Emner
Publisert
24.nov.2020

Agder Energi Nett fornyer avtale med Rejlers Elsikkerhet

Nettselskapet Agder Energi Nett fornyer avtale om tilsynstjenester i Agder, område Vest. Avtalen trer i kraft 1 januar 2021 og løper to år med mulighet till forlengelse i ytterligere tre år.

Rejlers blir ansvarlig for tilsynsoppgaver i området i nært samarbeid med Det Lokale Eltilsyn (DLE). Oppgavene spenner fra el-tilsyn av boliger til revisjon av virksomheter og elektroentreprenører, samt informasjonsvirksomhet.

– Vi er glade for den fornyede tilliten fra Agder Energi Nett og ser fram mot et fortsatt godt samarbeid, sier Asbjørn Hilde," Daglig Leder i  Rejlers Elsikkerhet i Norge.

Det Lokale Eltilsyn (DLE) fører tilsyn med elektriske anlegg i boliger og virksomheter, i tillegg til elvirksomheter. Nettselskaper er pålagt å føre tilsyn med elektriske anlegg innenfor sitt forsyningsområde. Tilsynsoppdraget er med på å forebygge ulykker og branner med elektrisk årsak, eftersom omtrent halvparten av branner oppstår som følge av feil i det elektriske anlegget eller feil bruk av elektrisk utstyr.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring