Publisert
11.sep.2017

Arrangerer kurs med Norske arkitekters landsforbund

På forespørsel fra Norske arkitekters landsforbund (NAL) skal Sweco arrangere kurs om reguleringsplanarbeid. – Det var stor stas å bli spurt, og jeg ser det som en tillitserklæring at NAL kom til oss for hjelp, sier Kristine Månsson i Sweco. Månsson er arealplanlegger og fagsjef for plan. Hun har ansvar for utarbeiding av kurset sammen […]

På forespørsel fra Norske arkitekters landsforbund (NAL) skal Sweco arrangere kurs om reguleringsplanarbeid. – Det var stor stas å bli spurt, og jeg ser det som en tillitserklæring at NAL kom til oss for hjelp, sier Kristine Månsson i Sweco.

Månsson er arealplanlegger og fagsjef for plan. Hun har ansvar for utarbeiding av kurset sammen med Sweco-kollega Ellen Flatøy, som er arkitekt. De to har den siste tiden jobbet med å få på plass et programutkast til heldagskurset, som arrangeres torsdag 28. september.

Tverrfaglig effektivitet

Kurset er først og fremst aktuelt for dem som har erfaring med reguleringsplanarbeid, og vil ta for seg sentrale problemstillinger og temaer i planlegging på regionalt, kommunalt og lokalt nivå. Man vil gå inn på ulike aktørers tenke- og arbeidsmåter i planleggingen, og se på hvilke konsekvenser disse har for muligheten til å arbeide mot en bærekraftig byutvikling. Håndtering av interessekonflikter, og tverrfaglig innsikt i samarbeidet mellom det offentlige og det private er et annet viktig tema.

Tverrfaglig fremhever Månsson som et nøkkelord.

– Som ansatt i et stort og faglig variert selskap er jeg vant til å jobbe i samspill med andre fag enn mitt eget. For å oppnå det beste og mest effektive resultatet i prosjekter kan man ikke jobbe isolert. Det lønner seg å koble på alle relevante fag allerede i en tidlig fase, og denne verdien håper vi å hjelpe arkitektene med å forstå, sier hun.

Genuint engasjement

Dagny Marie Bakke er prosjektleder i NAL. Hun mener kvaliteten på programmet er høy.

– Vi i NAL er avhengige av å samarbeide tett med eksperter innenfor ulike fagområder for å kunne tilby de beste kursene. Dette samarbeidet med Sweco har vært veldig inspirerende, og kvaliteten på programmet holder et høyt nivå! Det er flott å oppleve et så genuint engasjement for faget ved at det settes inn ressurser både på utvikling og deltakelse, og vi gleder oss til samarbeidet videre, sier Bakke.

Swecos plan- og arkitektmiljø har vokst de siste årene. Plan og prosessgruppen ved hovedkontoret består i dag av 17 medarbeidere, med lang erfaring med å håndtere komplekse planprosesser. Totalt i Sweco Norge jobber 50 medarbeidere fordelt på elleve kontorer med plan og regulering. Kristine Månsson forteller at mange av kollegene har vært med på NALs kurs tidligere, og at de synes det er stor stas å få bidra til å skape et nyttig og inspirerende kursopplegg, primært for arkitekter. Målet er å skape en engasjerende diskusjonsarena hvor deltakerne deler erfaringer og kommer med forslag til hvordan man kan møte felles utfordringer.

Utradisjonelt opplegg

Blant foredragsholderne finner man representanter fra en rekke områder, blant annet det offentlige, akademia, og entreprenørbedrifter. Swecos prosessleder og samfunnsgeograf Ida Stensbråten Harildstad vil lose kursdeltakerne gjennom dagen og sørge for både introduksjon av foredragsholdere og for gjennomføring av kursdagen. I tillegg skal Swecos arkitekt og arealplanlegger Barbara Ascher holde et innlegg om tverrfaglighet gjennom konsekvensutredninger. Månsson forteller at de vil skape et engasjerende og noe utradisjonelt kursopplegg, hvor samtlige deltakere vil bli oppmuntret til å bidra aktivt.

– Jeg tror dette blir et godt kurs for dem som jobber med reguleringsplaner, så det er bare å melde seg på!

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring