Studentene ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo har brukt forslag til ny Refstadpark for å vise hvordan hele Oslos grønne og blå områder kan knyttes sammen i et system. Illustrasjon: AHO
Publisert: 29.05.2024 

AHO-studenter tenker nytt om Oslos parksystem

Har Oslo nok grønne og blå områder til å dekke innbyggernes behov? Studenter ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) og ByLab Oslo svarer med visjoner for Refstadparken og forslag til ny parkstruktur for hovedstaden.

AHO-studentene har tegnet alternativer til Refstadparken på Økern, og samtidig laget forslag til et nytt, stort blågrønt nettverk av parker i fremtidens Oslo. Det skal ruste byen for klimautfordringer og være viktige offentlige rom for mennesker.

Studentene går på andre studieår i masterprogrammet i landskapsarkitektur som deles mellom AHO og Universitetet i Tromsø (UiT).

Torsdag 30. mai klokken 18 åpner utstillingen med alle studentforslagene på Bylab Oslo på Økernsenteret.

Enda viktigere enn før

Refstadparken ligger på industrielle og trafikkerte Økern, hvor antall boliger har vokst voldsomt de siste årene. Nå planlegges nye 300 000 nye kvadratmeter boliger, næring, kontor, skoler og barnehager i området.

– Mye av arealet skal bygges ut og løse en velkjent utfordring med boligkrisen i Oslo. Det skal bygges tett og høyt. Da er det viktig å planlegge gode offentlige rom, sier lærer på kurset og universitetslektor ved Institutt for urbanisme og landskap, Nuno Almeida.

Viktig for Hovinbyen

Det er AHO og ByLab Oslo som inviterer til utstillingen på Økernsenteret. Samarbeidet er formet etter ByLab-modellen som  arena for aktørgrupper i utvikling av Hovinbyen: Grunneiere, akademia, Oslo kommune og innbyggere.

– Det er viktig for ByLab å være en arena for viktige byutviklingstemaer som Oslo parksystemer. Studentene på AHO har gjennom et meget solid grunnarbeid, laget en utstilling som blir viktig for å diskuterer visjoner Oslo parksystemer. Spesielt i Hovinbyen er det sentralt å få på plass gode og inkluderende møteplasser og grøntområdet, i et område med lite sosial infrastruktur, sier Sigrid Furuholt Engelstad som er styreleder i ByLab Oslo.

Forslag til ny parkstruktur

Studentforslagene er tilpasset en bærekraftig byutvikling hvor blågrønne infrastrukturer er essensielt, ikke bare for rekreasjon og mobilitet, men også for å tilpasse landskapet så det tåler klimaendringer, håndterer overvann, øker biologisk mangfold, fanger og lagrer karbon.

Studentenes visjoner for Refstadparken peker videre mot et nytt, blågrønt parknettverk i Oslo.

– Et fremtidig parksystem i Oslo vil styrke byen i møte med klimaendringene og skape verdifulle offentlige rom for mennesker, vann og natur, sier AHO-lærer Almeida.

Undervisningskurset ved AHO heter Studio GK4 Systemer – Bynaturlaboratorium 2024

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring