Foto: Siemens Mobility
Emner
Tekst
Jørn Wad
Publisert
19.sep.2019

Vi må greie oss uten fossilt brennstoff

– Mobilitet er blitt et stadig «hetere» tema, og det kommer til å bli klart for de fleste at vi må greie oss uten fossilt brennstoff. Men skal vi få til det, må samfunnet endres radikalt, og fremtiden vil se helt annerledes ut enn fortiden.

Det er Head of Sales i Siemens Mobility, Christian Jahr som kommer med disse fremtidsyvene til Fremtidens Byggenæring. Han ser for seg at all transport kommer til å bli veldig annerledes enn det vi ser rundt oss i dag, selv med det raskt voksende antallet elbiler som begynner å prege de større byene.

Mobilitet

– Er det så mange som er opptatt av fremtidens mobilitet i grunnen?

– Ja, selv om du bor ganske grisgrendt til, så tror jeg at du har fått med deg at fremtiden kommer til å by på store endringer når det gjelder hvordan vi forflytter oss. Alle har behov for å flytte på seg, det kommer ikke til å endres. Men måten dette skjer på, vil være ganske annerledes enn hva folk er vant til i dag. All motortransport blir i all hovedsak elektrisk drevet. Og skal vi få mesteparten av persontransporten i byene over på kollektive alternativer, må vi lykkes til å gjøre det enklere for folk. Her er sømløs transport et stikkord.

– Hva legger du i det?

– Sømløs transport handler om at den enkelte kan enkelt bytte mellom ulike transportmidler uten å kaste bort tid på å vente.

Alle har behov for å flytte på seg, det kommer ikke til å endres. Men måten dette skjer på, vil være ganske annerledes enn hva folk er vant til i dag.

– Hva vil skje i praksis, slik dere ser det?

– Alt handler om å frakte folk eller varer fra A til Å på en effektiv og miljøvennlig måte. Det er ikke bærekraftig dersom alle familier skal ha 2 biler, 5-6 sykler, et par elektrisk sparkesykler osv. En smartere modell er kollektivtrafikk som buss, tog, trikk og t-bane, - i kombinasjon med at man deler på biler, sykler, sparkesykler, etc. Det vil redusere det totale mengden av trafikken i byen, og samtidig bidra til at folk flest reiser billigere. Men slik infrastruktur må finansieres, og det er logisk at de som bruker den også betaler for det.

– Hvordan skal dette måles ut?

– I fremtiden mener vi at transport vil bli betalt per kjørte kilometer, noe som vil bety vesentlige endringer fra det vi har sett til nå. De debattene vi har sett til nå, for eksempel rundt bompenger, er bare begynnelsen, og vi vil komme til å oppdage at sterke endringer behøves. Vi er nødt til å få en endring i syn, fra et individståsted til et fokus på en utslippsfri transport og delingsøkonomi.

– Det høres ikke veldig realistisk ut?

– Kanskje ikke foreløpig, men løsningene vil tvinge seg fram, og endringene skjer raskt. Bare tenk hvor raskt vi tok i bruk elektriske sparkesykler. Vi vil få flere ulike transportmidler som er tilgjengelige overalt, og som blir en naturlig og integrert del av det grønne skiftet. For byenes vedkommende vil det bety en massiv reduksjon av det som kanskje er mest irriterende nå om dagen, nemlig å sitte i bilkø. Men det vil kreve noe av hver enkelt, kanskje spesielt når det gjelder holdninger, tror Jahr. Han er sikker på at det vil være mange flere som lar bilen stå i fremtiden, og mener at dagens veikapasitet ikke har sjanse til å møte morgendagens behov-etterspørsel. Så noe radikalt er nødt til å skje, slår han fast.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring