Foto: Shutterstock
Publisert: 01.mar.2021 

Åtte døde i arbeidsulykker i bygg- og anlegg i 2020

Bygg- og anlegg er fortsatt blant bransjene som er hardest rammet når det kommer til arbeidsskadedødsfall.

Arbeidstilsynets foreløpige tall viser at det var 27 ulykker i 2020 som førte til totalt 28 arbeidsskadedødsfall i det landbaserte arbeidslivet. Bransjene som er hardest rammet er bygge- og anleggsvirksomhet, transport og lagring og jordbruk. Disse tre står for 75 prosent av tilfellene i 2020. 

Av de tre er det bygg- og anlegg som utpreger seg mest, og som historisk sett har hatt flest dødsfall. I 2020 døde åtte arbeidstakere innen bygg- og anlegg. Tallet kan egentlig sies å være ni ettersom et av årets dødsfall var en arbeidstaker fra et bemanningsforetak, som i statistikken inngår under “forretningsmessig tjenesteyting”. 

– To arbeidstakere i næringen omkom i fallulykker, to i trafikkulykker, én ble truffet av fallende gjenstand, én ble skadet av maskin, én veltet med dumper og én kjørte ut med ATV. Fire av ulykkene involverte kjøretøy i bevegelse. Tre av de omkomne i næringen var utenlandske arbeidstakere, forteller Arbeidstilsynet. 

Arbeidsskadedødsfall

En arbeidsulykke defineres som “en plutselig ytre hendelse eller begivenhet”. Antall arbeidsulykker med døden til følge har de siste ti årene ligget på 35 i gjennomsnitt. Det var 29 i 2019, og 27 i 2018 og 2017. De siste tre årene har det kun vært menn som har dødd i arbeidsulykker. 

I år døde 14 av 28 ved bruk av kjøretøy eller kjørbart arbeidsutstyr - at mange dør i forbindelse med kjøring er noe som går igjen hvert år. Utenlandske arbeidere har også vært mer utsatt for alvorlig yrkesskade, og i 2020 var 10 av de 28 som døde utenlandske arbeidstakere. 

– Vi vet at utenlandske arbeidstakere kan være eksponert for høyere risiko enn norske arbeidstakere da de ofte har mer risikofylte arbeidsoppgaver, forteller direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim, i en artikkel publisert på Arbeidstilsynets hjemmeside. Hun fremhever videre at Arbeidstilsynets analyse viser at ulykker ofte skjer som konsekvens av “flere direkte og bakenforliggende årsaker”.  - Analysene viser at det er spesielt viktig å være god på ledelse, risikovurdering, spesifikke tiltak, kompetanse og atferd, understreker hun.

Gå til Arbeidstilsynets statistikkside for mer informasjon om arbeidsskadedødsfall de siste fem årene.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur