Eirik Gjelsvik. Foto: Backe
Publisert: 16.04.2024 

Backe vokser kraftig

Oppkjøp av Kruse Smith Entreprenør bidro til kraftig omsetningsvekst for entreprenør- og eiendomskonsernet Backe i 2023. Totalomsetning for konsernet endte i 2023 på 7,3 milliarder kroner. En økning på 50 prosent sammenlignet med året før. Dette gjør at selskapet nå plassere som en av de aller største byggentreprenørene i Norge.

– Kjøpet av Kruse Smith Entreprenør har satt oss i en posisjon for å øke vår markedsandel innen flere segment både geografisk og innen ulike prosjekt segment. Vi er godt rigget for oppgangen som en gang kommer. For den kommer, men nå gjelder det å komme seg igjennom 2024 på en bra måte, kommenterer konsernsjef Eirik Gjelsvik i Backe.

2023 har vært et krevende år for hele byggenæringen. Salgs- og aktivitetsfallet i bolig- og eiendomsmarkedet medført lavere inntjening i konsernet, og som alle andre har Backe opplevd kostnadsøkninger i flere prosjekter som ble kontrahert før den kraftige prisveksten. Dette slår direkte ut på bunnlinjen. Resultat før skatt endte på 131 millioner kroner (310) som gir en resultatmargin på 1,8 prosent (6,3 prosent).

– Vi er fornøyde med omsetningsutviklingen i konsernet, men er naturligvis ikke tilfreds med inntjeningen. Vi ser at kostnads- og markedsituasjonen i byggenæringen har gjort det svært krevende å oppnå ønsket lønnsomhet og vi har måtte iverksette tiltak for å møte dette, kommenterer konsernsjefen.

I et normalår har boligsegmentet utgjort cirka 40prosent av omsetningen i Backe-konsernet, men av ordreinngangen siste 12 måneder utgjør bolig kun 20 prosent. Samtidig opplever man også en reduksjon i aktiviteten innen både offentlige og private yrkesbygg.

– De mange renteoppgangene har direkte medført et betydelig etterspørselsfall i nybyggmarkedet. Dette har i særlig grad rammet boligsegmentet hvor igangsettingstallene i 2023 var 40prosent lavere enn for 2022. Dette tilsvarer nivået under finanskrisen i 2008. Jeg tror vi fortsatt vil merke ettervirkningene en stund fremover. Vår prognose for 2024, basert på ordreinngangen siste halvår, tilsier et omsetningsfall for konsernet i 2024 på cirka 15 prosent sammenlignet med 2023. Det er betydelig, kommenterer Eirik Gjelsvik.

På tross av utfordringer på kort og mellomlang sikt, er Eirik Gjelsvik forsiktig optimistisk med tanke på fremtiden.

– Vi ser tendenser til at boligsalget er i ferd med å snu, men det er usikkerhet knyttet til hvor lang tid det tar før aktivitetsveksten kommer. Når det skjer er vi rigget og klare, avslutter konsernsjef Gjelsvik.

Resultat 2023 i tall

(Millioner kroner)

2023

2022

Driftsinntekter

7335

4895

Driftsresultat

136,3

315,7

Resultat før skatt

130,9

309,5

Resultat etter skatt

139,6

275,1

Resultatmargin

1,8 prosent

6,3 prosent

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring