Illustrasjon: Kengo Kuma & Associates + Mad arkitekter
Publisert: 22.04.2024 

Backe skal bygge Ibsenbiblioteket i Skien

Skien kommune har valgt Backe Vestfold Telemark som entreprenør når kommunens nye, flotte bibliotek bygges.

Kommunens ønskede kontraktsform er gjennomgående samspill, og det har fra kommunens side blitt lagt stor vekt på entreprenørens erfaring fra og evne til å jobbe godt i samspill. Evalueringen av tilbudene er gjennomført av en gruppe sammensatt av sju personer med ulik faglig bakgrunn. Fire er fra Skien kommune og tre fra Marstrand AS.

– Backe Vestfold og Telemark viser god forståelse for oppgaven, både i utviklingen (fase 1) og i byggingen (fase 2) av prosjektet. De har satt sammen et solid team som viser at de er gode på samspill, og innehar den bredden av ressurser dette prosjektet trenger. De har erfaring med å bygge sammenlignbare bygg, og viser god forståelse for alle aspekter i prosjektet. Basert på tildelingskriterier og en samlet helhetlig vurdering er Backe Vestfold Telemark vinner av kontrakten og riktig entreprenør for å utvikle og bygge Ibsenbiblioteket i samspill med Skien kommune, skriver Styringsgruppen for Ibsenbiblioteket i Skien kommunen.

Det nye biblioteket er tegnet av den japanske arkitekten Kengo Kuma, i samarbeid med Mad Arkitekter. Det vi kjenner som japansk arkitektur er godt gjenkjennbart i bygget, og da kanskje særlig gjennom en spesiell takkonstruksjon og mye bruk av transparente flater. Byggets totale areal er 4500 kvadratmeter.

– Vi Backe ser virkelig frem til å få være med Skien kommune i å realisere dette flotte og ikoniske bygget. Vi har satt sammen et godt team bestående av svært dyktige personer med bred erfaring fra både gjennomgående samspillsprosjekter og å skape gode og velfungerende team i hele prosjektorganisasjonen. Vi gleder oss stort til å ta fatt på en spennende oppgave sammen med byggherren, skape god stemning på byggeplassen og vi skal sikre god kommunikasjonsflyt mellom alle involverte parter. Det er nøkkel til suksess, forteller daglig leder for Backe Vestfold Telemark, Tommy Pedersen.

Backe har knyttet til seg rådgivere bestående av Norconsult, SLA og VIAM. Første samling for hele prosjektorganisasjonen er initiert av kommunen til å være tidlig i mai. Samspill rundt prosjektering og kalkyler vil kjøre ut året. Oppstart for gjennomføringen er satt til våren 2025. Tentativ ferdigstillelse er september 2027.

– Vi skal i fellesskap sette samlende og ambisiøse mål for prosjektet. Ikke minst skal vi legge konkrete planer for hvordan vi skal følge opp og legge til rette for en best mulig teamkultur gjennom hele prosjektet, forteller lederen i Backe Telemark Vestfold.

Det er satt krav fra kommunen om utslippsfri byggeplass og 40 prosent redusert klimaavtrykk mot referansebygg.

– Vi ønsker å være ambisiøse også på klima, og vi har noen konkrete forslag som vi vil ta med oss inn i samspillet. Det ville være flott om dette bygget også kunne blitt ikonisk på klima, avslutter prosjektleder Tommy Pedersen.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring