Handel som eier Maxbo-kjeden.

– For det første ser vi på hva vi kan gjøre selv, i forbindelse med vår varedistribusjon og utslipp fra transport. Vi har redusert mengde plast vi bruker og erstatter jomfruelig plast med resirkulert. Å ta Plastløftet har hjulpet oss med å sette dette på agendaen. Plastløftet er et initiativ fra Grønt Punkt Norge der målet er å øke bruken av resirkulert plast, unngå unødvendig bruk av plast og designe for gjenvinning.

Foto: HiKOKI

– Disse målene gjør det naturlig for oss å engasjere samarbeidspartnerne våre på dette feltet, og her har vi lyktes godt sammen MFT. Vi har snakket med HiKOKI om dette lenge, og har nå fått frem produkter som bidrar til god synlighet og informasjon, samtidig som at produkter og emballasje hovedsakelig består av fornybare materialer.

– Bransjen som helhet legger i økende grad vekt på bærekraft. Byggherrer krever det, og det modnes hos alle aktører i byggenæringen. HiKOKI har vært på ballen en god stund, og det har vært veldig inspirerende å få lov til å samarbeid om dette. Vi ser at de mener alvor med sitt bærekraftsarbeid, og gleder oss til å se pakkene i hyllene våre til våren.

Forbedret markedskommunikasjon

MFT - produktene er tilgjengelig i hele Norden og Baltikum, derfor har den nye emballasjen i større grad piktogrammer enn tekst, som gjør kommunikasjonen med sluttbrukere enklest mulig.

– Entreprenørene og håndverkerne kjøper varene de trenger av byggevarehandelen som igjen kjøper av produsentene og i disse leddene er det innenfor emballasje vi kan gjøre mest sier Eirik Berglund, Salgsdirektør i HiKOKI Power Tools.

–Derfor blir det viktig for oss å ha best mulige løsninger innenfor dette. I tillegg til bærekraft-aspektet gir denne lanseringen klare fordeler for oss som jobber med salg, for eksempel ved at det blant annet blir lettere å navigere seg til rett produkt når kunden står foran hylle.

– For oss har bærekraftløsninger mye å si fordi ute i bransjen etterspørres dette av de forskjellige aktørene som byggherrer, sluttbrukere og byggevarehandelen. Håndverkere flest har i utgangspunktet ikke vært superinteressert, men bransjen opplever at det i stadig større grad settes krav fra byggherrene til entreprenørene om at det skal foreligge bærekraftig struktur bak utførelsen av byggeprosjekter.

Høyteknologi gir nye muligheter

MFT sin nye produksjonslinje bygges for fullt ut. For HiKOKI er dette en stor investering som både effektiviserer produksjonsprosessen og sørger for at MFT - produktene oppfyller kravene til bærekraft og miljøvennlighet.

– Den nye pakkelinjen er en stor teknologisk forbedring av produksjonslinjen vår. Vi ønsker å tilpasse oss markedet, og denne investeringen er en milepæl i så måte, sier Andreas Hovden, Logistikkdirektør i HiKOKI Power Tools.

– Dette viser at vi har handlekraft og gjennomføringsevne ovenfor marked og kunder.

– Den nye pakkelinjen består blant annet av en automatisk kartongoppreiser som bretter kartong til de forskjellige formatene, med påfølgende fyllingsprosess som lukker og limer. Særlig liming er viktig når en skal pakke ned små produkter, for eksempel messingstift, da er det viktig at det blir tett nok.

– Med en halvering av omstillingstiden mellom emballasjeformatene betyr dette en del for oss, særlig ettersom vi har 7 forskjellige formater, avslutter Hovden.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring