Foto: BNL
Emner
Publisert
03.mar.2021

Webinar om nytt innovasjonsprogram for BAE- næringen

Forskningsrådet lyser ut 50 millioner kroner til samarbeidsprosjekter i bygg, anleggs- og eiendomsnæringen. Det inviteres til et webinar 10. mars hvor dette er tema.

50 millioner kroner til gode prosjekter

Forskningsrådet lyser ut 50 millioner kroner til samarbeidsprosjekter i bygg, anleggs- og eiendomsnæringen.

Målet er utvikle ny kunnskap for bærekraftig verdiskaping, omstilling og økt konkurransekraft. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og virksomheter i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen.

Se utlysningen fra Forskningsrådet

Søknadsfristen er 12. mai.

Program

Enten du jobber i en forskningsorganisasjon som vil søke midler eller er i en virksomhet som vil delta i et prosjekt, kan du bli med på webinar 10. mars i regi av bransjerådet for bygg, anlegg og eiendom.

I møtet vil Forskningsrådet orientere om utlysningen og du vil møte representanter fra næringen og forskningsinstitusjoner som kan være forskningspartnere og søkere.

Foreløpig program:

 • Velkommen ved Jon Sandnes, adm. dir BNL og leder BAE-rådet
 • Presentasjon av programutlysningen v/Forskningsrådet
 • Samarbeid for gode prosjekter, ved Egil Skavang, adm.dir Arkitektbedriftene
 • Forskningsorganisasjonene presenterer seg (ordstyrer Egil Skavang)
 • Spørsmål og svar
 • Oppsummering

Om arrangøren - BAE-rådet

Bransjerådet for bygg, anlegg og eiendom (BAE-rådet) består av følgende åtte organisasjoner:

 • Arkitektbedriftene i Norge
 • Byggenæringens Landsforening (BNL)
 • Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
 • Nelfo
 • Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF)
 • Norsk Eiendom
 • Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
 • Virke Byggenæringen

I retningslinjer for BAE-rådet heter det at rådet er felles kontaktpunkt for myndighetene og kan fronte saker med felles interesse. Økt innsats for forskning, innovasjon og pilotering er ett slikt felles interesseområde.

Påmelding kan gjøres her.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring