Tollgaarden har en unik beliggenhet mellom jernbanesporene til Oslo S og Schweigaards gate, med umiddelbar nærhet til Flytoget, tog, trikk, t-bane og buss. Foto: 3D Estate
Publisert: 05.jul.2022 

Amedia skal skrive ny historie i Tollgaarden

Amedia, Norges største utgiver av redaktørstyrte medier, samler en større del av sin virksomhet, og flytter fra Akersgata til Tollgaarden i Schweigaards gate 15 i Oslo sentrum. Amedia har signert en leieavtale med Entra for 8550 kvadratmeter med kontorareal.

Amedias sentrale støttefunksjoner og medievirksomheter i Oslo omfatter om lag 450 medarbeidere. Ambisjonen er å være på plass med alle ansatte i nye lokaler i løpet av første halvår 2024.

Amedia bygger virksomhet for fremtiden, og skal samle mer av sin aktivitet i den historiske Tollgaarden der Entra er i full sving med å bygge moderne og fleksible arbeidsfellesskap. Eiendomsselskapets ambisjon er å bevare 100 års historie ved å skape morgendagens arbeidsplasser på en av Oslos mest sentrale lokasjoner. Når nye kapitler i Tollgaardens historie skal skrives, vil det bli med Amedia i en sentral rolle.

– På vegne av Amedia er jeg svært fornøyd med at vi har blitt enige med Entra. Vi rigger vår virksomhet for fremtiden, og tiden er inne for å samle mer av Amedias Oslo-baserte virksomhet og støttefunksjoner. Vi har hatt fine år i Akersgata, men med vår solide vekst og store ambisjoner har vi behov for mer plass. Amedia og Nettavisen har vokst ut av lokalene. I Tollgaarden får Amedia, sammen med våre mediehus Tun Media og Nationen, Nettavisen og Avisa Oslo, moderne og skreddersydde lokaler. Valget av Tollgaarden, vegg i vegg med Norges største kollektivknutepunkt, er også riktig for å skape et nytt Amedia-hus som er samlende for hele vår virksomhet, i hele landet. Bygget gir god fleksibilitet for en offensiv digital medievirksomhet, sier Amedias konsernsjef Anders Møller Opdahl.

Tollgaarden har en helt unik beliggenhet mellom jernbanesporene til Oslo S og Schweigaards gate, med umiddelbar nærhet til Flytoget, tog, trikk, t-bane og buss. I Tollgaarden vil en levende første etasje med ulike serveringskonsepter bidra til et attraktivt tilbud både for leietakere, besøkende og nærmiljøet, med mer byliv i og rundt bygget.

– Som stiftelseseid og ledende digitalt medieselskap jobber Amedia for å sette de redaktørstyrte mediene i bedre stand for de neste generasjonene. Da trenger vi også kontorfellesskap som gir mer fleksible løsninger og kan levere bedre fasiliteter for ny vekst og videreutvikling, slik at vi kan levere enda sterkere på vårt samfunnsoppdrag framover. Det opplever jeg at vi får med Tollgaarden og avtalen med Entra. Vi får den plassen som vil gi Amedia mulighet til å utvikle et godt, moderne og aktivitetsfremmende arbeidsplasskonsept som kler et moderne medieselskap som oss. Det er jeg glad for, sier Opdahl.

En annen som er glad, er Sonja Horn, administrerende direktør i Entra:

– Når Amedias virksomhet utvikler seg og behovene blir annerledes enn i de nåværende Entra-lokalene i Akersgata, er vi glade for at vi gjennom vår eiendomsportefølje kan legge til rette for selskapets videre utvikling i Schweigaards gate 15. Vi ser på det som en stor tillitserklæring at Amedia signerer en ny og større avtale med Entra og gleder oss stort til å ønske Amedia velkommen til Tollgaarden, sier hun.

Schweigaards gate 15 ble tegnet av arkitekt Henry Bucher og ble oppført i perioden 1919 til 1926. Eiendommen ble bygget for Oslos Jernbanetollsted. Dit kom gods med tog ble tollbehandlet og utlevert. Foruten hovedkontor for Tollvesenet og Tolldirektoratet, har eiendommen også huset flere andre statsetater opp gjennom årene.

– Tollgaarden har en rik historie, og i prosessen med å forvandle eiendommen til en arbeidsplass tilpasset fremtidens arbeidsliv, har vi vært svært opptatt av å ivareta og fremme byggets kvaliteter og ikke minst historien som sitter i veggene. Hvilken leietaker passer da bedre enn mediefamilien Amedia, som til daglig er med å formidle historier fra hele Norge til hele Norge, sier Horn.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring