Awareness Day på Lierskogen asfaltfabrikk utenfor Drammen. Fra Venstre: Operatør Thor Erik Andersen, Area Manager Knut Halfdansen, Head of NCC Industry Grete Aspelund, Operatør Runar Nilsen and Operation Manager Anne Cecilie Løvheim. Foto: NCC
Publisert: 11.09.2023 

Awareness Day for trygge bygge- og anleggsplasser

Årets Awareness Day i NCC 6. september ble en oppvisning i godt engasjement, aktiviteter og fokusarbeid for en styrket sikkerhetskultur.

Gode diskusjoner rundt bordet på NCC Building-prosjekt Brenneriveien som blant annet hadde besøk av NCCs styremedlem Daniel Siraj.

For 13. år på rad arrangerte NCC konsernet onsdag sin årlige Awareness Day, der NCCs 12.500 ansatte i Norden stanser arbeidet og fokuserer på sikkerheten i arbeidet.

Rundt på NCCs prosjekter, kontorer og lokasjoner landet rundt samlet ansatte seg klokken 09 til diskusjon og refleksjon for en styrket sikkerhetskultur i selskapet.

Gode diskusjoner

Styremedlem Daniel Siraj og Roger Nygård, Head of NCC Building Norway, deltok under Awareness Day-arrangementet i Brenneriveien i Oslo der NCC bygger 209 studentboliger for Studentsamskipnaden i Oslo (SiO).

Siraj fikk blant annet overvære de ansattes diskusjon om hvordan de jobber med sikkerhet, og hvilken av NCCs Star Behaviors de mener representerer sikkerhetsarbeidet best. Det ble noen gode diskusjoner rundt bordet, før Siraj fikk en gjennomgang og presentasjon av prosjektet av Knut Lippert, anleggsleder på prosjektet. Det ble også tid til en befaring ute på bygget.

Sikkerheten alltid på agendaen

Ved Lierskogen asfaltfabrikk ble det fokusert på NCCs Star behavior «Vis omtanke», og erfaringer ble delt. God planlegging, det å si fra ved å ta en Time Out og trivsel på jobb, var temaer som ble diskutert.

–  Å vise omtanke for hverandre skaper trivsel og gjør at vi jobber bedre sammen og jobber effektivt, sa Operation Manager Anne Cecilie Løvheim.

Sikkerheten på asfaltfabrikken står alltid på agendaen og uønskede situasjoner og adferd har fokus. På fabrikken jobber det to-tre personer på skiftet og det er til tider høy aktivitet med mange lastebiler og personer på fabrikkområdet.

–  Sikkerheten har høyeste prioritet og det er derfor viktig å tørre å si ifra i situasjoner som ikke er som de skal være, sa Head of NCC Industry, Grete Aspelund, som deltok på samlingen på asfaltfabrikken.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring