Foto: Boligbygg
Emner
Publisert
09.des.2020

​I 2020 har Boligbygg overtatt 86 og solgt 18 boliger

– Boligbygg jobber kontinuerlig med å forbedre og utvikle Oslo kommunes boligportefølje, slik at vi i samarbeid med bydelene kan tilby rett bolig til rett beboer.

Boligbyggs strategi for å forbedre porteføljen innebærer kjøp av gode boliger som er egnet for våre leietakeres behov, og samtidig tilfredsstiller tekniske krav, forsvarlig brannsikkerhet og sunn økonomisk drift.

Søker flere interessante objekter

Boligbygg etablerte en ny seksjon for kjøp og salg i 2019, i kjølvannet av kjøpssaken fra 2017 og granskningen som fulgte i 2018. Leder av den nyetablerte seksjonen er Kaja Strøm-Håkonsen.

– Boligbyggs fremskaffelsesstrategi kan oppsummeres til at vi vil sikre rett bolig til rett beboer og få mest mulig bolig for pengene. Det vi ønsker å kjøpe nå er små og mellomstore bygårder med ca. 6-25 boliger og en god teknisk standard. Brannsikkerhet og hensiktsmessig drift og vedlikehold av byggene våre er viktige, så vi ønsker primært bygg i betong. De største byggene bør ha heis og universell utforming, men i mindre bygg er det ikke en nødvendighet. Vi har også mulighet til å istandsette bygg selv etter overtagelse. Over hele byen er det behov for små boliger for 1-2 personer pr husstand, men vi har også flere bydeler med behov for familieleiligheter, sier Strøm-Håkonsen.

Selger enkelte eiendommer og leiligheter

For å sikre rett bolig til rett beboer selger Boligbygg enkelte eiendommer og boliger som ikke tilfredsstiller disse kravene til egnethet, eller det ikke er behov for i den aktuelle bydelen. Særlig enkelte eldre eiendommer er lite egnet for dagens behov, og passer bedre for eiere som har ressurser å ta vare på slike eiendommer.

Et eksempel på en slik eiendom er Ryenbergveien/Væringskleiva som ligger ute for salg nå, inneholdende fem firemannsboliger fra 1919 med stort oppussingsbehov.

– Vi utnytter ressursene bedre ved å kjøpe moderne familieboliger i samme bydel, fremfor å sette i stand disse eldre byggene slik at de tilfredsstiller de tekniske kravene til kommunale boliger i dag, sier Strøm-Håkonsen.

Blant enkeltboligene Boligbygg skal selge nå, er en leilighet på 188 kvm i en eldre bygård Bygdøy Allé. Leiligheten ble kjøpt i 2016, fordi Bydel Frogner hadde behov for en stor leilighet for mindreårige flyktninger. Flyktningstrømmen avtok, og leiligheten har de siste årene blitt brukt av barneverntjenesten i bydelen, og som bolig for en stor familie. Nå har ikke bydelen lengre behov for boligen, den blir derfor solgt nå.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring