Illustrasjon: Chen Li-Cheng
Publisert: 05.jan.2022 

Arkitekturpris til dyrevennlig by

Statsbyggs studentpris for arkitektur går til Chen Li-Cheng ved Bergen arkitekthøgskole. Vinneroppgaven ser på nye løsninger for naturmangfold og dyreliv i den taiwanske hovedstaden Taipei.

Over hele verden fører stadig større byer til at mennesker overtar arealene til andre dyrearter med tap av naturmangfold som følge. Dette er en stor global utfordring.

Siden 2008 har Statsbygg delt ut studentprisen for arkitektur til eksperimentelle og nyskapende studentprosjekter på masternivå. Årets vinneroppgave er «Interweaving Two Worlds – Imagining Taipei as a Zoo City». Her diskuterer Chen Li- Cheng ved Bergen arkitekthøgskole sammenhengen mellom by og natur fra ulike perspektiver, og vurderer muligheten for å veve de to sammen.

Vinneroppgaven ser for seg gangbroer for både mennesker og dyr under motorveien, som går over Keelung-elven i den taiwanske hovedstaden. Illustrasjon: Chen Li-Cheng

I oppgaven er den asiatiske storbyen Taipei valgt som case. Taipei er omringet av natur, men har utfordringer knyttet til urbanisme, oversvømmelse og tørke. Chen har laget en plan for byen, som viser ulike tiltak for å fremme dyreliv. Tiltakene bidrar også til å håndtere regnvann og lagre vann for tørkeperioder.

Oppgavens hovedmål er å knytte naturområder sammen, for å tilbakeføre rom i byen til dyr. Slik kan dyr gå trygt gjennom byen, og til og med være villige til å bli værende. Hovedgrepet er etablering av en sammenhengende sløyfe av gangveier og korridorer for dyr, som knyttes sammen med omkringliggende naturområder.

Juryleder Else Bingen Sande i Statsbygg er imponert over det omfattende prosjektets forståelse av situasjoner, dyrenes behov og skala.

– Gjennom ulike type illustrasjoner, modeller og tekniske tegninger legger studenten frem et overbevisende og gjennomført forslag. Prosjektet strekker seg utover arkitekturfaget, og tar hensyn til både biologi, urbanisme og landskapsarkitektur. Grundige analyser, en overordnet strategi og gjennomtenkte tiltak gjør denne oppgaven til en inspirasjon for alle byer hvor dyr ferdes, sier hun.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring