Foto: Ingeborg-nettverket
Publisert: 15.10.2020 

Vinner av Ingeborgprisen 2020 ble Jon Sandnes

Ingeborg-nettverket arbeider for å gjøre det attraktivt for kvinner å velge å utdanne seg til en karriere med basis i rørfaget. Mange faktorer påvirker bransjens attraktivitet.

Gjennom tilrettelegging for erfaringsutveksling, kompetanseheving og personlig utvikling, skaper Ingeborg-nettverket en felles møteplass for inspirasjon og motivasjon. Deres mål er å fremme rørbransjen som arbeidsplass, samt å øke andelen kvinner i utførende, salg, tekniske og fagledende stillinger. 

Som et ledd i dette arbeidet deles  «Ingeborg prisen» ut hvert år.  

 
 
Prisen skal gi en anerkjennelse til en enkeltperson, organisasjon eller bedrift som har bidratt til å synliggjøre og løfte kvinner i rørbransjen, eller på annen måte har gjort en innsats i arbeidet som bidrar til at kvinneandelen i rørbransjen øker.  

  

– Vinner av Ingeborg Prisen i 2020 er en person som er relatert til rørbransjen gjennom sin jobb som leder. Gjennom sitt arbeid har vinneren direkte innvirkning på bransjens rammevilkår, også i forhold til hva slags kjønnsbalanse vi vil ha i fremtiden, sier Eli Heyerdahl Eide, Leder av Ingeborg-nettverket.

  

– Vedkommende har tydelig stemme, er synlig engasjert, troverdig når han/hun bruker enhver anledning til å påpeke hvor viktig kjønnsbalanse og mangfold i byggebransjen er. Dette er en person som viser vei for andre ledere i forhold til kjønnsbalanse.  

  

I form av sin rolle som leder har vedkommende stor påvirkningskraft. Ingeborg-nettverkets oppfordring til denne personen om å gjøre grep rundt kjønnsbalanse har gitt synlige resultater i både egen og andres måte å kommunisere på, både visuelt og verbalt.  

  

Vinneren er ikke rørlegger, men utdannet sivilingeniør innen bygg. Barndommen sin tilbrakte han, for det er en mann, i Afrika, og til daglig er han sjølveste sjefen for norsk byggenæring.   

  

– Vi er stolte av å presentere vinneren av Ingeborg Prisen 2020:  Direktør i Byggenæringens Landsforening Jon Sandnes, avslutter Eli Heyerdahl Eide, Leder av Ingeborg-nettverket.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring